Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiÉvközi 31. vasárnap – 2023. november 5.

„Aki felmagasztalja magát, azt megalázzák, aki megalázza magát, azt felmagasztalják.”

Mt 23,12

November 11-én, jövő szombaton, délelőtt 10 órakor lesz a Magyar Szent Család tiszteletére imádkozott szentmise a Székesegyházban Székesfehérváron. Püspök úr az egyházközségek családjainak képviselői jelenlétében – Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt – a magyar Szent Család oltalmába ajánlja a családokat. Püspök atya szeretettel hívja a családokat, hogy képviselve egyházközségüket, imádkozzanak a szentek ereklyéi előtt.

Jó szívvel ajánljuk a házaspároknak november 9-én, a héten csütörtökön este 6 órakor tartandó Házas Est-et Lackfi Jánossal és feleségével Bárdos Júliával a fehérvárcsurgói Kaszap Központban. Előzetes regisztráció szükséges a rendezvényen való részvételre, melyre a belépés díjtalan.

November 19-én – két hét múlva vasárnap Szent Erzsébet napján – szeretettel hívjuk és várjuk a bodajki kegytemplomba az esti 6 órakor kezdődő vasárnapi szentmisére lelkipásztori körzetünk Karitász szolgálatainak munkatársait, amikor is szeretnénk megköszönni szolgálatuk és imádkozni munkájukért, életükért. A szentmise után szeretetvendégséggel készülünk.

Bodajki RELIGIO Kegytárgy- és Ajándékboltunkban már kaphatóak a 2024. évi naptárak; egylapos, forgathatós falinaptár, illetve kalendárium formában. Boltunk nyitva tartása: péntek-szombat-vasárnap délelőtt 10 órától délután 3 óráig.

 

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

November

9. cs.

18.00

Fehérvárcsurgó

Házas Est – Lackfi János és Bárdos Júlia tanúságtétele

11. szo.

10.00

Székesfehérvár-Bazilika

A Magyar Szent Család ünnepe

12. v.

9.30

Csákberény

Szent Márton templombúcsú

19. v.

18.00

Bodajk

Szent Erzsébet-napi Karitász-mise

 

 

Liturgikus elmélkedés
A II. vatikáni zsinat Gaudium et spes kezdetű, az Egyház és a mai világ viszonyáról szóló lelkipásztori konstitúciójából

(N. 78) A béke megvalósítása.

 

A béke nem egyszerűen az, hogy nincsen háború. Nem merőben az ellentétes erők puszta egyensúlyának állapota. Nem valósíthatja meg önkényuralom. A békét helyesen és szabatosan az igazságosság művének (Iz 32, 17) kell mondanunk. Annak a rendnek a gyümölcse, amelyet a társadalom számára Alapítója, az Isten gondolt el, és a mind tökéletesebb igazságosságra szomjazó embereknek kell megvalósítaniuk. Mert az emberiség közjavát elsődlegesen és magában véve örök törvény szabályozza ugyan, de az idők folyamán szüntelenül változnak a közjó közvetlen feltételei, és így a béke sincs egyszer s mindenkorra bebiztosítva, hanem folytonosan építeni kell. Ezenfelül ingatag az emberi akarat, és megsebezte a bűn, ezért a béke fenntartása minden egyes embertől megköveteli azt, hogy állhatatosan uralkodjék szenvedélyein, a közhatalomtól pedig azt, hogy éberen őrködjék. Még ez sem elég. A békét a földön elérni csak akkor lehet, ha biztosítva van minden, ami a személyt megilleti, és ha az emberek bizalommal és önként bocsátják egymás rendelkezésére lelki és szellemi kincseiket. A béke felépítéséhez feltétlenül szükséges még a szilárd akarat, amely tiszteletben tartja a másikat s az idegen népeket meg azok méltóságát, és szüntelenül élő valósággá teszi a testvériséget, így nézve, a béke a szeretetnek is a gyümölcse, azé a szereteté, amely nem nézi, hogy mit nem kíván már az igazságosság. A földi béke, az embertestvér szeretetének gyümölcse, mása és eredménye Krisztus békéjének, amely az Atyaistenből árad ki. A testet öltött Fiú, a béke fejedelme ugyanis kereszthalála által maga békített ki minden embert Istennel, és egy népben és egy testben állítva helyre valamennyiük egységét, a saját testében ölte meg a gyűlöletet; feltámadásának dicsőségében pedig a szeretet Lelkét árasztotta szét az emberek szívébe. Éppen ezért minden kereszténynek szól a sürgető felhívás, hogy szeretetben cselekedve az igazságot (Ef 4, 15), fogjanak össze minden igazán békeszerető emberrel, és együtt esdjék ki és valósítsák meg a békét. Ugyanebben a szellemben, csak dicsérni tudjuk azokat, akik a jogaikért folytatott küzdelemben lemondanak az erőszakos cselekményekről, és a védelemnek azokhoz az eszközeihez folyamodnak, amelyek rendelkezésére állanak a gyengébbnek is; feltéve, ha ez mások vagy a közösség jogainak és kötelezettségeinek sérelme nélkül történhet.

 

Évközi 31. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. november 5-től november 12-ig

 

Szombat 11.04      vasárnapi vigíliák                    

          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Bodajk 16.30 Prohászka Imaszövetség Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.05     ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP – zöld                                                           III. hét      Ho 222, ÉE 591, 595, 127, 150 v. 299
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. OA
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Imre és élő hozzátartozókért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. A Falkai és a Vinkó család élő és elhunyt tagjaiért MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Csöngedi Lászlóné sz. Kaizer Mária lelki üdvéért OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 11.06          
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért, Magyar Nemzetünkért és Hazánkért, Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének felajánlva HG
Kedd 11.07          
          Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Szerda 11.08          
          Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Péntek 11.10         Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító (E)
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Zahola Józsefné sz. Wachtler Erzsébet halála évfordulóján, férje és József fia lelki üdvéért, a Zahola és Wachtler család élő és elhunyt tagjaiért (alap.) MT
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 11.11      Tours-i Szent Márton püspök (E)
          Bodajk 13.30 Orgonás esküvő: Veres Dániel – Varró Judit esketése c. Kertész Péter atya, jog. hat. megadva MT
          Bodajk 15.00 +Soltész Ferenc énekes temetése, gyászmise MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Winkler Károly és +feleség Anna, rokonok és hozzátartozók lelki üdvéért HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.12     ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP – zöld                                                           IV. hét     Ho 223, ÉE 592, 599, 109, 152
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Elhunyt édesapáért, halálának 15. évfordulójára, elhunyt és élő családtagokért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise benne Márton Roland keresztelése, int. OA
          Csákberény 9.30 Szent Márton templombúcsú – Énekes mise, int. Fülöp és Rehák család élő és elhunyt tagjaiért HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Fodor Sándorné (sz. Vizler Mária) +13. évf. és +Fodor Sándor +2. évf. MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Bognár Imre és neje +Király Anna lelki üdvéért OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Vessző Jánosért, élő és elhunyt hozzátartozókért MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Dudás Károly halálának 8. évfordulójára és Dudás és Makovi szülőkért HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG

Scroll Up