Site Overlay

Bodajki Segítőkéz Szociális Alapítvány

A Bodajki Római Katolikus Egyházközség alapítványa, mely a Bodajki Katolikus Karitásszal együttműködve segíti az alapítványi célok megvalósulását elsősorban Bodajk Város rászorulói, illetve a nagycsaládosok, idősek között.

 • Az alapítványt a 90-es években alapította a Bodajki Római Katolikus Egyházközség képviseletében Molnár Károly plébános atya. Az alapítvány kitűzött céljait mind a mai napig teljesíti Bodajk településen. Bodajk város kiemelt szociális feladatokat ellátó egyik szervezete az alapítvány. Az alapítvány segít Egyházunknak a Krisztusi parancs teljesítésre: „Aki kér tőled annak adj!” Mt 5, 42

  Részletes tájékoztatás: Alapító okirat

  Az alapítvány céljai: (részlet az alapító okiratból)

  • A Bodajki Római Katolikus Egyházközség rászorultjainak folyamatos segítése.

  • Idős emberek, magányosok megajándékozása, segítése, különösen Karácsony táján.

  • Idősek napjának megszervezése, megajándékozással, Szent Anna nap környékén

  • A nagycsaládosok, és gyermekeik szükség szerinti megsegítése (pl: élelmiszer vásárlással, gyógyszer beszerzéssel, ruhaneművel stb.)

  • Az idősek, betegek, magánosok rendszeres látogatása, szociális segítése.

  • A Sörédi Rk. Egyházközségben létesített alapítvány keretében a mozgássérült és fogyatékos gyermekek ellátásában nyaraltatásában segítség nyújtás, személyi és anyagi segítséggel.

Segitőkéz 2016 beszamolo

Közhasznúsági_jelentés_2016

Tájékoztatás az szja 1%-os elszámolási kötelezettségről

Tájékoztatás az szja 1%-os elszámolási kötelezettségről (2022)

Tájékoztatás az szja 1%-os elszámolási kötelezettségről (2023)

Közösségi pályázatunk – EFOP

Segítő Kéz Szociális alapítványunkkal konzorciumban nyert pályázatunk:

EFOP-1.3.7-17-2017-00037 – „Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!”

Projektmegvalósítás kezdete: 2018. február 01.

Projektmegvalósítás tervezett befejezési dátuma: 2021. január 31.

Elnyert támogatási összeg: 50.000.000.- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Pályázók adatai:

​Főpályázó neve: Bodajk Római Katolikus Plébánia

Postacím: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Székhely: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Adószám: 19821113-1-07

Aláírásra jogosult képviselője: Mórocz Tamás

Konzorciumi partner neve: „SEGÍTŐKÉZ” Szociális Alapítvány

Postacím: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Székhely: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Adószám: 18484690-1-07

Aláírásra jogosult képviselője: Dimovicsné Trádler Hajnalka

Projekt bemutatása:

​Az EU-s támogatás segítségével, a Bodajk Római Katolikus Plébánia (mint konzorciumvezető) és a „SEGÍTŐKÉZ” Szociális Alapítvány (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A Katolikus Plébánia jelenleg is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében. A fenti szervezetek a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás), a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében. A hátránykompenzációs programokon résztvevő a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülhetnek azok a problémák, melyeket eddigi tapasztalataik alapján még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi (helyi) társadalomban élők és az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez.

A programokba bevont esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai – a virtuális térben megélt kapcsolatok helyett – valódi kapcsolatokat alakítanak ki majd egymással és a többségi (helyi) társadalomban élő társaikkal, a különböző élethelyzetben lévő emberekből felépülő új közösségek növelik az összetartást, csökkentik a meglévő előítéleteket egymással szemben. A Projekt keretében az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai a megtanult és elsajátított készségek, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző „kilátástalanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődhetnek. A projektmegvalósítás időszaka alatt rengeteg hasznos és pozitív minta kerül átadásra a hátrányos helyzetűek részére, melyeket a résztvevők a sajátjuknak éreznek majd, a jövőben átadhatják azokat a környezetük számára is. A Katolikus Egyház országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását, vagyis azok a hátránykompenzációs tevékenységeket, amelyek a Projekt keretében a hatékonynak bizonyultak a felmerülő összetett társadalmi problémák kezelésében a hasonló problémákkal küzdő településeken is használhatók lesznek.

Örömmel adunk honlapunkon tájékozást a 2017-ben sikeres pályázatunk aktuális állásáról. A pályázat jelenleg is tart, az alábbi megvalósuló eseményekkel.

Táborok

Hittan táborok 3 turnusban- turnusonként 35 gyermek részvételével
Fehérvárcsurgó – Kaszap Központ 
június, júliusi időpontokkal
 

Esélyegyenlőségi tábor – Názáret tábor – 12 gyermek részvételével
Bodajki Plébánia – július

Idősek napja – július végén az idősek köszöntése

Bodajki kegyhely – július vége


Szent István nap – közösségi program

Bodajki kegyhely – augusztus 19. este


Adventi, húsvéti ünnepségekhez kötődő karitatív csomagosztás

Bodajki kegyhely


Egészségnap (a Segítőkéz Szociális Alapítvány szervezésében) – szűrővizsgálatok, testi- lelki egészségmegőrzés, prevenció

Bodajki kegyhely – konzociumi partner valósítja meg, május végi szombat


Sport rendezvény – Foci kupa – tavasszal, vagy ősszel megrendezésre kerülő kerületi hittanos futball bajnokság

Magyaralmási sportpálya – május


Bodajki Búcsú közösségi esemény – szeptemberi Mária naphoz kötődő liturgikus esemény

Bodajki kegyhely – szeptember

Családos generációk közötti rendezvények

 • Apák napja

 • Családi Nap

 • Házas Est

 Fehérvárcsurgó – Kaszap Központ


Közösség fejlesztés

Bodajki Plébánia

01

kép 1 / 15