Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 30. vasárnap – 2023. október 29.

„Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.”

Mt 22,37

A múlt vasárnapi Missziós gyűjtést a Szentszék javára továbbítottuk az Egyházmegye felé. Köszönjük adományaikat!

Balinka 5.350.-
Bodajk 43.500.-
Csákberény 11.630.-
Csókakő 34.020.-
Fehérvárcsurgó 25.620.-
Iszkaszentgyörgy 13.870.-
Isztimér 11.600.-
Magyaralmás, Sárkeresztes 44.100.-
Söréd 15.800.-
Zámoly 22.815.-

A héten szerdán november 1-e, Mindenszentek ünnepe lesz, mely parancsolt ünnep, a szentmisehallgatás e napon kötelező. Templomainkban délelőtt ünnepi miserendet tartunk, délután pedig temetői imádságok lesznek.

Mindenszentek napján déltől kezdve egy hétig teljes búcsút nyerhetnek mindazok, akik temetőt látogatnak és imádkoznak a Szentatya szándékára. A búcsúnyerés feltétele, hogy a megszentelő kegyelem állapotában szentáldozáshoz járulunk.

Október 31-én kedden, Mindenszentek vigíliáján, az esti szentmise után 7 órától imádságos zenei áhítattal kívánjuk segíteni elhunyt szeretteinkre való megemlékezést, az értük való imádkozást. Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész asszony szólaltatja meg bodajki kegytemplomunk orgonáját J. S. Bach műveivel, a zeneszámok között elmélkedések lesznek. Mindenkit szeretettel várunk!

 

Bodajk

Mindenszentek és Halottak napján délelőtt fél 10 órakor és este 6 órakor imádkozunk szentmisét kegytemplomunkban. A temetői megemlékezés november 1-én, szerdán, délután 3 órakor tartjuk a temetői keresztnél. A november 1-i esti szentmise után imádkozzuk a szokásos halotti zsolozsmát elhunytjainkért. Halottak napján, csütörtökön az esti szentmise után bazilikánk altemplomában imádkozunk az ott eltemetettekért.

 

Magyaralmás

November 1-én szerdán, Mindenszentek ünnepén, az esti 6 órai szentmise után a temetőben lesz a megemlékezés elhunytjainkról. November 2-án csütörtökön, Halottak napján az esti 6 órai szentmise után imádkozzuk a szokásos halotti zsolozsmát templomunkban.

 

Csókakő

November 2-án, a héten szerdán, Halottak napján délután 3 órakor imádkozzuk szentmisét az elhunyt „Várbarátokra” emlékezve, a várkápolnában. Szeretettel várjuk a híveket!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Október

31. k.

19.00

Bodajk

Imádságos áhítat Bach zenéjével (Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész koncertje)

November

1. sze.

19.00

Bodajk

Halotti matutínum

9. cs.

18.00

Fehérvárcsurgó

Házas Est – Lackfi János és Bárdos Júlia tanúságtétele

11. szo.

10.00

Székesfehérvár-Bazilika

A Magyar Szent Család ünnepe

12. v.

9.30

Csákberény

Szent Márton templombúcsú

19. v.

18.00

Bodajk

Szent Erzsébet-napi Karitász-mise

 

Liturgikus elmélkedés
Szent I. Kelemen pápának a korintusiakhoz írt leveléből (Cap. 19, 2 – 20, 12: Funk 1, 87-89)

Jóságos Istenünk célszerűen alkotta meg a világot

 

Tekintsünk az egész világ Atyjára és Teremtőjére! Ragaszkodjunk erősen a békének tőle kapott kiváló és túláradó adományaihoz és jótéteményeihez! Elmélkedve gondolkodjunk róla, és lelki szemünkkel lássuk meg az ő hosszan tűrő jóakaratát! Nézzük, milyen jóságosnak mutatja magát minden teremtménye iránt! Az ég békében engedelmeskedik az ő akaratának, mert gondviselése kormányozza. A nappal és az éjszaka egymást nem akadályozva futják az általa előre meghatározott pályájukat. A Nap, a Hold és a csillagok kara az ő törvénye szerint hiba nélkül, teljes összhangban jár kijelölt útján. A föld az ő akarata szerint meghatározott időben megtermékenyül, hogy bőségesen ellássa táplálékkal az embereket, állatokat és mindazt, ami rajta él. Nem vonakodik, és nem változtat semmit sem azon, amit Isten elrendelt. Az örvények felkutathatatlan világa és a tenger mélységének ismeretlen tájai ugyanazokra a törvényekre hallgatnak. A végtelen tenger tömegét az ő rendelése dagasztja árrá, és az nem lépi át a neki kiszabott határokat, hanem az ő parancsa szerint viselkedik. Azt mondja ugyanis az Úr: Eddig jössz, és hullámaid önmagadban törnek meg (vö. Jób 38, 11). Az ember számára bejárhatatlan óceán és a rajta túl levő világok az Úr ugyanazon törvényeinek kormányzása alatt állnak. Békében követik egymást a tavasz, nyár, ősz és tél évszakai. A maguk sajátos idején még a szelek állomáshelyei is késedelem nélkül teljesítik feladatukat. Az élet és az egészség szolgálatában álló állandó források is szünet nélkül nyújtják vizüket az emberek életének fenntartására. Még a legkisebb állatok is békében és egyetértésben élnek közösségükben. Mindezeknek a nagy Alkotó és a mindenek Ura adta meg a békét és összhangot. Ő jót tesz mindennel, elsősorban pedig velünk, akik irgalmasságához menekülünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és fölség mindörökké. Ámen.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 30. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. október 29-től november 5-ig

 

Szombat 10.28       vasárnapi vigíliák                    
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Veszélyeztetett gyermekekért OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.29      ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP                                                        II. hét       Ho 221, ÉE 590, 598, 126, 191 
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Miklós és Jánoki család elhunyt tagjaiért MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Veszélyeztetett magzatokért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Véberné Takács Katalin mohai lakosért, akinek a temetése 2023.10.26-án Sárkeresztesen volt OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Vasuta Zsolt lelki üdvéért (volt évfolyamtársai kérték) MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. †Varga András és családjáért (cs) (a.) OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 10.30          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. †Dudás Jenő és családtagokért (cs.) (a.) HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 10.31             Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú (e)
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Szerda 11.01          MINDENSZENTEK                                                                  III. hét      Ho 210, ÉE 646, 648, 146, 150
          Balinka 8.00 Igeliturgia, 14.00 temetői megemlékezés OA

          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS, 14.00 temetői megemlékezés MT
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM, 16.00 temetői megemlékezés OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. OA, 14.00 temetői megemlékezés HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Papjaink és +kántoraink lelki üdvéért MT, 15.00 temetői megemlékezés MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA, 15.00 temetői megemlékezés HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG utána temetői megemlékezés HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG, 15.00 temetői megemlékezés OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. MT, 16.00 temetői megemlékezés MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Nagy Péter halálának 4. évfordulóján lelke üdvéért engesztelésül OA, utána temetői megemlékezés OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Máder László lelke üdvéért, halála évfordulóján, és elhunyt, és élő családtagokért MT
          Magyaralmás 18.00 Igeliturgia SZM utána, temetői megemlékezés
Csütörtök 11.02      Halottak napja          
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csókakő 15.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 16.00 +Egyed József sz. Egyed József csendes temetése, harangozás OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Péntek 11.03          elsőpéntek         
          Fehérvárcsurgó 17.00 Énekes mise, int. HG

          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT utána szentségimádás
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 11.04       Borromeo Szent Károly püspök (E) – elsőszombat       
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére MT
          Bodajk 9.00 Piber Bianka keresztelése OA
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Bodajk 16.30 Prohászka Imaszövetség Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.05      ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP                                                        III. hét      Ho 222, ÉE 591, 595, 127, 150
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. OA
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Csöngedi Lászlóné sz. Kaizer Mária lelki üdvéért HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG