Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiÉvközi 32. vasárnap – 2023. november 12.

„Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát.”

Mt 25,13

A héten hétfőn, november 13-án fatimai engesztelésre hívjuk a kedves híveket bodajki kegyhelyünkre a szokott rend szerint: délután 5 órától ünnepélyes szentolvasót végzünk, körmenetet tartunk a fatimai kegyszobor másolattal, 6 órától pedig ünnepi szentmisét imádkozunk.

A polgári év vége felé érkezve kérjük híveinket, hogy az idei egyházi hozzájárulásukat szíveskejenek befizetni, vagy feladni, átutalni plébániáink számlájára. Köszönjük, hogy erre felhívják családjaik figyelmét is, ahogy külön köszönjük mindazoknak is, akik az egyes településeken az egyházi hozzájárulást szedik.

Megjelent a SZEM újság őszi száma. Szeretettel ajánljuk Egyházmegyénk magazinját a kedves hívek figyelmébe.

Jövő vasárnap lesz templomainkban az országos Karitász gyűjtés, perselyadományaikat e céllal fogjuk továbbítani a helyi és az Egyházmegyei Karitász felé. Előre is köszönjük adakozásukat!

November 19-én – jövő vasárnap Szent Erzsébet napján – szeretettel hívjuk és várjuk a bodajki kegytemplomba az esti 6 órakor kezdődő vasárnapi szentmisére lelkipásztori körzetünk Karitász szolgálatainak munkatársait, amikor is szeretnénk megköszönni szolgálatuk és imádkozni munkájukért, életükért. A szentmise után szeretetvendégséggel készülünk.

Bodajki RELIGIO Kegytárgy- és Ajándékboltunkban már kaphatóak a 2024. évi naptárak; egylapos- illetve forgathatós falinaptár, illetve kalendárium formában. Boltunk nyitvatartása: péntek-szombat-vasárnap délelőtt 10 órától délután 3 óráig.

 

Bodajk

Szent Erzsébethez kötődően a jövő héten szombaton délelőtt városunk központjában lévő élelmiszerboltjaink mellé kitelepülve tartós-élelmiszer gyűjtést hirdetünk Karitász szolgálatunk szervezésében. Köszönjük, ha adományaikkal segítik a rászorulók karácsonyi szeretetcsomagjait. Előre is köszönve híveink jóságát!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

November

12. v.

9.30

Csákberény

Szent Márton templombúcsú

19. v.

11.00

Magyaralmás

Szent Erzsébet-napi köszöntő

18.00

Bodajk

Szent Erzsébet-napi Karitász-mise

26. v.

11.00

Fehérvárcsurgó

Alexandriai Szent Katalin templombúcsú – 275 éves évforduló

 

 

Liturgikus elmélkedés

Kezdődik egy II. századi szerző szentbeszéde (Cap. 1, 1 – 2, 7: Funk 1, 145-149)

Krisztus az elveszetteket akarta megmenteni

 

    Testvéreim! Jézus Krisztust valóságos Istennek, élők és holtak bírájának kell tartanunk, és nem szabad üdvösségünket sem jelentéktelennek gondolnunk. Ha ugyanis nem tartjuk valóságos Istennek őt, akkor az se lesz valami nagy dolog, amit remélhetünk tőle. Akik jóváhagyják a róla szóló ilyen lealacsonyító beszédet, azok vétkeznek. Mi is vétkezünk, ha nem ismerjük fel, hogy honnan hívott meg minket, és azt, hogy ki és hova hívott meg, és hogy mennyi szenvedést vállalt értünk az Úr Jézus Krisztus. Mi mit adunk neki viszonzásul, avagy milyen gyümölcs méltó ahhoz, amit ő adott nekünk? Mennyi jámbor cselekedettel tartozunk neki? Hiszen ő adta nekünk a világosságot; mint Atya, fiainak nevezett, és megmentett minket, elveszendőket. Milyen dicséretet zengjünk ezért neki, vagy mivel viszonozzuk azokat a jótéteményeket, amelyeket tőle kaptunk? …

Zengj éneket, te, magtalan, aki nem szültél; hallasd örömöd szavát, s kiálts, te, aki nem vajúdtál. Mert az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van (Iz 54, 1). Zengj éneket, te, magtalan, aki nem szültél; ezzel azt akarja nekünk mondani, hogy az Egyház terméketlen volt, míg csak gyermekeket nem kapott Istentől. Kiálts, te, aki nem vajúdtál; ez pedig azt jelenti, hogy könyörgéseinket egyenesen Istenhez irányítsuk, és ne lankadjunk el (mint ahogy a vajúdó asszonyok ellankadnak). Az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van; ezek a jelentőségteljes szavak arra utalnak, hogy népünk elhagyottnak és Istentől is elvetettnek látszott, de most, hogy már élő hitre támadtunk, egyszerre többen lettünk, mint azok a népek, akik úgy gondolták: nekik saját istenük van. A Szentírás egy másik helyen így szól: Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket (Mt 9, 13). Ezzel azt mondja, hogy meg kell menteni az elveszetteket. Épp ez a nagyszerű és csodálatos: megerősíteni nem azt, ami áll, hanem azt, ami elbukik. Így Krisztus is az elveszetteket akarta megmenteni, sőt sokakat meg is mentett, amikor eljött, és meghívta az elveszett embereket, köztük minket is.

Évközi 32. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. november 12-től november 19-ig

 

Szombat 11.11      vasárnapi vigíliák

          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Winkler Károly és +feleség Anna, rokonok és hozzátartozók lelki üdvéért HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.12     ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP – zöld                                                           IV. hét     Ho 223, ÉE 592, 599, 109, 152
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Elhunyt édesapáért, halálának 15. évfordulójára, elhunyt és élő családtagokért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, benne Márton Roland keresztelése, int. OA
          Csákberény 9.30 Szent Márton templombúcsú – Énekes mise, int. Fülöp és Rehák család élő és elhunyt tagjaiért HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Fodor Sándorné (sz. Vizler Mária) +13. évf. és +Fodor Sándor +2. évf. MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Bognár Imre és neje +Király Anna lelki üdvéért OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Vessző Jánosért, élő és elhunyt hozzátartozókért MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Dudás Károly halálának 8. évfordulójára és Dudás és Makovi szülőkért HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 11.13            Magyar szentek és boldogok (e)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Csókakő 15.00 +Molnár László énekes temetése MT
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért HG
Kedd 11.14          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +Etus mama lelki üdvéért halálának 1. éves évfordulójára HG
Szerda 11.15          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 11.17          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Balogh József és felesége +Rácz Erzsébet, valamint gyermekeik +Erzsébet, +József és +Miklós lelki üdvéért MT
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. +Szülőkért és nagyszülőkért HG
Szombat 11.18          
          Bodajk 12.00 Németh Barnabás keresztelése MT
          Balinka 16.30 Igeliturgia FBÁ
          Magyaralmás 17.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.19     ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP – zöld                                                           IV. hét     Ho 225, ÉE 593, 600, 112, 303
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Istvánért és felesége +Erzsébetért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Tóth Sándor és felesége Polarics Eleonóra halálának évfordulója alkalmából MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó – Szent Kereszt felmagasztalása kastélykápolna 10.00 Tomori Nándor keresztelése c. Szabó Gábor SchP
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise benne Temesvári Emma keresztelése , int. +Kecskés Imre, felesége +Gángó Erzsébet és élő és elhunyt családtagokért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Karitász munkánk kegyelméért MT Karitász tagok köszöntése