Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiÉvközi 13. vasárnap, 2024. június 30.

„Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!”

Mt 5,48

A mai vasárnap van templomainkban a „Péterfillér”-gyűjtés a Szentszék karitatív céljaira. Előre is köszönjük adományaikat!

Örömmel hirdetjük, hogy Lovász Jánost, aki az előző két évben bodajki plébániánkon teljesített szolgálatot, Megyéspüspök úr kérésére a Szentatya visszafogadta a papság szolgálatára, engedélyezve számára a Székesfehérvári Egyházmegyébe való inkardinációt. Püspök atya János atyát augusztus 1-ei hatállyal Adony helyettes plébánosává nevezte ki. Július hónapban oltártestvérünk bodajki kegyhelyhelyünkön maradva segíti közösségünket. Egyúttal értesítjük a kedves híveket, hogy Győri Balázs István atyát Püspök atya augusztus 1-vel a Bodajki plébániára helyezte káplánnak. Imádkozzunk papjainkért és papi hivatásokért, fogadjuk szeretettel a két atyát egyházmegyénk, illetve kegyhelyünk szolgálatában!

Csákberény

A mai vasárnap a Péter-Pál napi fogadalomhoz kapcsolódóan körmenetben vonulunk a temetőbe a szentmise után, illetve a fogadalmi napi szentmisénknek a perselyadományát a fogadalom szerint a helyi rászorulóknak ajánljuk fel a Karitász szolgálatunkon keresztül. Köszönjük adakozásukat!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Június
29. szo.10.00BodajkPéter-Pál napi búcsú – Barsi Balázs OFM
15.00GúttamásiKeresztelő Szent János templombúcsú
30. v. Templomainkban„Péter-fillér” gyűjtés
9.30CsákberényPéter-Pál napi fogadalmi szentmise
Július
13. szo.17.00BodajkFatimai engesztelés
14. v.9.30CsákberényMegemlékezés a 48-as Szabadságharc mártír lelkészeiről

Liturgikus elmélkedés

VI. Pál pápa szentbeszédeiből (1970. november 29-én, Manilában tartott homília)

Krisztust hirdetjük a földkerekség határáig

Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot (1 Kor 9, 16). Ugyanis őtőle, magától Krisztustól nyertem ezt a küldetésemet. Én is apostol vagyok, de egyben tanúságtevő is. Minél távolabbi az elérendő cél, és minél nehezebb a feladatom, annál hevesebben sürget Krisztus szeretete (vö. 1 Kor 5, 14). Nevének dicséretét kell hirdetnem, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia (vö. Mt 16, 16); ő az, aki számunkra a láthatatlan Istent kinyilvánította; ő az elsőszülött minden teremtmény előtt, őbenne áll fenn minden (vö. Kol 1, 15). Ugyanő az emberiség Tanítója és Megváltója is; hiszen értünk született, halt meg, és támadt fel. Ő a történelem és mindenség központja; ő mindnyájunkat ismer és szeret; állandó kísérőnk és barátunk életünk során; a fájdalom, de a remény férfia is. Valóban ő az, aki majd ismét újra eljön, aki majd ítélő bíránk lesz; és amint hisszük, egykor életünk örök beteljesedése és boldogsága is ő lesz. Róla beszélni soha meg nem szűnöm; ő maga a fény, maga az igazság, sőt mint önmaga mondja: Ő az út, az igazság és az élet (vö. Jn 14, 6); ő az élet kenyere és élő víz forrása, aki tökéletesen ki is elégíti éhségünket és szomjúságunkat; ő a mi pásztorunk, vezérünk, példaképünk és vigasztalásunk, ő a mi testvérünk. Csakúgy, mint mi, sőt még nálunk is kisebb lett, szegény, megalázott, fáradalmakkal terhelt, elnyomott, türelmes lett. Értünk nyitotta meg ajkát tanításra, értünk művelt csodákat, s egy új országot alapított, ahol a szegények lettek a boldogok, ahol a közös élet alapja a békesség, ahol a tiszta szívűek és a szenvedő sírók felmagasztalást és vigasztalást nyernek, az igazság szomjas kutatói kielégítést kapnak, ahol a bűnösök is elnyerhetik minden bűnük bocsánatát, és az emberiség egy boldog testvériségben olvad egybe. Íme: ez a Jézus Krisztus, akinek jó híréről már tudomást szereztetek, aki felől bizonyosak is vagytok, hiszen ezért vagytok Krisztuskövetők. Az ő szent nevét kiáltom felétek újra meg újra, keresztény testvéreim, amikor azt hirdetem mindenkinek, hogy Krisztus Jézus a kezdet és a vég, az alfa és az ómega, az új világ Királya, az emberi történelem és egész emberi sorsunk titokzatos és végső értelme; közvetítő és híd az ég és föld között; a legtökéletesebb értelemben ő „az ember fia”, sokkal inkább, mint mindenki más; mert mint Isten Fia, örök és végtelen, de test szerint Mária Fia is, Fia ennek a legáldottabb asszonynak, aki a mi anyánk azáltal, hogy a Szentlélekben az Egyháznak, a Titokzatos Testnek részei vagyunk. Ne felejtsétek el: Jézus Krisztus az, akit mi nektek egy egész örökkévalóságra meghirdetünk, és azt szeretnénk, hogy az ő neve visszhangozzék a földkerekség végső határáig örökkön-örökké.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 13. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2024. június 30-tól július 6-ig


Szombat 06.29      Vasárnapi vigíliák       

          Gúttamási 15.00 Keresztelő Szent János templombúcsú – Énekes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Igeliturgia SZM
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.30     ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP – zöld                                            I. hét        Ho 227, ÉE 590, 598, 119, 211 v. 293          
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Svardáné Kovács Katalin és +gyermekei lelki üdvéért, valamint élő és +családtagokért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Megyeri Attiláné Adrienne lelki üdvéért MT-LJ
          Csákberény 9.30 Énekes mise, benne Végh Rebeka keresztelése int. Hálából 15. házassági évfordulónk alkalmából OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Molnár István halálának 15. évfordulójára, élő és elhunyt családtagokért MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
Hétfő 07.01          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 12.00 Hittantábor – mise, int. OA
          Székesfehérvár 15.00 +Keller Ferenc csendes temetése MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. LJ
Kedd 07.02           Szűz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldogasszony) (Ü)
          Fehérvárcsurgó 8.00 Hittantábor – mise, int. MT
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 12.00 Hittantábor – mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. LJ
Szerda 07.03          Szent Tamás apostol (Ü)          
          Fehérvárcsurgó 8.00 Hittantábor – igeliturgia SZM
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +János és +Mária szülőkért LJ
Csütörtök 07.04          
          Fehérvárcsurgó 8.00 Hittantábor – mise, int. MT
          Bodajk 12.00 Hittantábor – mise, int. OA
Péntek 07.05         elsőpéntek         
          Fehérvárcsurgó 8.00 Hittantábor – igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 +Palángi Károly énekes temetése, harangozás MT
          Bodajk 16.00 Hittantábor – mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA-p. LJ utána szentségimádás
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 07.06      elsőszombat          
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére MT
          Fehérvárcsurgó 10.00 Hittantábor – mise, int. OA
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 16.30 Prohászka Imaszövetség imaórája KT
          Fehérvárcsurgó 16.30 Orgonás esküvő: Grátzl Péter – Nagy Gréta esketése MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 07.07     ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP – zöld                                            II. hét       Ho 229, ÉE 591, 599, 122, 191            
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HG
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT-LJ
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise benne Weiger Huba keresztelése int. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Jószándékra HG