Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiÉvközi 12. vasárnap, 2024. június 23.

„Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?”

Mk 4, 40b,c

A héten lesz június 24-én, hétfőn délelőtt egyházmegyénk papszentelése a Székesegyházban, amikor Püspök atya szerpappá szenteli Mesics Richárd akolitust. Szeretettel hívjuk a kedves híveket a szentelési ünnepségre, imádsággal kísérve a szentelendőt és a papi hivatásokat!

Június 29-én szombaton Szent Péter és Pál apostolok főünnepén, Barsi Balázs OFM atya tart ünnepi búcsút Bodajki kegyhelyünkön délelőtt 10 órai kezdettel. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket a Péter Pál-napi búcsúba!

A vértessomlói Sarlós Boldogasszony búcsú jövő vasárnap, június 30-án kerül megrendezésre. Különösen is hívjuk azokat a családokat, akik gyermekáldásra várnak, vagy gyermek születésére készülnek. A püspöki szentmise keretében értük is imádkozik a Főpásztor, és a Gyermeket hordozó Szűz Mária közbenjárását kérve, áldásban részesíti őket. A zarándokok körmenete fél 10 órakor indul a falu kápolnájától a kegytemplomhoz, ahol 10 órakor kezdődik a szabadtéri szentmise.

A jövő vasárnap lesz templomainkban a „Péterfillér”-gyűjtés a Szentszék javára, előre is köszönjük adományaikat!

Csákberény

A jövő vasárnap a Péter-Pál napi fogadalomhoz kapcsolódóan körmenetben vonulunk a temetőbe a szentmise után, illetve a fogadalmi napi szentmisénknek a perselyadományát a fogadalom szerint a helyi rászorulóknak fogjuk felajánlani a Karitász szolgálatunkon keresztül.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Június
24. h.10.00SzékesfehérvárDiakónusszentelés
29. szo.10.00BodajkPéter-Pál napi búcsú – Barsi Balázs OFM
15.00GúttamásiKeresztelő Szent János templombúcsú
30. v. Templomainkban„Péter-fillér” gyűjtés
9.30CsákberényPéter-Pál napi fogadalmi szentmise

Liturgikus elmélkedés

Faustinus Luciferanus áldozópapnak „A Szentháromság” című értekezéséből

(Nn. 39-40: CCL 69, 340-341) Krisztus: király és pap mindörökké

Üdvözítőnk mint ember tényleg fölkent valóságos király és valóságos pap. Mindkettőt egyesíti magában, hogy egyik se hiányozzék Üdvözítőnkben. Halld tehát, hogy lett király, hiszen így van megírva: Engem tett meg királlyá Sionban, az ő szent hegyén (vö. Zsolt 2, 6). Halld meg azt is, amit papságáról tanúsít az Atya: Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint (Zsolt 109, 4). Az Ószövetségben Áron volt az első krizmával fölkent pap, de az Atya nem azt mondta: „Áron rendje szerint” lett pap, nehogy valaki is azt hihesse, hogy Üdvözítőnk papsága Áron papságának az utódlása. Áron papsága ugyanis átszállt az utódaira, Üdvözítőnk papsága azonban nem ilyen átörökölt papság, hiszen az ő papsága mindörökre megmarad, miként írva van: Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. Üdvözítőnk mint ember tehát király is és pap is, de nem testben lett fölkenve, hanem lélekben. A választott nép királyainak és papjainak a testét kenték föl olajjal, és így lettek királyokká és papokká. Azonban ott nem egy valaki lett mind a kettővé, hanem más személy volt a király, és más a pap. Egyedül Krisztusnak jár ki ugyanis mindenben a tökéletesség és a teljesség, hiszen ő azért jött, hogy teljessé tegye a törvényt. Jóllehet azok nem egy személyben voltak e két tisztségben, mégis fölkentnek nevezték őket, mert királyi, illetve papi olajjal kenték föl a testüket. Üdvözítőnket a Szentlélek kente föl, ezért lett valóságos fölkent (Krisztus), így teljesedett be e róla szóló Írás: Ezért kent föl Isten, a te Istened, az öröm olajával társaid közül (Zsolt 44, 8). Az ő fölkenése azáltal lett különb, mint a többi királyé és papé, mert ő az öröm olajával lett fölkenve, ez pedig egyedül a Szentlelket jelenti. Hogy ez így igaz, azt magától Üdvözítőnktől tudjuk. Amikor ugyanis kezébe vette, és kinyitotta Izajás könyvét, és abból ezt olvasta: Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem (Lk 4, 18), akkor rögtön azt mondta: most teljesedett be ez a jövendölés hallgatói füle hallatára. De Péter, az apostolok feje is, amikor kifejti, hogy Üdvözítőnk milyen krizmával lett fölkenve, akkor azt tanítja, hogy ez a krizma: a Szentlélek, azaz az Isten ereje. Amikor pedig az Apostolok Cselekedeteiben beszélt ahhoz a nagyon vallásos és irgalmat gyakorló századoshoz, akkor többek közt ezt mondta: Galileától kezdve a Jánostól hirdetett keresztség után a názáreti Jézust az Isten fölkente Szentlélekkel és hatalommal. S ő ahol csak járt, jót tett, csodákat vitt végbe, és meggyógyította az összes ördögtől megszállottat (ApCsel 10, 37-38). Látjuk tehát: Péter is azt tanítja, hogy ez a Jézus, mint ember, a Szentlélekkel és hatalommal van fölkenve. Tehát maga Jézus valóban mint ember lett Fölkent, a Szentlélek kenete által lett király és pap mindörökké.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 12. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2024. június 23-tól június 30-igSzombat 06.22      vasárnapi vigília          
          Sárkeresztes 10.00 Simon Bendegúz keresztelése SZM
          Iszkaszentgyörgy 10.30 Szalai Màrk keresztelése OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Kovács József és Mihály testvérekért +évf., élő és elhunyt családtagokért MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.23     ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP – zöld                                            IV. hét     Ho 226, 589, 596, 112, 152             
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Triebel Jánosné lelki üdvéért, akinek a temetése június 18-án volt MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Elhunyt Tiborért és Máriáért haláluk évfordulóján OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Kiss Jánosért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, benne Valásek Valentina keresztelése int. +Lajos édesapáért +évf. OA
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Sárvári Zsolt halálának 7. évfordulójára, valamint élő és elhunyt családtagokért MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Sörédi Imre atya pappá szentelésének 62. és halálának 5. évfordulóján OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Mika Lászlóné 90. és Tanárkiné Lukács Éva 40. születésnapja alkalmából hálából HG
          Bodajk 17,45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. H
Hétfő 06.24            KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (FÜ)         
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
Kedd 06.25          
          Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Szerda 06.26          
          Fehérvárcsurgó (hittantábor) 8.00 Csendes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 06.27    Szent László király (Ü)
          Fehérvárcsurgó (hittantábor) 8.00 Csendes mise, int. MT
Péntek 06.28         Szent Iréneusz püspök és vértanú, egyháztanító (E)
          Fehérvárcsurgó (hittantábor) 8.00 Csendes mise, int. OA
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 06.29      SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK (FÜ)          
Bodajk 10.00 Péter-Pál napi búcsú Barsi Balázs OFM atyával – Ünnepi szentmise, körmenet
          Fehérvárcsurgó (hittantábor) 10.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó-Kastélykápolna 14.00 Orgonás esküvő: Nagy Dezső – Belegrai Edina esketése MT
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Igeliturgia SZM
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.30ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP – zöld                                            I. hét        Ho 227, ÉE 590, 598, 119, 211 v. 293          
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Svardáné Kovács Katalin és +gyermekei lelki üdvéért, valamint élő és +családtagokért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Megyeri Attiláné Adrienne lelki üdvéért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, benne Végh Rebeka keresztelés int. Hálából 15. házassági évfordulónk alkalmából. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT