Site Overlay

Hirdetés


Évközi 23. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2021. szeptember 12-től szeptember 19-ig

Vasárnap 09.12          ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP – zöld  IV. hét      Ho 222, 592, 599, 280B, 172  
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Wágner Ottó és Dellei Margit szülőkért, +gyermekeikért és +unokájukért HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Elhunyt Ferenc édesapáért OA
          Csákberény 9.30 Csendes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia TZS
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Redolfi Achille lelki üdvéért, temetése 09. 10-én volt OA
          Csókakő 11.00 Háhn Benedek Mihály keresztelése OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Fehérvárcsurgó 12.30 Rozbach Sára keresztelése OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 10.30!!! Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 17.45 Litánia MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +id. Márk Lászlóért +19. évf., +ifj. Márk László lelke üdvéért, élő és +családtagokért MT

Hétfő 09.13          Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János, püspök és egyháztanító (E)
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 20.30 Szentségimádás MT
Kedd 09.14          A Szent Kereszt felmagasztalása – Ü
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 09.15          A Fájdalmas Szűzanya (E)
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 09.16          Szent Kornél, pápa és Szent Ciprián, püspök, vértanúk (E)
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 09.17          Bellarmin Szent Róbert, püspök és egyháztanító (e)
          Bodajk 8.00 Énekes mise, int. +Stadler János, és Stadler Jánosné sz. Csizmadia Mária, valamint fiuk +János lelki üdvéért MT
        Söréd 17.00 Csendes mise, int. HG
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. +édesanyáért és +hozzátartozókért. HG
Szombat 09.18          Köznap
          Fehérvárcsurgó 11.30 Vilverger Viktória, Vilverger Bianka keresztelése MT
          Iszkaszentgyörgy 17.00 Csendes esküvő: Farkas László Tamás – Balogh Melinda esketése OA

BODAJKI BÚCSÚ

                               SZOMBAT:

                                               17.00  BÚCSÚI MEGNYITÓ MT

                                               17.30  KERESZTÚT A KÁLVÁRIÁN Dr.GYV

                                               19.00  SZENTMISE ÉS KÖRMENET – Dr. Udvardy György érsek

                                               21.00-től SZENTSÉGIMÁDÁS

                                               24.00  SZENTMISE MAJD ÉJSZAKAI VIRRASZTÁS OA

Vasárnap 09.19

                               VASÁRNAP:

                                               06.00  SZENTMISE HG

                                               08.00  SZENTMISE OA

                                               10.30  ÜNNEPI SZENTMISE – SPÁNYI ANTAL MEGYÉSPÜSPÖK

                                               15.00  KERESZTÚT A KÁLVÁRIÁN OA

                                               17.00  BÚCSÚI ZÁRÓ SZENTMISE MT

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Évközi 24. vasárnap, 2021. szeptember 12.

„Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen…”

Mk 8,35

Hirdetjük, hogy az idei Mária-napi bodajki búcsú jövő hétvégén lesz, amikor csak Bodajkon lesz szentmise lelkipásztori körzetünkben, várva híveinket a közös ünneplésre!

A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján (hétfőn) tartjuk Bodajkon: délután 5 órától elmélkedés, szentolvasó, litánia, körmenet, 6 órakor szentmise, este fél 9 órakor szentóra. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Bodajk

Közösségünk közös megtiszteltetése is egyben plébános atya megyei kitüntetése a kegyhely megújításáért és a közösség megerősítésért kapott Marosi Arnold díj. A Jóisten áldása legyen közösségünkön, kegyhelyünkön!

A jubiláns házasok megáldása a búcsút követő szombaton, szeptember 25-én este lesz kegytemplomunkban az esti 6 órai szentmise keretében.

Külön kérjük a kedves híveket, hogy búcsúnk szombat esti, éjszakai virrasztásában szíveskedjenek részt venni! Az éjfélig tartó részben vezetett szentórát végzünk, éjfélkor szentmise az elhunytjainkért, utána pedig csendes virrasztás lesz, az Oltáriszentség előtt.

Pénteki napon reggel 8 órakor imádkozunk szentmisét a kegytemplomban.

A búcsú előtti rendrakás, takarítás pénteken fél 9 órától lesz, illetve délután a kinti oltár felkészítése, díszítése. Tisztelettel kérnék a testületi tagokat, illetve azokat, akik tudnak jönni, hogy a fenti időpontokban segítsenek a búcsút előkészíteni. A búcsú utáni takarítás a búcsút követő hétfőn lesz, reggel 9 órától. A búcsút követő köszönő vacsora a segítők számára a búcsút követő vasárnap, 26-án délután 5 órától lesz a plébánián. Tisztelettel kérnék ez alkalomra egy-egy tálca süteménnyel, pogácsával, innivalóval készüljünk! (Ha pénteken rossz idő lesz, akkor szombat reggel fél 9 órától lesz a pakolás, díszítés!)

Fehérvárcsurgó

A szokásos kastélykápolna-Szent Kereszt búcsúja a bodajki búcsút követő hétvégén, szeptember 26-án lesz délután 3 órakor, amikor is csak a kastélyban lesz aznap szentmise, oda várjuk a kedves híveket!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Szeptember
13. h.17.00BodajkFatimai engesztelés
18-19. BodajkMária-napi búcsú
25. sz BodajkEgyházmegyei Ifjúsági zarándoklat
26. v.15.00FehérvárcsurgóKastélykápolna Szent Kereszt búcsúja
16.00BodajkElsőáldozók felkészülése

Liturgikus elmélkedés

Kezdődik Szent Ágoston püspöknek „A pásztorok” című beszéde

(Sermo 46, 1-2: CCL 41, 529-530) Keresztények vagyunk és elöljárók

Hogy minden reményünk Krisztusban van és hogy ő a mi igazi és üdvös dicsekvésünk, arról – szeretteim – nem most hallotok először. Hiszen annak a nyájához tartoztok ti is, aki gondosan őrzi és legelteti választott népét. De mert akadnak olyan lelkipásztorok, akik ugyan szeretik, ha pásztoroknak hívják őket, de a pásztorok szolgálatát már nem akarják ellátni, vegyük hát fontolóra, mit üzen nekik Isten az ő prófétája által. Hallgassátok hát figyelemmel, hallgassuk félelemmel! Az Úr szózatot intézett hozzám: Emberfia, jövendölj Izrael pásztorairól, jövendölj és mondd meg nekik (Ez 34, 1-2). Ezt az olvasmányt az imént hallottuk, amikor felolvasták; ezért határoztuk el, kedveseim, hogy mondunk róla valamit. Ha nem a saját elgondolásunk szerint beszélünk, ő majd megsegít, hogy az igazat mondjuk. Mert ha a magunkét mondanánk, mi is olyan pásztorok lennénk, akik csak saját magukat és nem a nyájukat legeltetik. Ha pedig az Istené az, amit mondunk, akkor bármelyikünk által maga Isten legeltet titeket. Ezt mondja az Úr, az Isten: Jaj Izrael pásztorainak, akik magukat legeltették! A pásztoroknak nemde a nyájat kell legeltetniük? (Ez 34, 2). Azaz a pásztorok nem magukat, hanem a nyájat legeltetik. A legelső ok, amiért megvádolják a pásztorokat, az, hogy magukat és nem a nyájat legeltetik. Kik azok, akik magukat legeltetik? Azok, akikről az Apostol ezt mondja: Mind a maguk javát keresik, nem Krisztus Jézusét (Fil 2, 21).

Nekünk ugyanis – akiket Isten nem érdemeink miatt, hanem saját jóságával állított erre a helyre, amelyről oly veszedelmes a számadás –, két dolgot jól meg kell különböztetnünk: az egyik az, hogy keresztények vagyunk, a másik az, hogy elöljárók vagyunk. Az, hogy keresztények vagyunk, saját magunkért van. Az pedig, hogy elöljárók vagyunk, tiértetek van. Abban, hogy keresztények vagyunk, a saját hasznunk rejlik. Abban viszont, hogy elöljárók vagyunk, egyedül a ti hasznotok. Íme, van sok olyan keresztény, aki nem elöljáró, és eljut az Istenhez, talán sokkal könnyebb úton; és talán annál könnyebben is haladnak, minél kisebb felelősséget viselnek. Viszont mi azonfelül, hogy keresztények vagyunk, és így majd a saját életünkről is számot kell adnunk, még elöljárók is vagyunk, ezért majd a ránk bízott szolgálatunkról is számot kell adnunk Istennek.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30
Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Scroll Up