Site Overlay

Képviselőtestület

1.Belegrai Józseftemplomgondnok
2.Farkas Gabriella
3.Fekete Ágneskántor
4.Füziné Boda Ágnessekrestyés
5.Harcz Erzsébet
6.Harcz Lászlóné
7.Kaposi Géza
8.Kaposi Zsoltfotós
9.Keresztény Zsolt
10.Kovács Jánosvilági elnök
11.Laki István
12.Laki László
13.Lencsés Gáborhitoktató, lelkipásztori munkatárs, médiafelelős, fotós
14.Márk Lászlóné
15.Neubauer Bálint
16.Nyíri Csabalelkipásztori munkatárs
17.Schweighardt Balázs
18.Sütöri Istvánné
19.Wágensommer László
KÉPVISELŐTESTÜLETI VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK 2022. HÚSVÉT