Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiÉvközi 14. vasárnap, 2024. július 7.

„Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.”

2Kor 12,9

Köszönjük a múlt vasárnapi „Péterfillér” gyűjtésre adott adományaikat a Szentszék javára, melyet továbbítottunk az Egyházmegye felé!

BalinkaBodajkCsákberényCsókakőFehérvárcsurgóIszkaszentgyörgyIsztimérMagyaralmásSárkeresztesSörédZámoly
2.500.-38.040.-19.200.-15.755.-29.670.-8.750.-7.850.-40.750.-6.900.-15.500.-15.500.-

Az előző két hétben lezajlottak a hittanosainknak szervezett táborok Fehérvárcsurgón és Bodajkon, melyeken több, mint 90 gyermek vett részt. Köszönjük a hitoktatók, segítők áldozatos munkáját!

A héten szombaton lesz a Fatimai engesztelés Bodajki kegyhelyünkön 13-án, szombaton. Délután 5 órától elmélkedés, szentolvasó, körmenet lesz, majd 6 órakor ünnepi szentmisét imádkozunk. Július havi imádságunkra Lápossy Péter atyát (az Apostoli Nunciatúra titkárát) hívtuk meg. Szeretettel várjuk a kedves testvéreket a közös imádságra, a Fatimai engesztelésre!

Csákberény

A jövő heti szentmise után emlékezünk meg településünk egykori mártír papjairól Szikszai János református parókusról és Mansbarth Antal plébánosunkról.

Fehérvárcsurgó

Két hét múlva, július 20-án szombaton lesz Szent Annához kötődően az idősek napi szentmise, megemlékezés, délelőtt 11 órakor templomunkban, melyet a Kaszap Központban szeretetvendégség követ. Szeretettel várjuk az időseket! Kérjük a testvéreket, egy-egy tálca süteménnyel, üdítővel készüljünk az eseményre.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Július
13. szo.17.00BodajkFatimai engesztelés
14. v.9.30CsákberényMegemlékezés a 48-as Szabadságharc mártír lelkészeiről
20. szo.10.00Csókakői várMegemlékezés Brindisi Szent Lőrincről HG
11.00FehérvárcsurgóSzent Annához kötődő idősek köszöntése – szentmise LJ
28. v.9.30IsztimérSzent Anna templombúcsú
18.00BodajkSzent Annához kötődő idősek köszöntése – szentmise
19.00Szent Kristófhoz kötődően gépjárművek megáldása

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston beszédeiből (Serm. 19, 2-3: CCL 41, 252-254)

Istennek tetsző áldozat a megtört szív

Gonoszságomat belátom (Zsolt 50, 5), mondja Dávid. Ha én belátom, akkor te ne ródd föl azt nekem, Istenem. Még ha becsületesen éltünk is, ne gondoLJuk, hogy nincs bűnünk. Életünk annyira lesz dicséretes, amennyire Isten bocsánatát kérjük. Kétségbeejtő az olyan ember, aki nem annyira saját bűneit nézi, de annál inkább vájkál a másokéban. SzimatoLJa, de nem azért, hogy javítson rajta, hanem mert marni akarja. Mivel magát nem tudja tisztára mosni, ezért inkább másokat igyekszik bemocskolni. … Ki akarsz engesztelődni Istennel? Gondolkozz: mit kell tenned, hogy Isten megbékéLJen veled. Figyeld meg, mit olvasunk ugyanebben a zsoltárban: Te a véres áldozatot nem kedveled, égőáldozataimban nem leled kedved (Zsolt 50, 18). Hát akkor ne is legyen már áldozatod? Ne ajánLJ fel neki semmit? Hát semmiféle áldozattal sem lehet Istent kiengesztelned? Hogy is mondtad a zsoltárban? Te a véres áldozatot nem kedveled, égőáldozataimban nem leled kedved. Folytasd csak tovább, és halld: Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek, te nem veted meg a töredelmes és alázatos szívet (Zsolt 50, 19). Vesd el, amit hajdan áldoztál, hiszen megtaláltad, hogy ezután mit áldozzál. Hajdan atyáid állatokat öltek le az oltáron, és azt tartották áldozatnak. Te a véres áldozatot nem kedveled. Tehát azokat már ne keresd, hanem keresd a te áldozatodat. Égőáldozataimban – mondja – nem leled kedved. Tehát ha égőáldozataimra rá sem nézel, vajon akkor semmiféle áldozat sem jó neked? Dehogynem! Isten előtt kedves áldozat a megtört lélek, te nem veted meg a töredelmes és alázatos szívet. Van tehát, mit áldozzál. Hát akkor ne nyájak körül nézelődj, de hajóútra se készüLJ, hogy távoli országokból drága illatszereket hozzál. Saját szívedben keressed, mi volna kedves Istennek. Szívedet kell megtörnöd. Mit félsz attól, hogy elvész, ha összetöröd? Hisz ott áll a zsoltárban megírva: Tiszta szívet teremts bennem, Istenem! (Zsolt 50, 12) Hogy tiszta szívet lehessen benned teremteni, ahhoz a tisztátalant össze kell törnöd. Ne legyen tetszésünkre az, ha vétkezünk, mert a bűn nem tetszik Istennek. Mivel nem vagyunk bűn nélkül, legalább abban hasonlítsunk Istenhez, hogy nekünk se legyen a tetszésünkre az, ami neki nem tetszik. Legalább annyira egyesüLJ Isten akaratával, hogy neked sem tetszik tenmagadban, amit utál az, aki téged teremtett.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 14. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2024. július 7-től július 14-ig

Szombat 07.06      vasárnapi vigíliák       

          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 16.30 Prohászka Imaszövetség imaórája KT

          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 07.07     ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP – zöld                                            II. hét       Ho 229, ÉE 591, 599, 122, 191            
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. LJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Hálából MT Az országos Mária Rádió élőben közvetíti
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise benne Weiger Huba keresztelése int. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Polyák Lajos és neje Bedi Erzsébet lelki üdvéért, élő és +családtagokért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Jószándékra HG
Hétfő 07.08          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. +János unokatestvérért HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért, Magyar Nemzetünkért és Hazánkért, Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének felajánlva LJ
Kedd 07.09          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Tamás állapotának javulásáért és a családért LJ
Szerda 07.10          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. LJ
Péntek 07.12          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. LJ
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 07.13          
          Bodajk 11.30 Nagy Izabella, Sárközi Bence, Pisch Kornél keresztelése MT
          Bodajk 14.00 Énekes gyászmise, temetés (altemplom urnatemető) int. +Stadler István MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 16.00 Antal Kamilla keresztelése OA
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. LJ
          Csákberény 17.00 Orgonás esküvő: Sashalmi Soma – Darabont Sára esketése c. Tóth Tamás jogh. meg. MT

          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. c. Lápossy Péter atya
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. c. Lápossy Péter atya
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 07.14     ÉKVÖZI 15. VASÁRNAP – zöld                                                                  III. hét         Ho 230, ÉE 592, 600, 123, 192    
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Reichardt Ottóért és +családtagokért HG
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Kőnigh Károlyné Magdolna, lánya+ Magdolna,+ János lelkük üdvéért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, benne Végh Rebeka keresztelése int. Pro populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. LJ
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. LJ