Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiSzentháromság vasárnap, 2024. május 26.

„A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!”

2 Kor 13, 13

Jövő héten lesz Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Az idei évben is szeretnénk, hogy a legtöbb plébániatemplomban ünnepélyes körmenetet végezzünk az Oltáriszentséggel. Ehhez szükséges sátrak (kis oltárok) felállítása, amik a templomon kívül helyezkednek el. (Rossz idő esetén a templomban szentségimádást tartunk!) Kérnénk a képviselőtestület tagjait, és minden segítő embert, hogy szervezzék meg a sátrak felállítását, illetve a díszítést! A gyermekeknek készítsünk virágszirmokat kis kosárba, hogy tudják azt a Szentség előtt szórni.

Bodajk

Június hónapban a hétköznapi esti szentmisék után a Jézus Szíve litániával zárjuk a hétköznapi liturgiákat.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Május
25. szo.10.00BodajkSzűz Mária, keresztények Segítsége búcsú – Bábel Balázs kalocsai érsek
9.00Csákberény/ZámolyElsőáldozás előtti gyónás, vizsga, próba
16.30BodajkCsaládos- gyerekszentmise
26. v.  Hősök vasárnapja
 Csákberény/ZámolyElsőáldozás
 IszkaszentgyörgySzentháromság templombúcsú
Június
7. p.17.00IsztimérKisházi Jézus Szíve búcsú HG
8. szo.16.00IszkaszentgyörgyKaritász- Jótékonysági koncert
13. cs.17.00BodajkFatimai engesztelés
24. h.10.00SzékesfehérvárDiakónusszentelés
28. p. MagyaramásÉvzáró palacsinta parti a plébánián
29. szo.10.00BodajkPéter-Pál napi búcsú – Barsi Balázs OFM
15.00GúttamásiKeresztelő Szent János templombúcsú
30. v. Templomainkban„Péter-fillér” gyűjtés
9.30CsákberényPéter-Pál napi fogadalmi szentmise

Liturgikus elmélkedés

Szent Atanáz püspök leveleiből (Ep. 1 ad Serapionem, 28-30: PG 26, 594-595. 599)

Fény, ragyogás, kegyelem a Szentháromságban és a Szentháromságból

Sohasem volt haszontalan a régi hagyomány, a katolikus Egyház hitének és tanításának kutatása, tudniillik amit az Úr átadott, az apostolok hirdettek, és az atyák pedig megőriztek. Ezen alapszik ugyanis az Egyház, s ha valaki ettől eltávolodik, már nem lehet keresztény, és nem is nevezhető többé semmilyen jogcímen kereszténynek Így tehát a Háromság szent és tökéletes, s az Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben ismerjük meg. Semmi idegen vagy kívülről származó dolog nincs benne, és nincs összetéve teremtőből és teremtett dologból, hanem az övé a mindent teremtő és létrehozó erő. Természete egy és önmagával azonos, és tevékenysége is egy. Az Atya ugyanis mindent az Ige által a Szentlélekben cselekszik, s ily módon megmarad a Szentháromság egysége. Az Egyház így hirdeti az egy Istent, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van (Ef 4, 6). Mindennek fölötte áll, mint Atya, azaz eredete és forrása mindennek; mindent áthat, mégpedig az Ige által; s végül mindenben benne van: a Szentlélekben. Szent Pál, amikor a lelki dolgokról ír a korintusiaknak, mindent az Atyaistenre, mint Főre vezet vissza a következő módon: A lelki adományok különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent végbevisz, ugyanaz (1 Kor 12, 4-6). Amit a Szentlélek kinek-kinek kioszt, azt az Atya adja az Ige által. Hiszen ami az Atyáé, mindaz a Fiú tulajdona is; ezért mindaz, amit a Fiú a Lélekben ad, igazában az Atya ajándéka. Ehhez hasonlóan, amikor a Lélek bennünk van, az Ige is bennünk van, akitől kaptuk a Lelket, s az Igében az Atya is. Így válik valóra: Atyám és én hozzá megyünk, és benne fogunk lakni (Jn 14, 23). Ahol ugyanis fény van, ott van a ragyogás is; ahol pedig a ragyogás van, ott van a hatása is, és feltündököl a kegyelem. Szent Pál ugyanezt a korintusiakhoz írt második levélben így tanítja: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal (2 Kor 13, 13). A kegyelem és az ajándék ugyanis, amely a Szentháromságban adatik, az Atyától a Fiú által a Szentlélekben adatik. Mert amint az Atya a Fiú által adja a kegyelmet, úgy az adományokban való részesedés csak a Szentlélekben lehetséges. De amikor ebben részünk van, az Atya szeretetét, a Fiú kegyelmét és a Szentlélek egyesítő erejét mondhatjuk magunkénak.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 8. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2024. május 26-tól június 2-ig

Szombat 05.25          
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Hoffer István halála évfordulójára, szüleiért és testvéreiért HG
          Bodajk 16.30 Családos- gyerekmise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Tóth Zoltán halálának évfordulójára, valamint élő családjáért MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.26     SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA – fehér                       II. hét      Ho 105 v. 232, ÉE 572, 116, ÉE 574, 274
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. +Gergő unokaöccs lelki üdvéért MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Schrőder Gyula atya lelki üdvéért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Hálából 70. születésnapra, élő és elhunyt családtagokért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, elsőáldozás int. HG
          Iszkaszentgyörgy – Szentháromság templombúcsú 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia, Kiss Lotti keresztelése SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, elsőáldozás int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából a jó Isten dicsőségére MT
Hétfő 05.27          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 05.28          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Hálából a Szűzanyának OA
Szerda 05.29          Szent VI. Pál pápa          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 05.31          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 06.01      Szent Jusztínusz vértanú (E) – elsőszombat         
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére MT
          Csákberény 10.00 Énekes gyászmise, int. +Gémesné Balázs Katalin HG
          Csókakő 10.30 Fodor Lotti keresztelése MT

          Balinka 11.10 Nászáldás MT
          Iszkaszentgyörgy 11.30 Sándor Kristóf Vencel keresztelése SZM
          Bodajk 12.30 Stier Hanna, Pánczél Nara keresztelése MT
          Bodajk 14.15 Orgonás esküvő: Pisch Norbert – Petényi Klaudia esketése MT
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. +Margit és +István szülők lelki üdvéért HG
          Gúttamási 15.00 Csendes mise, int. OA
          Sárkeresztes 15.00 Bischof Bertold keresztelése SZM

          Bodajk 16.00 Katekumen felkészítés MT
          Bodajk 16.30 Prohászka Imaszövetség imaóra KT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Szeretett Gizella édesanyáért, József édesapáért és +családtagokért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.02     KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA – fehér     Ho 106, Szek. 107, 136, Körmenetre: 280/B, 112, 134, 142 Vég. 150
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Vendel és +neje Erzsébet, valamint +fiuk Vendel lelki üdvéért HG
          Isztimér 8.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM           Söréd 8.00 Énekes mise, int. +ifjú Kovács Jánosért, valamint élő és +családtagért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Ivanics Jánosné (sz. Rézmann Mária) halálának 9. évfordulója alkalmából MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. +szülők Radics Bertalan és Márta, elhunyt hozzátartozók, élő családtagokért hálából OA
          Bodajk 11.30 Igent mondok lelkigyakorlat záró szentmiséje, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Nagy Erzsébet halálának 40. évfordulója alkalmából MT