Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiPünkösd, 2024. május 19.

„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.”

Róm 5,5

Pünkösd ünnepével véget ér a húsvéti időszak, a mai liturgiák végén ünnepélyesen eloltjuk a húsvéti gyertyát, és a keresztelőkút mellé helyezzük. Holnaptól ismételten az Úrangyala imádságot imádkozzuk a megfelelő napszakokban.

Május 20-án pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház Anyja ünnepén Püspök atya közös imádságra hív bennünket bodajki kegyhelyünkre a papi hivatásokért és a békéért, mely alkalommal hálát adunk a Magyar Katolikus Rádió 20 éves működéséért is. Az imanap délelőtt 10 órai püspöki szentmisével kezdődik a zarándokudvaron. Délután 1 órától keresztutat imádkozunk kálváriánkon, 2 órától pedig szentségimádást tartunk, melyet a Lorettói litániával zárunk. Szeretettel várjuk a kedves híveket a közös imádságra!

Jövő héten szombaton Szűz Mária, keresztények Segítsége ünnephez kapcsolódóan Bábel Balázs kalocsai érsek úr érkezik bodajki kegyhelyünkre délelőtt 10 órai kezdettel búcsús szentmisét imádkozni. Szeretettel várjuk a kedves híveket az ünnepi liturgiára!

Családos- gyerekszentmisét imádkozunk jövő héten szombaton, május 25-én délután fél 5 órától bodajki kegytemplomunkban. Szeretettel várjuk a családokat a közös liturgiára!

Bodajk

Kérjük, idén is támogassák adójuk 1%-ával a Katolikus Egyházat technikai szám: 0011, illetve a Bodajki Segítő Kéz Szociális alapítványt, mely Karitász csoportunk alapítványa. Adószámunk: 18484690-1-07 Segítsen, hogy segíthessünk!

Pünkösdhétfőn, Szűz Mária az Egyház anyja ünnepén csak délelőtt lesz 10 órakor ünnepi szentmise kegyhelyünkön, az Egyházmegyei Imanap alkalmából.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Május
19. v. Magyaralmás/CsókakőElsőáldozás
20. h.10.00BodajkEgyházmegyei Imanap
25. szo.10.00BodajkSzűz Mária, keresztények Segítsége búcsú – Bábel Balázs kalocsai érsek
9.00Csákberény/ZámolyElsőáldozás előtti gyónás, vizsga, próba
16.30BodajkCsaládos- gyerekszentmise
26. v.  Hősök vasárnapja
 Csákberény/ZámolyElsőáldozás
 IszkaszentgyörgySzentháromság templombúcsú

Liturgikus elmélkedés

Szent Iréneusz püspök és vértanú „Az eretnekségek ellen” című értekezéséből (Lib. 3, 17, 1-3: SCh 34, 302-306)

A Szentlélek elküldése

 Az Úr megadta az Istenben való újjászületés hatalmát tanítványainak, amikor így szólt hozzájuk: Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében! Azt ígérte ugyanis már a próféták által, hogy a végső időkben majd kiárasztja magát szolgáira és szolgálóira, hogy prófétáljanak. Ezért leszállott az Isten Fiára, miután az az ember Fiává lett, és általa kedve telt abban, hogy az emberi nemben lakjék, az emberek között maradjon, és szállást vegyen Isten teremtményeiben, teljesítse bennük az Atya akaratát, és megújítsa őket az elöregedésből Krisztus újdonságára. Lukács írja, hogy a Szentlélek az Úr mennybemenetele után Pünkösdkor leszállt az apostolokra. Ő az, akinek hatalma van arra, hogy az összes népet elvezesse az életre, és megnyissa számukra az új szövetséget. Ezért minden nyelven egybehangzóan dicsőítették az Istent, mert a Szentlélek hozta egységre a különálló törzseket, és ő ajánlotta fel őket az Atyának, mint az összes nép zsengeáldozatát. Az Úr is megígérte már előre, hogy elküldi a Vigasztalót, aki bennünket előkészít Istennek. Amint ugyanis a száraz búzaliszt víz nélkül nem lehet egy tésztává és egy kenyérré, úgy mi sem lehetünk Krisztus Jézusban egyek a mennyből származó víz nélkül. S ahogy a száraz föld képtelen termést hozni, ha nem jut nedvességhez, úgy mi is, akik előzőleg száraz fák voltunk, soha nem teremhetnénk az élet gyümölcseit a magától jövő isteni eső nélkül. Testünk ugyanis a fürdő által nyeri el az egységet a romolhatatlansággal, lelkünk pedig a Lélek által. Isten Lelke leszállt az Úrra, a bölcsesség és az értelem Lelke, a tanács és az erősség Lelke, a tudás és a jámborság Lelke és Isten félelmének Lelke (vö. Iz 11, 2), akit azután az Úr továbbadott Egyházának, amikor elküldte a Vigasztalót az egész földre, ahová az Úr szava szerint a sátán, mint a villám, bukott le az égből (Lk 10, 18). Éppen ezért van szükségünk az Isten harmatára, hogy meg ne égjünk, és terméketlenné ne váljunk, s ahol vádlónk van, legyen ott a Védelmezőnk is. Hiszen az Úr a Szentlélekre bízta emberét, aki rablók kezébe esett, akin ő maga megkönyörült, és bekötözte sebeit, aztán két királyi dénárt adott, hogy a Szentlélek által az Atya és a Fiú képét és belénk írt jelét magunkba fogadva gyümölcsöztessük a ránk bízott dénárokat, és megsokszorozva számoljuk le az Úrnak.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 7. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2024. május 12-től május 19-ig


Szombat 05.18          
          Fehérvárcsurgó 11.00 +Varga Józsefné sz. Varga Ágnes énekes temetése, harangozás HG
          Sárkeresztes 11.00 Nagy Lilla keresztelése SZM
          Balinka 16.30 Igeliturgia FBÁ
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Görbicz József halálának évfordulója alkalmából és élő családjáért HG
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.19     PÜNKÖSD – piros                                                 Ho 98, ÉE 567, Szek. 97, fel. 259, áld. 280, ÉE 570, vég. 205, 102
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Kovács János és +felesége Pozsár Györgyi lelki üdvéért, valamint élő és +családtagokért OA
          Bodajk 9.25 óvodásaink pünkösdölője, 9.30 Énekes mise, benne óvodásaink keresztelése int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Császár Istvánné lelki üdvéért, akinek a temetése május 22-én 15:30 órakor lesz az

iszkaszentgyörgyi katolikus temetőben MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, elsőáldozás int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, benne Orbán Letti Emili keresztelése int. +Varga Istvánért, feleségéért Kecskés Erzsébetért élő és elhunyt hozzátartozókéért c. Szpisják Péter Pál O.Cap.
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, elsőáldozás int. Pro populo MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Amberg Ágnes és Balázs 17. házassági évfordulóján hálából HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából Szent Rita közbenjárásáért MT

Hétfő 05.20            Szűz Mária az Egyház Anyja (Ü)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
Bodajk 10.00 Püspöki szentmise a zarándokudvaron – Egyházmegyei Imanap (A szászvári egyházközségért és a Rózsafűzér Társulat élő és elhunyt tagjaiért OA)
Kedd 05.21          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Tamás állapotának javulásáért és a családért OA
Szerda 05.22          Casciai Szent Rita szerzetesnő (e)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 05.24         Szűz Mária, keresztények Segítsége (Ü)          
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 05.25          
          Bodajk 10.00 Szűz Mária, keresztények Segítsége búcsú
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Hoffer István halála évfordulójára, szüleiért és testvéreiért HG
          Bodajk 16.30 Családos- gyerekmise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Tóth Zoltán halálának évfordulójára valamint élő családjáért MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.26     SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA – fehér                       II. hét      Ho 105 v. 232, ÉE 572, 116, ÉE 574, 274
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. +Gergő unokaöccs lelki üdvéért MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Hálából 70. születésnapra, élő és elhunyt családtagokért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, elsőáldozás int. HG
          Iszkaszentgyörgy – Szentháromság templombúcsú 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia, Kiss Lotti keresztelése SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, elsőáldozás int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából a jó Isten dicsőségére MT