Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiHúsvét 5. vasárnapja, 2024. április 28.

„Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.”

Jn 15,11

Május hónapban szeretnénk kérő-hálaadó imádság gyanánt minél több közösségben a májusi litánia szép hagyományát visszavezetni. Kérjük híveinket, a templomi előimádkozókat, hogy a vasárnapi, illetve a hétköznapi szentmisékhez kapcsolódóan imádkozzák el (ha lehet énekelve) a májusi litániát a következő hónapban. (Lehet meghirdetve a szentmisék előtt, vagy után, vagy más hétköznapi napon is.)

A Magyar Televízió Virtuózok című műsorából megismert bodajki fiatal testvérpár: Balogh Ádám és Máté zongorakoncertje lesz Miklósa Erika Kossuth-díjas énekművésszel Bodajki Bazilikánkban május 7-én, kedden este 6 órától. A belépés díjtalan, adományokat köszönettel fogadunk!

Bodajk

Május hónapban a hétköznapi szentmisék végén a lorettói litániát imádkozzuk a Szűzanya tiszteletére.

Jövő vasárnap anyák napján, a délelőtti fél 10 órai szentmisében Karitász szolgálatunk szervezésében külön köszöntjük az édesanyákat, kiket nagy szeretettel várunk!

A héten pénteken lesz elsőpéntek, az esti szentmisét követően szentségimádást tartunk kegytemplomunkban.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Április
27. szo.16.30BodajkCsaládos- gyerekszentmise
28. v. TemplomainkbanKönyörgés a jó termésért-búzaszentelő
Május
4. szo.18.00BodajkJegyesoktatás
5. v. TemplomainkbanTömegtájékoztatási világnap
11. szo.16.30MagyaralmásCsaládos liturgia
17.00Érd ÓvárosBogner Mária Margit emlékmise
18.00BodajkJegyesoktatás
12. v.9.30BodajkElsőáldozás

Liturgikus elmélkedés

Szent Maximus torinói püspök beszédeiből

(Sermo 53, 1-2. 4: CCL 23, 214-216) Krisztus a mi húsvéti világosságunk

Krisztus feltámadása megnyitja a holtak birodalmát, az Egyház most megkeresztelt gyermekei megújítják a földet, a Szentlélek kinyitja a mennyországot; a holtak megnyílt birodalma pedig visszaadja a holtakat, a megújult föld életet ad a feltámadtaknak, és a megnyílt menny befogadja az oda felmenőket. Ekkor megy a paradicsomba a gonosztevő, a feltámadt szentek pedig bemennek a szent városba, a holtak visszatérnek az élőkhöz. Krisztus feltámadásával így minden teremtmény mintegy meggazdagodva felmagasztosul. Az alvilág visszaadja foglyait a mennynek, a föld a mennybe küldi azokat, akiket eltemetett, a menny bemutatja az Úrnak az odaérkezőket, így szenvedése egyetlen tettével Üdvözítőnk felemel a mélyből, feltámaszt a földből, lakást ad a mennyben. Krisztus feltámadása ugyanis élet a holtak számára, megbocsátás a bűnösöknek, megdicsőülés a szenteknek. Ezért szólít fel a szent próféta minden teremtményt Krisztus feltámadásának ünneplésére, amikor arra buzdít, hogy ezen a napon, amelyet az Úr alkotott, örvendeznünk kell. Krisztus világossága olyan nappal, amelynek nincs éjszakája, sem vége. Hogy pedig maga Krisztus ez a nappal, erről így tanít az Apostol: Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel (Róm 13, 12). Így mondja: Múlóban az éjszaka, s nem azt, hogy: következik, így érthető ugyanis, hogy Krisztus világosságának eljövetelével messze fut a sátán sötétsége, s nem következik már rá a bűnök éjszakája; ez a véget nem érő fény elűzi az ősi homályt, és gátat vet a bűnök eláradásának. Maga a Fiú az a nappal, akire istensége fényét titokzatosan ráárasztja az Atya. Ő tehát az igazi nap, aki Salamon ajkával így beszél: Én el nem múló fényt gyújtottam az égen (Sir 24, 6 Vulg.). Amint tehát az égi napot egyáltalán nem követi éjszaka, úgy a Krisztustól kapott életszentséget sem követi a bűn sötétsége. Az égi nap ugyanis szakadatlanul fénylik, világít és tündöklik, és semmiféle sötétség sem homályosíthatja el, ugyanígy Krisztus világossága is szüntelen sugárzik, ragyog és tündöklik, de a vétkek semmiféle sötét homálya ki nem olthatja. Ezért mondja Szent János evangélista: A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel (Jn 1, 5). Örvendezzünk tehát, testvérek, mindnyájan a mai szent ünnepen! Senki se vonja ki magát bűnei miatt e közös örömből; senkit se akadályozzon semmilyen bűnteher abban, hogy a többiekkel együtt ünnepeljen! Mert akármilyen nagy bűnös valaki, ezen a napon nem szabad kételkednie bűnei bocsánata felől, hiszen nem kicsi a mi biztatásunk: Ha a gonosztevő paradicsomot érdemelt, miért ne érdemelne bocsánatot a hívő keresztény?

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Húsvét 5. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2024. április 28-től május 5-ig

Szombat 04.27      vasárnapi vigília                    

          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +József és Etelka szülőkért HG
          Bodajk 16.30 Családos- gyerekmise, int. MT
          Fehérvárcsurgó – Szent Kereszt felmagasztalása kastélykápolna 17.00 Orgonás esküvő: Bárdos Gergő – Pápai Szandra esketése OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Ötvös Géza halálának évfordulójára, élő és elhunyt családtagokért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.28     Húsvét 5. vasárnapja – búzaszentelő – fehér                                     I. hét        Ho 85, ÉE 552, 554, 114, 205       
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Elhunyt Ágnes és István szülőkért haláluk évfordulóján HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Rendeki István, +felesége Kovács Irén és élő és  elhunyt családtagokért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Stumfold Józsefné halálának 5. évfordulójára OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Mester Gyula +10. évf. ill. az Ódor család elhunyt tagjaiért HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés Gyula +2. évf. HG

          Magyaralmás 10.00 Tóth Vencel keresztelése SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT           Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Csizmadia és Bácskai család élő és elhunyt tagjaiért hálából és engesztelésül / 40. illetve 10. házassági évforduló OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
Hétfő 04.29            Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje (Ü)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Kedd 04.30          
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Péter gyógyulásáért OA
Szerda 05.01          Munkás Szent József (e)          
          Iszkaszentgyörgy 11.00 Kállai Zalán keresztelése MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int.
Csütörtök 05.02    Szent Atanáz püspök és egyháztanító (E)          
          Balinka-Mecsér 15.00 +Hajba Ottóné sz. Molnár Ilona énekes temetése HG
          Balinka 16.00 Énekes gyászmise, int. +Hajba Ottóné sz. Molnár Ilona HG
Péntek 05.03         Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (Ü) – elsőpéntek             
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA utána szentségimádás
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 05.04      elsőszombat               
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére MT
          Isztimér 12.00 Fodor Emír keresztelése MT
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Bodajk 16.30 Imaóra FBÁ
          Iszkaszentgyörgy 16.30 Igeliturgia
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Házassági évforduló OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.05Húsvét 6. vasárnapja– fehérII. hét          Ho 90, ÉE 552, 116, ÉE 555, 205
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Schweighardt József +11. évf., +szülők és testvérek lelki üdvéért MT
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Szumzer Béláné lelki üdvéért OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Bernadett édesanya halálának 7. évfordulója alkalmából MT Mária Rádió élőben közvetíti
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Zsolnai Tibor halálának 3. évfordulója alkalmából, továbbá szülei Tibor és Erzsébet, valamint testvérei Erzsébet és László, és anyósa és apósa: Kálmán és Julianna lelki üdvéért MT édesanyák köszöntése
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, benne Bernáth Fanni Rozália keresztelése, int. +Kecskés János, felesége Dávid Anna, fiúk János, élő és +családtagokért OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM édesanyák köszöntése
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG édesanyák köszöntése
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Élő és elhunyt családtagokért HG