Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiHúsvét 4. vasárnapja, 2024. április 21.

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért.”

Jn 10,11

A mai vasárnap van a hivatások – Jó Pásztor vasárnapja. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!

A mai vasárnap van templomainkban az egyházmegyei gyűjtés, melyet a Püspök úr ebben az évben a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia új épületének felújítására hirdetett meg. Előre is köszönjük perselyadományaikat!

Jövő vasárnap lesz templomainkban könyörgés a jó termésért, búzaszentelő. Fontosnak tartjuk ebben a modern világban, hogy az imádság kegyelmi értékét e szép szertartással is erősítsük magunkban. (Kérjük a közösségeket, hogy a szentélyben egy alkalmas helyre búzát készítsenek, amit a liturgiák keretében megáldva hazavihetünk otthonainkba.)

Családos- gyerekszentmisét imádkozunk jövő héten szombaton, április 27-én délután fél 5 órától bodajki kegytemplomunkban. Szeretettel várjuk a családokat a közös liturgiára!

Bodajk

Pénteken, április 26-án este 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk a testületi tagokat az ülésre!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Április
20. szo.18.00BodajkJegyesoktatás
21. v. TemplomainkbanJó Pásztor-Hivatások vasárnapja, Egyházmegyei gyűjtés
26. p.19.00BodajkKépviselőtestületi ülés
27. szo.16.30BodajkCsaládos- gyerekszentmise
28. v. TemplomainkbanKönyörgés a jó termésért-búzaszentelő

Liturgikus elmélkedés

Szent Jusztínusz vértanúnak a keresztények érdekében írt Első védőiratából

(Cap. 66-67: PG 6, 427-431) Az Eukarisztia megünneplése

Az Eukarisztia vétele senki másnak nincs megengedve, csak annak, aki hiszi, hogy igaz az, amit tanítunk, és azután a bűnbocsánat és az újjászületés fürdőjében már megkeresztelkedett, és úgy él, ahogy azt Krisztus meghagyta. Mert az Eukarisztiát nem közönséges kenyérként, sem közönséges italként vesszük magunkhoz, hanem úgy, mint az Isten Igéje által megtestesült Jézus Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek a mi üdvösségünkért felvett testét és vérét. Éppígy erről a táplálékról – amelyben az ő szavait tartalmazó imával hálát adunk, és amelyből testünk és vérünk az átváltozás értelmében táplálkozik – azt a tanítást kaptuk, hogy ez ugyanannak a megtestesült Jézusnak a teste és vére. Mert az apostolok is az ő irataikban, amelyeket evangéliumoknak nevezünk, azt tanítják, hogy Jézus így hagyta meg nekik: hogy tudniillik, kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott, ezeket mondotta: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az én testem; hasonlóképpen kezébe vette a kelyhet, hálát adott, és ezeket mondotta: Ez az én vérem, és hogy mindezt egyedül csak rájuk bízta. Ettől az időtől kezdve magunk között mi is folyton megújítjuk az ő emlékezetét, és mi, akik ezt végezzük, befogadjuk mindazokat, akik ezt kívánják; és mindenkor egységben vagyunk. Mindenért, amit magunkhoz veszünk, áldjuk a mindenség Teremtőjét Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek által. Vasárnap a városokból és a falvakból mindnyájan egy helyre összejövünk, és az apostolok buzdításait vagy a próféták írásait olvassuk, amennyire az idő engedi. Amikor pedig a lektor elvégezte az olvasást, az elöljáró int és buzdít a hallott fontos dolgok követésére. Ezután mindnyájan felállunk, és közösen imádkozunk; majd – mint említettük – imádkozás után kenyeret és bort és vizet hoznak; és az elöljáró – amennyire erejéből telik – imádságot és hálaadást mond, s a nép ráfeleli: Ámen. Majd azokat, amikkel hálaadást mondtunk, szétosztják, és a jelenlevők mindegyike magához veszi, a távollevőknek pedig diakónusok viszik el. Azok, akik tehetősek, és szándékukban áll – ki-ki a maga mértéke szerint –, adakoznak, és a gyűjtés eredményét az elöljárónak átadják, és ő osztja szét az árváknak és özvegyeknek, a betegeknek és azoknak, akik valami miatt arra rászorulnak, a börtönben sínylődőknek, valamint az ott tartózkodó jövevényeknek; egyszóval minden rászorulónak gondját viseli. Vasárnap ugyanis mindnyájan egybegyűlünk, azért, mert ez a hétnek első napja, amikor Isten a sötétséget megszüntette, és az anyagvilágot megteremtette; de azért is, mert Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt fel a halálból. A szombat előtti napon keresztre feszítették őt, s harmadnap, azaz vasárnap, apostolai és tanítványai előtt megjelent, és megtanította őket arra, amiket nektek is megfontolás végett továbbadtunk.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Húsvét 4. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2024. április 21-től április 28-ig

Szombat 04.20      vasárnapi vigília          
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Énekes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, benne hivatásvasárnapi tanúságtétel, int. Zsigmond István +évf. OA utána jegyesoktatás
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.21     Húsvét 4. vasárnapja – Jó Pásztor vasárnapja- fehér                        IV. hét      Ho 90, ÉE 551, 554, 144, 205          
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. +Édesanya lelki üdvéért OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, benne hivatásvasárnapi tanúságtétel, int. +Fűrész György és felesége +Katalin élő és +családtagok HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, benne hivatásvasárnapi tanúságtétel, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, benne Trimmel Donát keresztelése, int. +László Péter és +Steiner Katalin lelki üdvéért HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, benne Mayer Balázs keresztelése, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, benne hivatásvasárnapi tanúságtétel, int. +Simon Tibor +évf., +Imre édesapjáért, nagyszülőkért MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Makovi István és felesége Zsófia, valamint nagyszülők lelki üdvéért HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Nagyszülők Béla és Mária lelki üdvéért MT
Hétfő 04.22          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 04.23            Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú (E)          
          Isztimér 16.00 +Szumzer Béláné sz. Müllner Ilona Mária énekes temetése, harangozás MT
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Hálából a Mindenkor Segítő Szűzanyának OA
Szerda 04.24          Szent György vértanú (e)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 04.25    Szent Márk evangélista (Ü)          
          Bodajk 10.00 Énekes gyászmise, temetés, harangozás int. +Schrőder Gyula atya
Péntek 04.26          
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT 19.00 Képviselőtestületi ülés
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 04.27          
          Bodajk 11.30 Csendes esküvő: Badacsonyi György János – Bencze Anikó Erzsébet esketése MT
          Bodajk 15.00 Énekes gyászmise, temetés, harangozás int. +Benis Gábor Ferenc MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +József és Etelka szülőkért HG
          Bodajk 16.30 Családos- gyerekmise, int. MT
          Fehérvárcsurgó – Szent Kereszt felmagasztalása kastélykápolna 17.00 Orgonás esküvő: Bárdos Gergő – Pápai Szandra esketése OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Ötvös Géza halálának évfordulójára, élő és elhunyt családtagokért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.28     Húsvét 5. vasárnapja – fehér                                                             I. hét        Ho 85, ÉE 552, 554, 114, 205       
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Rendeki István, +felesége Kovács Irén és élő és  elhunyt családtagokért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Stumfold Józsefné halálának 5. évfordulójára OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Mester Gyula +10. évf. ill. az Ódor család elhunyt tagjaiért HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés Gyula +2. évf. HG

          Magyaralmás 10.00 Tóth Vencel keresztelése SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT

          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT