Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiHúsvét 2. vasárnapja, 2024. április 7.

„…Látta és hitt.”
Jn 20,8b

Családos- gyerekszentmisét imádkozunk jövő héten szombaton, április 13-án délután fél 5 órától magyaralmási templomunkban. Szeretettel várjuk a családokat a közös liturgiára!

A szokásos Fatimai engesztelő napot 13-án, a héten szombaton tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise. Tornavölgyi Krisztián érseki irodaigazgatót, veszprémi plébános urat hívtuk meg az áprilisi alkalomra. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Április
6. szo.10.00BodajkIsteni Irgalmasság búcsú (Dr. Székely János püspök)
16.30Családos- gyerekszentmise
13. szo.16.30MagyaralmásCsaládos- gyerekliturgia
 17.00BodajkFatimai engesztelés
14. v.16.00BodajkElsőáldozási előkészítő II. (Eucharisztia)

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 8 in octava Paschae 1, 4: PL 46, 838. 841)

Új teremtmény Krisztusban

Hozzátok szól beszédem, akik most született gyermekek vagytok, Krisztusban kicsinyek, az Egyház új hajtásai, kik az Atya kegyelme, az Anyaszentegyház termékenységének bizonyságai vagytok, szent sarjadék, új csapat, megtiszteltetésünk virága és munkánk gyümölcse, örömünk és koszorúnk vagytok mind, akik itt álltok az Úrban. Apostoli szavakkal fordulok hozzátok: Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen (Róm 13, 14), hogy az életben is felöltsétek azt, akit a szentségben felöltöttetek. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban (Gal 3, 27-28). Ugyanez az ereje a szentségnek; ugyanis ez az új élet szentsége, és ez az új élet most azzal kezdődik, hogy minden eddig elkövetett bűn bocsánatot nyer, s ez az élet tökéletessé lesz a halottak feltámadásakor. A keresztségben ugyanis eltemetkeztetek Krisztussal együtt a halálba, hogy miként Krisztus feltámadt a halálból, úgy ti is új életre keljetek (vö. Róm 6, 4). Most pedig éljetek majd a hitünk szerint, ameddig csak az Úr engedi, hogy ebben a halandó testben zarándokoljatok: a ti biztos utatok pedig, akihez törekedtek is, maga az emberré lett Krisztus Jézus, aki oly kegyes volt, hogy értünk emberré lett. Ő ugyanis sok kedvességet tartogat azok részére, akik őt félik, és ezt majd azok elé tárja, és tökéletessé teszi azoknak, akik benne remélnek, hiszen az, amit most még csak reményben kaptunk meg, majd valóságban is a mienk lesz. Ma van újjászületéstek nyolcadik napja; ma kapjátok meg hitünk látható jelét, miként az ősatyák korában is a testi születés nyolcadik napján volt a körülmetélés. Ezért maga az Úr is testi halálával magát kiüresítette, és ugyanabban a testében – amely többé már meg nem hal – feltámadt, és a vasárnapi napot megpecsételte a saját feltámadásával. Ez a nap a szenvedése utáni harmadik nap, a napok sorrendjében pedig szombat után a nyolcadik nap, vagyis a hét első napja. Ezért ti is, mivel megkaptátok ezt a szentséget, és a Szentlélek foglalóját is lelketekbe vettétek, még nem a teljes valóságban, de már a biztos reményben, ha feltámadtatok Krisztussal, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, a ti életetek megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen (Kol 3, 1-4).

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Húsvét 2. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2024. április 7-től április 14-ig

Szombat 04.06      vasárnapi vigília       

          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP

          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG

          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS

          Bodajk 16.30 Imaóra a Prohászka Imaszövetség tagjaival

          Bodajk 16.30 Családos- gyerekmise, int. MT

          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Ivanics család elhunyt tagjaiért c. Zámbó Károly atya

          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás

Vasárnap 04.07     Húsvét 2. vasárnapja – Az Isteni irgalmasság vasárnapja – fehér       II. hét      Ho 85, ÉE 545-548, 119, 89, 205

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Szülőkért és nagyszülőkért OA

          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA

          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. +Margit és +Ferenc keresztszülőkért haláluk évfordulóján HG

          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM

          Bodajk 9.30 Énekes mise benne Sebestyén Vince, Mogyorósi Merse, Mogyorósi Vince keresztelése, int. Pro populo MT

          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV

          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA

          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Réti Imre lelki üdvéért MT

          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés János, felesége Dávid Anna, fiuk János, elő és elhunyt családtagokért OA

          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM

          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG

          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Bálint és Batha szülőkért és nagyszülőkért, Attila és Árpád testvérekért HG

Hétfő 04.08            URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY) (FÜ)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért, Magyar Nemzetünkért és Hazánkért, Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének felajánlva OA
Kedd 04.09          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +Kiss János halálának 6. évfordulójára OA
Szerda 04.10          
          Isztimér 15.00 +Varga Istvánné sz. Korpics Irma énekes temetése, harangozás, gyászmise MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Péntek 04.12          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Ottóért és családjáért c. Legio Christi-s atya
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. Szülőkért: Anna és Lajos lelki üdvéért HG
Szombat 04.13          
          Fehérvárcsurgó 11.00 +Papp Miklós csendes temetése, harangozás MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Csendes mise, int. +Szülőkért: Jánosért és Katalinért, valamint +nagyszülőkért HG
          Magyaralmás 16.30 Családos- gyerekliturgia SZM
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés c. Tornavölgyi Krisztián atya

          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért c. Tornavölgyi Krisztián atya
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.14     Húsvét 3. vasárnapja                                                                           III. hét      Ho 88 ÉE 550, 553, 142, 86,            
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Hálából a 88. születésnapját ünneplő édesapáért HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Szeretett hozzátartozóért és +szüleiért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA