Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiHúsvét 3. vasárnapja, 2024. április 14.

„Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”

Lk 24,48-49

Jövő vasárnap lesz a hivatások vasárnapja; húsvét 4. vasárnapja – Jó Pásztor vasárnap. Plébániánkra Woditsch Péter negyedéves papnövendék érkezik a Központi Szemináriumból e hétvégére. Szombaton este Bodajkon, vasárnap Söréden, Bodajkon és Fehérvárcsurgón tesz tanúságot a szentmisék keretében. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!

A jövő vasárnap lesz templomainkban az egyházmegyei gyűjtés, melyet a Püspök úr ebben az évben a Karitász RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia új épületének felújítására hirdetett meg. Előre is köszönjük perselyadományaikat!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Április
13. szo.17.00BodajkFatimai engesztelés
14. v.16.00BodajkElsőáldozási előkészítő II. (Eucharisztia)
20. szo.18.00BodajkJegyesoktatás
21. v. TemplomainkbanJó Pásztor-Hivatások vasárnapja, Egyházmegyei gyűjtés
27. szo.16.30BodajkCsaládos- gyerekszentmise
28. v. TemplomainkbanKönyörgés a jó termésért-búzaszentelő

Liturgikus elmélkedés

Szent Jusztínusz vértanúnak a keresztények érdekében írt Első védőiratából

(Cap. 66-67: PG 6, 427-431) Az Eukarisztia megünneplése

Az Eukarisztia vétele senki másnak nincs megengedve, csak annak, aki hiszi, hogy igaz az, amit tanítunk, és azután a bűnbocsánat és az újjászületés fürdőjében már megkeresztelkedett, és úgy él, ahogy azt Krisztus meghagyta. Mert az Eukarisztiát nem közönséges kenyérként, sem közönséges italként vesszük magunkhoz, hanem úgy, mint az Isten Igéje által megtestesült Jézus Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek a mi üdvösségünkért felvett testét és vérét. Éppígy erről a táplálékról – amelyben az ő szavait tartalmazó imával hálát adunk, és amelyből testünk és vérünk az átváltozás értelmében táplálkozik – azt a tanítást kaptuk, hogy ez ugyanannak a megtestesült Jézusnak a teste és vére. Mert az apostolok is az ő irataikban, amelyeket evangéliumoknak nevezünk, azt tanítják, hogy Jézus így hagyta meg nekik: hogy tudniillik, kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott, ezeket mondotta: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az én testem; hasonlóképpen kezébe vette a kelyhet, hálát adott, és ezeket mondotta: Ez az én vérem, és hogy mindezt egyedül csak rájuk bízta. Ettől az időtől kezdve magunk között mi is folyton megújítjuk az ő emlékezetét, és mi, akik ezt végezzük, befogadjuk mindazokat, akik ezt kívánják; és mindenkor egységben vagyunk. Mindenért, amit magunkhoz veszünk, áldjuk a mindenség Teremtőjét Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek által. Vasárnap a városokból és a falvakból mindnyájan egy helyre összejövünk, és az apostolok buzdításait vagy a próféták írásait olvassuk, amennyire az idő engedi. Amikor pedig a lektor elvégezte az olvasást, az elöljáró int és buzdít a hallott fontos dolgok követésére. Ezután mindnyájan felállunk, és közösen imádkozunk; majd – mint említettük – imádkozás után kenyeret és bort és vizet hoznak; és az elöljáró – amennyire erejéből telik – imádságot és hálaadást mond, s a nép ráfeleli: Ámen. Majd azokat, amikkel hálaadást mondtunk, szétosztják, és a jelenlevők mindegyike magához veszi, a távollevőknek pedig diakónusok viszik el. Azok, akik tehetősek, és szándékukban áll – ki-ki a maga mértéke szerint –, adakoznak, és a gyűjtés eredményét az elöljárónak átadják, és ő osztja szét az árváknak és özvegyeknek, a betegeknek és azoknak, akik valami miatt arra rászorulnak, a börtönben sínylődőknek, valamint az ott tartózkodó jövevényeknek; egyszóval minden rászorulónak gondját viseli. Vasárnap ugyanis mindnyájan egybegyűlünk, azért, mert ez a hétnek első napja, amikor Isten a sötétséget megszüntette, és az anyagvilágot megteremtette; de azért is, mert Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt fel a halálból. A szombat előtti napon keresztre feszítették őt, s harmadnap, azaz vasárnap, apostolai és tanítványai előtt megjelent, és megtanította őket arra, amiket nektek is megfontolás végett továbbadtunk.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Húsvét 3. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2024. április 14-től április 21-ig


Szombat 04.13      vasárnapi vigília                

          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Csendes mise, int. +Szülőkért: Jánosért és Katalinért, valamint +nagyszülőkért HG
          Magyaralmás 16.30 Családos- gyerekliturgia SZM
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés c. Tornavölgyi Krisztián atya

          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért c. Tornavölgyi Krisztián atya
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.14     Húsvét 3. vasárnapja                                                                          III. hét      Ho 88 ÉE 550, 553, 142, 86,            
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Hálából a 88. születésnapját ünneplő édesapáért HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Szeretett hozzátartozóért és +szüleiért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Gyöngyi svédországi ügyeinek megoldásáért és fiának problémamentes megkeresztelkedéséért, valamint egyetemi tanulmányainak sikeres befejezéséért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Remete Ferenc halála évfordulója alkalmából HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Pistyúr Ferenc lelki üdvéért, halálának 3. évfordulóján MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Autista Tamás állapotának javulásáért és a családért OA
Hétfő 04.15          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 15.00 +Varga Istvánné sz. Gyenis Mária (an. Csurgai-Horváth Mária) énekes temetése, harangozás OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Kedd 04.16          
          Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Szerda 04.17          
          Zámoly 15.00 +Cseszregi János csendes temetése, harangozás SZM

          Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Péntek 04.19          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Énekes mise +Nemes Ferenc halálának 4.évfordulójára MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 20.00 Szentségimádás, zarándokok
Szombat 04.20          
          Zámoly 11.00 +Borka Béláné sz. Fenyvesi Terézia csendes temetése SZM
          Bodajk 11.30 Kaposi Marcell keresztelése OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Énekes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise benne hivatásvasárnapi tanúságtétel, int. Zsigmond István +évf. OA utána jegyesoktatás
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.21     Húsvét 4. vasárnapja – Jó Pásztor vasárnapja- fehér                       IV. hét      Ho 90, ÉE 551, 554, 144, 205          
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. +Édesanya lelki üdvéért OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, benne hivatásvasárnapi tanúságtétel, int. +Fűrész György és felesége +Katalin élő és +családtagok HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, benne hivatásvasárnapi tanúságtétel, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, benne Trimmel Donát keresztelése, int. +László Péter és +Steiner Katalin lelki üdvéért HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, benne Mayer Balázs keresztelése, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, benne hivatásvasárnapi tanúságtétel, int. +Simon Tibor +évf., +Imre édesapjáért, nagyszülőkért MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT