Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiUrunk megkeresztelkedése, 2024. január 7.

„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

Márk 9,1-9

A szokásos Fatima-i engesztelő napot 13-án, jövő szombaton tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Január folyamán lehetőséget biztosítunk híveinknek, hogy otthonaikat megszenteljük azoknak, akik azt kérik. Szép hagyománya Egyházunknak, hogy évről évre, nem csak az új otthonokra adja papjai által áldását, kérve így a jó Istent, szentelje meg mindennapjainkat, életünket. Jelentkezni lehet az atyáknál, időpont egyeztetés végett. Szeretettel visszük Isten áldását oda, ahová kérik.

 

Bodajk

Az idei évben, február 10-én szombaton este 8 órai kezdettel jótékonysági Karitász (batyus) bált szervezünk Szent Imre Zarándokházunkba. A bál teljes bevételével Karitász szolgálatunk munkáját és a várhatóan nyáron érkező kárpátaljai gyerekek nyaraltatását segíthetjük. A bálra 10.000.- Ft-os támogatójegy váltása szükséges, emellett kérjük tombolafelajánlással is járuljanak hozzá a bál lebonyolításához. Jelentkezni a sekrestyében, illetve Dimovicsné Trádler Hajnalka karitászvezetőnél lehet. Szeretettel várjuk a kedves híveket a közös egyházközségi eseményre, köszönve előre is támogatásukat!

 

Magyaralmás

Az idei évben (szeptember és december kivitelével) minden hónap második szombatján délután fél 5 órai kezdettel családos- gyerekliturgiát/szentmisét tartunk templomunkban. Jövő szombaton lesz az első ilyen családos liturgia. Szeretettel várjuk a családokat, gyerekeket, fiatalokat ezekre az alkalmakra, előre is köszönve a készületet!

 

Közös programok

Dátum Időpont Helyszín Esemény
Január
13. szo. 17.00-19.00 Bodajk – Segítő Szűz Mária kegytemplom Fatimai engesztelés
  16.30 Magyaralmás Családos- gyerek liturgia
21-28.     Ökumenikus imahét
26. p. 18.00 Bodajk – Segítő Szűz Mária kegytemplom Közös ökumenikus imádság

 

Liturgikus elmélkedés

Krisztus megkeresztelkedése

Nazianzi Szent Gergely püspök szónoklataiból (Oratio 39 in sancta Lumina, 14-16. 20: PG 36, 350-351. 354. 358-359)

 

Fény hull Krisztusra, vele együtt mireánk is. Krisztus megkeresztelkedik, vele együtt vízbe ereszkedünk, hogy vele együtt mi is kiszálljunk belőle. János keresztel, Jézus eléje járul. Talán azért, hogy megszentelje azt, aki őt megkereszteli. De kétségtelenül azért, hogy a régi Ádámot mindenestül a vízbe temesse. Mielőttünk, és éppen miérettünk megszenteli a Jordánt, hogy Lélek és víz által avasson kereszténnyé, amint maga is lélek és test volt. A Keresztelő vonakodik, Jézus nem hagyja magát. „Nekem van szükségem a te keresztségedre” (Mt 3, 14), mondja akkor a mécses a Napnak, a szó az Igének, a jó barát a Vőlegénynek, asszonyok szülöttei közül a legnagyobb az egész teremtett világ Elsőszülöttének, az anyja méhében felujjongó annak, aki anyja szíve alatt imádásban részesült, az előfutár annak, aki eljött és újra el fog jönni. „Nekem van szükségem a te keresztségedre”, értsd hozzá: éppen teéretted. Biztosan tudja ugyanis, hogy majd a vértanúsága fogja őt megkeresztelni, és nem csupán a lábát mossák meg, mint Péternek. Jézus azután feljön a vízből. Magával emeli a világot és látja, hogy megnyílik és kitárul az ég, amelyet Ádám maga és utódai előtt bezárt, amint a Paradicsomot is bezárta a tüzes kard. Isten voltát tanúsítja közben a Szentlélek, amikor a hasonló a hasonlóra száll. Hang hallatszik az égből: onnan való volt ő is, akinek a tanúság szólt. És amikor testi módon láthatóvá válik a galamb, megdicsőíti a testet, mivelhogy az is Isten a megistenülés által. Századokkal előbb ugyancsak galamb jelezte a vízözön végét is. Üljük meg tehát ma nagy tisztességgel Krisztus keresztségének ünnepét! Legyetek tökéletesen tiszták, és tisztuljatok meg! Mert Isten egyáltalán semminek sem örül úgy, mint az ember megtérésének és üdvének, hiszen érte van minden beszéd és minden misztérium. A világ világosságaként legyetek éltető erő a többi ember számára, hogy tökéletes világoskodókként álljatok ama nagy világosság mellett, és öltözzetek magának a mennyei fényességnek a ragyogásába. Világosítson meg tisztán és ragyogóan a Szentháromság, akinek az egy Istenségéből kiáradó egy sugarát most még nem a maga teljességében vettétek a mi Urunk, Jézus Krisztusban, akinek legyen dicsőség és hatalom mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Évközi 1. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2024. január 7-től január 14-ig

 

Szombat 01.06      VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE (FÜ) – elsőszombat – fehér              Ho 43, ÉE 523, 525, 23, 44 v. 41          
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Szűzanya tiszteletére OA (Rózsafüzér Társulat elsőszombati szentmiséje)
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 10.00!!! Igeliturgia SZM

          Fehérvárcsurgó 11.00 Laki György József temetése, harangozás MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Anna édesanyáért, +Lajos édesapáért és +Zoltán férjért MT utána plébánia épületének „házszentelése”
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás

Vasárnap 01.07     Urunk megkeresztelkedése – fehér                        I. hét                        Ho 45, ÉE 523, 519, 21, 23, 274       
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Szülőkért: Jánosért és Katalinért, +lányukért Ilonáért, és +Judit unokájukért MT

          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Beck család elhunyt és élő tagjaiért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT (Mária Rádió országos közvetítés)
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Bernáth Péterné halálának 1. évfordulója alkalmából HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Szülőkért MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 01.08          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért, Magyar Nemzetünkért és Hazánkért, Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének felajánlva MT
Kedd 01.09          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. István testvérünkért OA
Szerda 01.10          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 01.12          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 01.13          
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +János és +Magdolna testvérekért, Magdolna fiáért, +Lászlóért HG

          Magyaralmás 16.30 Családos gyerek Igeliturgia SZM
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Családért, gyógyulásért, megtérésért OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 01.14     ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP – zöld                                             II. hét                       Ho 220, ÉE 587, 596, 109, 152
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Nagy Erika +10. évf. MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Empreger János +7. évf. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Steiner Mártonné sz. Kaiser Márta +3. évf. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Laki György József lelki üdvéért, akinek a temetése 2024.01.06-án volt OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG