Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetéseiSzent Család vasárnapja – 2023. december 31.

„A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és Isten kedvét lelte benne.”
Lk 2,40

 

A mai szentmisében külön áldással köszöntjük a családokat, a hirdetés végén a liturgia záróáldása előtt kérjük, hogy jöjjenek ki az oltár elé és közös áldásban részesítjük őket.

Holnap, január elsején Szűz Mária Istenanyaságának ünnepét tartjuk, a szentmisehallgatás kötelező. Egyben a Béke Világnapján, ahogy Püspöki Karunk kérte, imádkozunk a békéért is.

A 2024-es évben két nagy zarándokútra invitáljuk híveinket. Április hónapban Oravecki Attila h. plébános atya vezetésével Fatima-i zarándoklatot hirdetünk, szeptemberben végi indulással pedig plébános atya Lourdes-i zarándoklatára lehet majd jelentkezni. A Fatima-i zarándoklat 2024. április 10-12-ig lesz. Jelentkezni január 10-ig Attila atyánál lehet, telefonon (06/30-984-46-18) vagy az oravecki@gmail.com ímél címen. (A részleteket Attila atya az érdeklődőknek elektronikus levélben elküldi. A zarándoklat előrelátható költsége 25 fő esetén, várhatóan személyenként: 269.000 – 300.000.- Ft között lesz.) Az 5 napos szeptember végi Lourdes-i zarándoklat részleteit a következő hetekben fogjuk közölni.

 

Újév – Szűz Mária Istenanyasága – 2024. január 1.

„Kezdetben volt az Ige.”
Jn 1,1

Áldott, kegyelmekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk híveinknek; Bízzuk, Újra, Életünket, Krisztusra!

Ezúton köszönjük meg munkatársaink szeretetét, munkáját. Köszönjük az atyáknak, lelkipásztori munkatársaknak szolgálatát, köszönjük a hitoktatók, kántorok, sekrestyések, karitászvezetők, karitásztagok, templom takarítók, egyházi hozzájárulást szedők munkáját, és mindazoknak segítő szeretetét, akik bárminemű adománnyal, kétkezi munkával hozzájárultak plébániáink, templomaink fenntartásához, működtetéséhez. Isten áldja meg szolgálatukat, közösségünket az új esztendőben is!

A héten, január 6-án szombaton lesz Vízkereszt ünnepe, mely parancsolt ünnep, a szentmisehallgatás kötelező, a szentmisék keretében vizet szentelünk. Kérjük, hogy akik szeretnének hazavinni szenteltvizet otthonaikba magukkal hozott kis flakonban, készítsék ki azt az oltár mellett előkészített kis asztalra és megszenteljük azokat is. (A vízkereszti szombat miatt januárban a fíliákon nem lesz elsőszombaton liturgia.)

Január folyamán lehetőséget biztosítunk híveinknek, hogy otthonaikat megszenteljük azoknak, akik azt kérik. Szép hagyománya Egyházunknak, hogy évről évre, nem csak az új otthonokra adja papjai által áldását, kérve így a jó Istent, szentelje meg mindennapjainkat, életünket. Jelentkezni lehet az atyáknál, időpont egyeztetés végett. Szeretettel visszük Istent áldását oda, ahová kérik.

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspök beszédeiből (Sermo 194, 3-4: PL 38, 1016-1017)

Az Ige szemlélése fogja majd betölteni szívünket

 

A názáreti ház iskola, tudniillik az evangélium iskolája, amelyben elkezdjük megismerni Krisztus életét. Mert ezen a helyen tanuljuk meg először is azt, hogyan szemléljük, hallgassuk, elmélkedjük át és ismerjük meg behatóan, hogy milyen mély és rejtett erő van Isten Fiának ebben a legegyszerűbb és legalázatosabb s legszebb kinyilatkoztatásában. De remélhetőleg megtanuljuk lassanként utánozni is. Itt válik ugyanis számunkra világossá annak az útja-módja, hogy hogyan juthatunk el könnyen annak a felismerésére: kicsoda is Krisztus? Itt kiváltképp megértjük, milyen jól kell szemügyre vennünk mindent, ami az ő köztünk való lakozásával kapcsolatos, és annak mintegy keretét adja, tudniillik a helyszínt, a korviszonyokat, szokásokat, a beszédmódot, a szent szertartásokat, egyszóval mindent, amit Jézus felhasznált, hogy magát a világnak kinyilvánítsa. Itt minden beszél, mindennek jelentése van. Itt, ebben az iskolában, valóban tisztán látjuk, miért kell megtartania a lelki fegyelmet, ha valaki az evangélium tanítását akarja követni és Krisztus tanítványa kíván lenni. Ó, milyen szívesen óhajtanánk visszatérni saját gyermekkorunkhoz, és magunkat ismét rábízni erre az alázatos és egyszersmind fenséges názáreti iskolára! Milyen tüzes vággyal igyekeznénk magunkban újra felébreszteni a törekvést, hogy Mária mellett az igazi élettudományt megszerezzük és az isteni igazságokat belássuk! … Ó, te názáreti csend! Taníts meg minket arra, hogy a jó gondolatokba merüljünk el, lelkünk belső dolgaira figyeljünk, hogy nagy készséggel fogadjuk be Isten titkos sugallatait és az igaz lelkű tanítók utasításait. Taníts meg minket arra, hogy mennyire szükséges és értékes az előkészület, a tanulás, az elmélyedés, a személyes és bensőséges életrend, az imádság, amelyet egyedül az Isten lát a rejtekben. Itt értjük meg továbbá a családi élet lényegét. Minket valóban Názáret figyelmeztessen arra, hogy mi a család, mi annak a szeretetközössége, komoly és ragyogó szépsége, szent és sérthetetlen sajátossága. Mutassa meg, milyen szeretetteljes a családban a nevelés, amelyet semmi más nem helyettesíthet. Tanítson meg arra, hogy mi a család alapvető kötelezettsége a társadalmi rendben. Végül itt ismerjük meg a munka fegyelmét. Ó, názáreti otthon, az ács Fiának háza, az emberi munka kemény, de megváltó törvényét itt szeretnénk leginkább megérteni és magasztalni! Itt helyreállítani a munka méltóságát úgy, hogy mindenki fel tudja azt fogni! E fedél alatt emlékeztetni arra, hogy maga a munka nem válhat öncélúvá, tehát szabadságát és kiválóságát nemcsak onnan veszi, hogy gazdasági tényezőnek tekintik, hanem azokból a mozzanatokból is, amelyek értékes cél felé irányítják. Végül e helyről szeretnénk az egész világ munkásainak üdvözletet küldeni, és megmutatni nekik a nagyszerű példaképet, az isteni Testvért, minden rájuk vonatkozó igazságos ügy Prófétáját, vagyis magát Krisztus Urunkat.

 

Karácsonyi idő liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. december 31-től, 2024. január 7-ig

 

Szombat 12.30        vasárnapi vigília          
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Kruchina Boriért + évf. MT
Vasárnap 12.31      A Szent Család: Jézus, Mária és József Családok megáldása ÉE 45, Ho 21, ÉE 517, 519, 29, 23, 19 este 41
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. elhunyt édesapáért és nagyszülőkért OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Keresztény Ferenc lelki üdvéért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás

Hétfő 01.01             SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (FÜ) – fehér                                                Ho 34 v. 35, ÉE 641, 519, 18, 41            
          Balinka 8.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS

          Sárkeresztes 18.00!!! Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
         Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 01.02             Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók (E)
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. OA
Szerda 01.03          Jézus szent neve (e)   
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT

Péntek 01.05          elsőpéntek

          Fehérvárcsurgó 17.00 Énekes mise, int. HG

          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG

          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA utána szentségimádás
Szombat 01.06        VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE (FÜ) – elsőszombat – fehér         Ho 43, ÉE 523, 525, 23, 44 v. 41          
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Szűzanya tiszteletére OA (Rózsafüzér Társulat elsőszombati szentmiséje)
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT utána plébánia épületének „házszentelése”
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás

Vasárnap 01.07      Urunk megkeresztelkedése – fehér                                              Ho 45, ÉE 523, 519, 21, 23, 274       
          Balinka 8.00 Igeliturgia MT

          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT (Mária Rádió országos közvetítés)
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG