Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Úrnapja – 2023. június 11.

„Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.”

Jn 5,56

         Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az Úrnapja kapcsán segítettek; az Oltáriszentség ünnepét szebbé és méltóbbá tették.

                Szeretettel várjuk a 3 meghurcolt bodajki kötődésű atya, kiállítás megnyitóval egybekötött megemlékezésre a mai vasárnap délután 4 órakor bodajki kegyhelyünkre. A rendezvény díszvendégei: Spányi Antal megyéspüspök úr és Eperjes Károly színművész lesznek. Közösen emlékezzünk mindazokról, akik előttünk helytállásukkal példát mutattak nemzetünknek!

A szokásos Fatimai engesztelő napot 13-án, a héten kedden tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise. Június havi közös imánkat Gerendai Sándor esperes, csákvári plébános úr fogja vezetni. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

 

Bodajk

Június hónapban a hétköznapi esti szentmisék után a Jézus Szíve litániával zárjuk a hétköznapi liturgiákat.

 

Isztimér

A hagyományokat megtartva, e héten pénteken Jézus Szíve ünnepén, ünnepélyes litániát imádkozunk a Kisházi kápolnában délután 5 órakor. Szeretettel várunk Mindenkit!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

 

Június

11. v.

16.00

Bodajk

„Boldogok, akiket az igazságért üldöznek…” c. kiállítás megnyitója

 

12. h.

19.00

Magyaralmás

Képviselőtestületi ülés

 

13. k.

17.00

Bodajk

Fatimai engesztelés

 

16. p.

17.00

Magyaralmás

Hittanos tanévzáró kerti parti

 

17.00

Isztimér

Kisházi kápolna – Jézus Szíve búcsú

 

24. szo.

10.00

Székesfehérvár Bazilika

Papszentelés

 

15.00

Gúttamási

Keresztelő Szent János templombúcsú

 

 

Liturgikus elmélkedés

Aquinói Szent Tamás műveiből

(Opusculum 57, in festo Corporis Christi, lect. 1-4)

Ó, drága, csodálatos vendégség!

   

 Isten egyszülött Fia az ő saját istenségének részeseivé akart tenni minket. Ezért fölvette természetünket, emberré lett, hogy az emberek az isteni természet részeseivé legyenek.

     Ezenfelül pedig amit természetünkből fölvett, azt egészen odaadta áldozatul a mi üdvösségünkért. A kereszt oltárán ugyanis feláldozta testét az Atyának kiengesztelésünkért; vérét ontotta megváltásunk áraként és lelki újjászületésünk fürdőjének megalapítására, hogy kiszabadítson a gyászos szolgaságból, és lemossa minden bűnünket.

     Hogy pedig ennek a nagy, ajándékozó, örök szeretetének emléke velünk maradjon, testét eledelül és vérét italul hagyta ránk, hogy azt a hívek magukhoz vegyék a kenyér és a bor színe alatt.

     Ó, drága, csodálatos, üdvösségszerző és minden gyönyörűséggel teljes vendégség! Lehet-e valami is ennél drágább vendégség? Itt nem borjak és bakok húsát eszik, mint az Ószövetségben, hanem magát Krisztust, a valóságos Istent kapjuk eledelül. Van-e ennél a szentségnél csodálatosabb dolog?

     Ez a legüdvösségesebb szentség is, hiszen eltörli bűneinket, növeli erényeinket, és szívünket teljesen eltölti mennyei adományaival.

     Az Egyház áldozatként ajánlja fel élőkért és holtakért, hogy mindenki javára legyen, hiszen Krisztus mindnyájunk üdvösségére alapította.

     Kimondhatatlanul édességes szentség: hiszen ebben vesszük magunkhoz minden lelki öröm igazi forrását. Annak a kitüntető jóságos szeretetnek az emlékét ünnepeljük e szentségben, amelyről Krisztus a kínszenvedésével tett bizonyságot.

     Hogy e mérhetetlen szeretetével hívei szívét minél jobban betöltse, az utolsó vacsorán – amikor tanítványaival együtt ünnepelte a Húsvétot, és már az Atyához készült távozni a világból – megalapította az Oltáriszentséget. Így lett az Oltáriszentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete, az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus legnagyobb csodája, amely erőt adó vigasztalás mindazoknak, akik eltávozásán szomorkodtak.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 10. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. június 11-től június 18-ig

 

Szombat 06.10      vasárnapi vigília          
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. Vendel és Erzsébet szülőkért és fiukért Vendelért HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Ferenc édesapa halálának 33. évfordulójára, élő és elhunyt családtagokért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.11     KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA – fehér     Ho 106, Szek. 107, 136, Körmenetre: 280/B, 112, 134, 142 Vég. 150
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Trampler Antalért és szüleiért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Schweighardt István volt kincsesbányai lakos halálának 4. évfordulója alkalmából, +Schweighardt Józsefné születésének 100., halálának 15. évfordulója alkalmából OA
          Csókakő 11.15!!! Énekes mise, int. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés Imre, felesége +Gángó Erzsébet és élő és elhunyt családtagokért OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Makovi István és felesége Zsófia, és nagyszülők lelki üdvéért HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17. 45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából a kapott kegyelmekért HG
Hétfő 06.12          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Katalinért MT
Kedd 06.13            Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító (E)          
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int.
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Katalinért c. Gerendai Sándor esperes atya
Szerda 06.14          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Katalinért OA
Péntek 06.16         JÉZUS SZENT SZÍVE (FÜ)        
          Fehérvárcsurgó 11.00 +Truszek István énekes temetése, harangozás MT

          Isztimér 17.00 Kisházi kápolna – Jézus Szíve litánia HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Katalinért OA
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 06.17      A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve (E)          
          Magyaralmás 11.00 Kovács Tamás keresztelése c. Mészáros Barnabás atya
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.18     ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP – zöld                                            IV. hét     Ho 223, ÉE 587, 594, 112, 154, 155         
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Szeretett hozzátartozóért és szüleiért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Violetta lelki üdvéért +8. évf., élő és elhunyt hozzátartozókért HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT