Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 11. vasárnap – 2023. június 18.

„Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.”

Mt 9,37-38

A héten lesz június 24-én, jövő szombaton délelőtt 10 órától egyházmegyénk papszentelése a székesfehérvári bazilikában, amikor Püspök atya áldozópappá szenteli Bakos Áron és Szlama Ákos diakónusokat. Szeretettel hívjuk a kedves híveket a szentelési ünnepségre, imádsággal kísérve a szentelendőket és a papi hivatásokat!

Bodajki Katolikus Karitászunk családi nappal egybekötött Egészségnapot hirdet jövő szombaton, június 24-én délelőtt 10 órától kegyhelyünk zarándokudvarára. Szűrővizsgálatok, életmód-tanácsadás, családi programok, előadások lesznek az eseményen, mely ingyenesen látogatható. Délután fél 5 órától pedig Pál Feri előadását hallgathatjuk: „Hogyan őrizzük meg az életkedvünket? – a kiégés elkerülése” címmel. Szeretettel várunk mindenkit testi-lelki egészségünk megőrzésére!

Szeretettel hirdetjük, hogy az idei évben is lesz két ottalvós tábor gyermekeinknek a nyári időszakban. Az alsósok tábora már megtelt, a felsős (felső tagozatos, középiskolás fiataloknak szervezett) táborba lehet még jelentkezni, mely július 16-tól, július 21-ig lesz vasárnaptól péntekig a bodajki Szent Imre Zarándokházban, kispapjaink vezetésével. A tábor költsége 35.000.- Ft. Részletek, jelentkezés: www.plebaniahivatal.hu oldalon a ’Jelentkezések’ menüpont alatt.

Bodajk

Június hónapban a hétköznapi esti szentmisék után a Jézus Szíve litániával zárjuk a hétköznapi liturgiákat.

Szeretnénk július hónaptól kegyhelyünk, plébániánk Rózsafüzér Társulatát megújítani, illetve Prohászka Imaszövetségünk tagságát is buzdítani a közös imára, a belépéssel együtt megígért imaközösség megélésére. Egyeztetve Kiss Jánosné Teréz csoportvezetővel, illetve az ő kérésére a társulat tagjait a július hónap elsőszombati szentmiséjére hívjuk, hogy ott újra fogadalmat téve, megújult titoksorsolással indítsuk újra útjára ezt az imaközösséget kegyhelyünkön. Egyúttal kérjük, hogy akik a Prohászka Imaszövetségbe egykoron beléptek, imádkozzanak naponta papi- és szerzetesi hivatásokért és lehetőség szerint jöjjenek el az elsőszombati délután 4 órai közös vezetett imádságra is plébániánkra. Szeretnénk, ha július hónaptól egy közös Rózsafüzér Társulat lenne a plébánián, és minden elsőszombati misén lenne a titoksorsolás. Akik nem tudnak eljönni a közös misékre, azok megkapnák a számukra sorsolt (húzott) titkot. Kérjük híveinket a közös imára és a társulati megújítás segítésére!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Június
24. szo.10.00Székesfehérvár BazilikaPapszentelés
15.00GúttamásiKeresztelő Szent János templombúcsú

Liturgikus elmélkedés

Szent Ciprián püspök és vértanúnak „Az Úr imádsága” című értekezéséből (Nn. 4-6: CSEL 3, 268-270)

Az imádság alázatos szívből fakadjon!

Amikor imádkozunk, szavunkban és könyörgésünkben egyesüljön a fegyelem a belső nyugalommal és a tisztelettudással. Jusson eszünkbe, hogy Isten színe előtt állunk. A ránk figyelő Isten tetszésére kell lennünk még testtartásunkkal és hanghordozásunkkal is. A tolakodó hangosan kiáltozik, a szerényhez viszont az illik, hogy csendben mondja imáját. Elvégre is, oktató szavával arra intett az Úr, hogy a rejtekben imádkozzunk, magányos helyen, magunkra maradva, a szobánkban. Ez felel meg leginkább a hitünknek. Hiszen tudnunk kell, hogy Isten mindenütt jelen van, mindenkit meghall és lát, és magasztos fölségével a legtitkosabb rejtekhelyeket is betölti, amint meg van írva: Tán csak a közelből vagyok Isten – mondja az Úr –, s nem vagyok a távolból is az? Elrejtőzhet-e valaki úgy a rejtekhelyen, hogy ne lássam meg őt? Vajon nem én töltöm-e be az eget és a földet? (Jer 23, 23-24) És ez is írva van: Az Úrnak mindenütt ott van a szeme, a rosszak és jók fölött egyaránt (Péld 15, 3). Amikor pedig a testvéreinkkel egy közösségbe gyűlünk, és Isten papjával együtt a szent áldozatot mutatjuk be, akkor se feledkezzünk meg a tisztelettudásról és a fegyelemről. Ne kiáltsuk világgá kéréseinket, ne használjunk szertelen szavakat. Azokat a könyörgéseket, amelyeket szerényen illik Isten elé tárni, nem szabad nyugtalan bőbeszédűséggel előadni; Isten ugyanis nem a szavakra, hanem a szívekre hallgat. Miért is kellene kiáltozással figyelmeztetni őt, aki még a gondolatokat is látja? Maga az Úr tesz bizonyságot arról, hogy ő a gondolatokat is látja, amikor így szól: Miért gondoltok magatokban rosszat? (Mt 9, 4) És másutt ezt olvassuk: Hadd tudja meg minden egyház, hogy én vagyok, aki a veséket és a szíveket vizsgálja (Jel 2, 23). Az alázatosságnak ehhez a szabályához igazodott gondosan Anna is, akiről a Királyok első könyvében olvasunk. Ő az Egyház előképe. Nem hangos könyörgéssel fordult Istenhez, hanem csendben, szerényen, szíve mélyén imádkozott. Feltűnést nem keltve mondta imáját, de sugárzó hittel; nem kiáltozva, de annál inkább szívből. Tudta, hogy így hallgatja meg őt az Úr. Valóban meg is kapta, amit kért, mert szívből kérte, így mondja róla a Szentírás is: Anna csöndben imádkozott, csak ajkai mozogtak, hangja nem hallatszott. És az Úr teljesítette kérését (1 Sám 1, 13). Ezt olvassuk a zsoltárban is: Szálljatok magatokba szívből, nyugovóra térve csendesüljetek! (Zsolt 4, 5) A Szentlélek Jeremiás által is ugyanezt tanítja és sürgeti: Mondjátok magatokban: egyedül téged illet az imádás, Urunk (vö. Bár 6, 5). Aki imádkozik, szeretett testvéreim, jó, ha azt is tudja, hogyan imádkozott egyszer a farizeus és a vámos a templomban. A vámos nem volt elbizakodott, fel sem emelte a szemét, a kezét pedig nem tárta szét kihívóan, csak a mellét verte, megvallva a szívében rejlő bűnöket, és az Isten irgalmáért és segítségéért könyörgött, míg a farizeus csak önmagának tetszelgett. Mivel a vámos így imádkozott, méltó lett arra, hogy megszentelődjék. Üdvössége reményét nem a saját ártatlanságába vetette: hiszen nincs is senki, aki ártatlan lenne. Ő bűneit megvallva alázatosan imádkozott, és Isten, aki megbocsát az alázatosaknak, meg is hallgatta imáját.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 11. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. június 18-tól június 25-ig

 

 

Szombat 06.17      vasárnapi vigília          
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.18     ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP – zöld                                            IV. hét      Ho 223, ÉE 587, 594, 112, 154, 155         
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Segítő Szűzanya tiszteletére egy édesanyáért HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. †Szeretett hozzátartozóért és szüleiért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. †Végh József lelki üdvéért MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. †Violetta lelki üdvéért †8. évf., élő és elhunyt hozzátartozókért HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. †Kurcsi Dániel lelki üdvéért MT
Hétfő 06.19          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. †Erős Antal és felesége †Erzsébet és szüleikért (cs. alap.) HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Katalinért MT
Kedd 06.20          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. †Katalinért OA
Szerda 06.21         Gonzága Szent Alajos szerzetes (E)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Katalinért OA
Péntek 06.23          
          Zámoly 16.00 Csendes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. †Katalinért OA
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 06.24      KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (FÜ)          
          Fehérvárcsurgó 14.00 Vilverger Álmos keresztelése OA
          Bodajk 14.30 Orgonás litánia, int. Hívek szándékára MT
          Csákberény 14.30 Horváth Hunor János keresztelése OA
          Gúttamási Keresztelő – Szent János templombúcsú 15.00 Énekes mise, int. HG
          Csákberény 15.30 Orgonás esküvő: Rózsavölgyi Dávid – Anek Dorina esketése OA
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. †Fáber István és Róza szülőkért és leányukért Rózáért MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. József és Mihály testvérekért +évf., élő és elhunyt családtagokért HG
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.25     ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP – zöld                                            I. hét        Ho 225, 588, 595, 109, 150           
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. †Kiss Jánosért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Hálából, Szűzanya tiszteletére MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise benne Fodor Aisa keresztelése, int. OA

          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG-p.SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. †Márk Lászlóért és †Márk nagyszülőkért, élő és elhunyt családtagokért MT

Scroll Up