Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 5. vasárnapja – 2023. május 7.

„Higgyétek, hogy én az Atyában vagyok, s az Atya bennem.”

Jn 14,11

Nagy hálával és kegyelemmel a szívünkben éltük meg Ferenc pápa múlt hétvégi látogatását. Lélekemelő volt a szentatya szeretete, szívből jövő beszéde népünkhöz. Isten áldja meg őszentségét, és adja az Úr, hogy szavait befogadva életté váljon tanítása közösségeinkben!

A mai vasárnap külön is köszöntjük az édesanyákat! Isten éltesse azt a szent hivatást, melyet Isten szánt nekik, hogy továbbadva az életet és a hitet, mintájává és példájává legyenek az Isten anyai szeretetének.

A mai vasárnap tartjuk szokásos egyházmegyei gyűjtésünket ott, ahol a múlt hétvégén nem volt liturgia lelkipásztori körzetünkben, mely gyűjtést a Püspök úr ebben az évben Egyházmegyénkben, a székesfehérvári Szent István Hitoktatási- és Művelődési Ház felújítására hirdetett meg. Előre is köszönjük perselyadományaikat!

A szokásos Fatimai engesztelő napot 13-án, a héten jövő szombaton tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Jövő vasárnap délelőtt 10 órakor lesz bodajki kegyhelyünkön lelkipásztori körzetünkben a bérmálás. Több, mint 40 fiatal készül a Szentlélek Úristennel való találkozásra. Imádkozzunk értük!

 

Bodajk

Május hónapban – köszöntve a Szűzanyát -, a hétköznapi esti szentmisék után elimádkozzuk a Lorettó-i litániát.

A mai vasárnappal elkezdődik katolikus óvodánk a Boldog Gizella Óvoda ünnepi hete, Boldog Gizella királynőre emlékezve. A mai vasárnap délután 4 órakor lesz ünnepi szentmise kegytemplomunkban, jövő szombaton este pedig óvodánk báljával zárjuk az ünnepi hetet. E két programra szeretettel várjuk a kedves híveket is!

Kérjük, idén is támogassák adójuk 1%-ával a Katolikus Egyházat technikai szám: 0011, illetve a Bodajki Segítő Kéz Szociális alapítványt, mely Karitász csoportunk alapítványa. Adószámunk: 18484690-1-07 Segítsen, hogy segíthessünk!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

 

Május

6. szo.

19.00

Bodajk

Anyák-napi koncert

 

7. v.

9.30

Mária Rádió közvetítés

 

12. p.

17.00

Bérmálkozók, vizsga, próba, gyónás

 

13. szo.

17.00

Fatimai engesztelés

 

14. v.

10.00

Bérmálás

 

19.00

Képviselőtestületi ülés

 

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Maximus torinói püspök beszédeiből

(Sermo 53, 1-2. 4: CCL 23, 214-216) Krisztus a mi húsvéti világosságunk

 

Krisztus feltámadása megnyitja a holtak birodalmát, az Egyház most megkeresztelt gyermekei megújítják a földet, a Szentlélek kinyitja a mennyországot; a holtak megnyílt birodalma pedig visszaadja a holtakat, a megújult föld életet ad a feltámadtaknak, és a megnyílt menny befogadja az oda felmenőket. Ekkor megy a paradicsomba a gonosztevő, a feltámadt szentek pedig bemennek a szent városba, a holtak visszatérnek az élőkhöz. Krisztus feltámadásával így minden teremtmény mintegy meggazdagodva felmagasztosul. Az alvilág visszaadja foglyait a mennynek, a föld a mennybe küldi azokat, akiket eltemetett, a menny bemutatja az Úrnak az odaérkezőket, így szenvedése egyetlen tettével Üdvözítőnk felemel a mélyből, feltámaszt a földből, lakást ad a mennyben. Krisztus feltámadása ugyanis élet a holtak számára, megbocsátás a bűnösöknek, megdicsőülés a szenteknek. Ezért szólít fel a szent próféta minden teremtményt Krisztus feltámadásának ünneplésére, amikor arra buzdít, hogy ezen a napon, amelyet az Úr alkotott, örvendeznünk kell. Krisztus világossága olyan nappal, amelynek nincs éjszakája, sem vége. Hogy pedig maga Krisztus ez a nappal, erről így tanít az Apostol: Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel (Róm 13, 12). Így mondja: Múlóban az éjszaka, s nem azt, hogy: következik, így érthető ugyanis, hogy Krisztus világosságának eljövetelével messze fut a sátán sötétsége, s nem következik már rá a bűnök éjszakája; ez a véget nem érő fény elűzi az ősi homályt, és gátat vet a bűnök eláradásának. Maga a Fiú az a nappal, akire istensége fényét titokzatosan ráárasztja az Atya. Ő tehát az igazi nap, aki Salamon ajkával így beszél: Én el nem múló fényt gyújtottam az égen (Sir 24, 6 Vulg.). Amint tehát az égi napot egyáltalán nem követi éjszaka, úgy a Krisztustól kapott életszentséget sem követi a bűn sötétsége. Az égi nap ugyanis szakadatlanul fénylik, világít és tündöklik, és semmiféle sötétség sem homályosíthatja el, ugyanígy Krisztus világossága is szüntelen sugárzik, ragyog és tündöklik, de a vétkek semmiféle sötét homálya ki nem olthatja. Ezért mondja Szent János evangélista: A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel (Jn 1, 5). Örvendezzünk tehát, testvérek, mindnyájan a mai szent ünnepen! Senki se vonja ki magát bűnei miatt e közös örömből; senkit se akadályozzon semmilyen bűnteher abban, hogy a többiekkel együtt ünnepeljen! Mert akármilyen nagy bűnös valaki, ezen a napon nem szabad kételkednie bűnei bocsánata felől, hiszen nem kicsi a mi biztatásunk: Ha a gonosztevő paradicsomot érdemelt, miért ne érdemelne bocsánatot a hívő keresztény?

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Húsvét 5. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. május 7-től május 14-ig

Szombat 05.06      vasárnapi vigília

          Bakonykúti 15.00 Csendes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia MI
          Bodajk 16.30 Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI

          Bodajk 17.00 Nászáldás MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.07     Húsvét 5. vasárnapja – fehér                                              I. hét        Ho 85, ÉE 552, 554, 114, 195/205       
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Frey Ignác halálának 10. évfordulója alkalmából és fia +Miklós lelki üdvéért HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Gajdacsik család élő és elhunyt tagjaiért. Gajdacsik mama lelki üdvéért HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Ambrusné sz. Magdolnáért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Terézia, +Julianna és +Éva édesanyákért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Németh Lajosné halálának 8. évfordulójára, névnapjára, és Anyák Napjára OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia benne Unti Réka és Unti Bence keresztelése Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés János, felesége Dávid Anna, fiuk János, ill. elhunyt és élő családtagokért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Mester János +15. évf., a család elhunyt tagjaiért engesztelésül, az élőkért hálából OA
          Bodajk 16.00 Énekes mise, int. MT Boldog Gizella Óvoda ünnepi hetének megnyitása
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Staudingerné Lénárdt Erzsébet halálának 6. évfordulója alkalmából MT
Hétfő 05.08          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Ivanics János 98. születési évfordulójára OA
Kedd 05.09          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért OA
Szerda 05.10          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Péntek 05.12          
          Bodajk 8.00!!! Csendes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 05.13      A Fatimai Boldogságos Szűz Mária (e)          
          Csákberény 10.00 Horváth Léna keresztelése MT
          Bodajk 11.30 Szabó Viktória keresztelése OA
          Bodajk 13.30 Orgonás esküvő: Mécsei Dániel – Grüll Eszter esketése MT
          Bodajk 14.30 Tóth Ádám, Tóth Réka keresztelése OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. János és Erzsébet szülőkért és gyermekeikért HG
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.14      Húsvét 6. vasárnapja – fehér                                             II. hét          Ho 90, ÉE 552, 116, ÉE 555, 205
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 10.00!!! Püspöki Énekes mise – BÉRMÁLÁS
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Ivanicsné Rézmann Mária 93. születési évfordulójára MT utána testületi ülés