Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 4. vasárnapja – 2023. április 30.

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért.”

Jn 10,11

A mai vasárnap van a hivatások – Jó Pásztor vasárnapja. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!

A mai, illetve ahol e hétvégén nem lesz liturgia ott jövő vasárnap tartjuk szokásos egyházmegyei gyűjtésünket, melyet a Püspök úr ebben az évben Egyházmegyénkben, a székesfehérvári Szent István Hitoktatási- és Művelődési Ház felújítására hirdetett meg. Előre is köszönjük perselyadományaikat!

Jövő héten szombaton, május 6-án bodajki kegytemplomunkban a székesfehérvári Alba Regia Vegyeskar Anyák Napi koncertet tart este 7 órától. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várunk!

 

Bodajk

Május hónapban – köszöntve a Szűzanyát -, a hétköznapi esti szentmisék után elimádkozzuk a Lorettó-i litániát.

Kérjük, idén is támogassák adójuk 1%-ával a Katolikus Egyházat technikai szám: 0011, illetve a Bodajki Segítő Kéz Szociális alapítványt, mely Karitász csoportunk alapítványa. Adószámunk: 18484690-1-07 Segítsen, hogy segíthessünk!

 

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

 

Április

30 v.

17.00!!!

Bodajk

Elsőáldozási előkészítő – Eucharisztia

 

18.00

 

Családos- gyerekmise

 

19.00

 

Jegyesoktatás IV.

 

Május

6. szo.

19.00

Bodajk

Anyák-napi koncert

 

7. v.

9.30

Mária Rádió közvetítés

 

12. p.

17.00

Bérmálkozók, vizsga, próba, gyónás

 

13. szo.

17.00

Fatimai engesztelés

 

14. v.

10.00

Bérmálás

 

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Jusztínusz vértanúnak a keresztények érdekében írt Első védőiratából

(Cap. 66-67: PG 6, 427-431) Az Eukarisztia megünneplése

 

Az Eukarisztia vétele senki másnak nincs megengedve, csak annak, aki hiszi, hogy igaz az, amit tanítunk, és azután a bűnbocsánat és az újjászületés fürdőjében már megkeresztelkedett, és úgy él, ahogy azt Krisztus meghagyta. Mert az Eukarisztiát nem közönséges kenyérként, sem közönséges italként vesszük magunkhoz, hanem úgy, mint az Isten Igéje által megtestesült Jézus Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek a mi üdvösségünkért felvett testét és vérét. Éppígy erről a táplálékról – amelyben az ő szavait tartalmazó imával hálát adunk, és amelyből testünk és vérünk az átváltozás értelmében táplálkozik – azt a tanítást kaptuk, hogy ez ugyanannak a megtestesült Jézusnak a teste és vére. Mert az apostolok is az ő irataikban, amelyeket evangéliumoknak nevezünk, azt tanítják, hogy Jézus így hagyta meg nekik: hogy tudniillik, kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott, ezeket mondotta: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az én testem; hasonlóképpen kezébe vette a kelyhet, hálát adott, és ezeket mondotta: Ez az én vérem, és hogy mindezt egyedül csak rájuk bízta. Ettől az időtől kezdve magunk között mi is folyton megújítjuk az ő emlékezetét, és mi, akik ezt végezzük, befogadjuk mindazokat, akik ezt kívánják; és mindenkor egységben vagyunk. Mindenért, amit magunkhoz veszünk, áldjuk a mindenség Teremtőjét Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek által. Vasárnap a városokból és a falvakból mindnyájan egy helyre összejövünk, és az apostolok buzdításait vagy a próféták írásait olvassuk, amennyire az idő engedi. Amikor pedig a lektor elvégezte az olvasást, az elöljáró int és buzdít a hallott fontos dolgok követésére. Ezután mindnyájan felállunk, és közösen imádkozunk; majd – mint említettük – imádkozás után kenyeret és bort és vizet hoznak; és az elöljáró – amennyire erejéből telik – imádságot és hálaadást mond, s a nép ráfeleli: Ámen. Majd azokat, amikkel hálaadást mondtunk, szétosztják, és a jelenlevők mindegyike magához veszi, a távollevőknek pedig diakónusok viszik el. Azok, akik tehetősek, és szándékukban áll – ki-ki a maga mértéke szerint –, adakoznak, és a gyűjtés eredményét az elöljárónak átadják, és ő osztja szét az árváknak és özvegyeknek, a betegeknek és azoknak, akik valami miatt arra rászorulnak, a börtönben sínylődőknek, valamint az ott tartózkodó jövevényeknek; egyszóval minden rászorulónak gondját viseli. Vasárnap ugyanis mindnyájan egybegyűlünk, azért, mert ez a hétnek első napja, amikor Isten a sötétséget megszüntette, és az anyagvilágot megteremtette; de azért is, mert Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt fel a halálból. A szombat előtti napon keresztre feszítették őt, s harmadnap, azaz vasárnap, apostolai és tanítványai előtt megjelent, és megtanította őket arra, amiket nektek is megfontolás végett továbbadtunk.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Húsvét 4. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. április 30-tól május 7-ig

 

Vasárnap 04.30     Húsvét 4. vasárnapja – Jó Pásztor vasárnapja- fehér        IV. hét      Ho 90, ÉE 551, 554, 144, 205            
          Bodajk 8.00 Igeliturgia FBÁ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Rendeki István, felesége Kovács Irén és élő és elhunyt családtagokért HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Élő és elhunyt családtagokért MT családos- gyerekmise
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. +Simon Tibor +8. évf., +édesapjáért és +szülőkért HG
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
Hétfő 05.01            Munkás Szent József (e)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Piller család élő és elhunyt tagjaiért, valamint +Mihályért OA
Kedd 05.02            Szent Atanáz püspök és egyháztanító (E)          
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Szűzanya szeplőtelen szíve tiszteletére OA
Szerda 05.03          Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok (Ü)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Édesapáért, szülők és testvérek lelki üdvéért MT
Péntek 05.05         elsőpéntek        
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Bernadett édesanya +6. évf MT utána szentségimádás
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. +Lajosért és +szülőkért HG
Szombat 05.06      elsőszombat 
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére OA
          Zámoly 10.00 Hajdara Ákos keresztelése OA
          Söréd 14.00 Szunyog Ákos keresztelése OA
          Bakonykúti 15.00 Csendes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia MI
          Bodajk 16.30 Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI

          Bodajk 17.00 Nászáldás MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.07     Húsvét 5. vasárnapja – fehér                                             I. hét        Ho 85, ÉE 552, 554, 114, 205       
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Frey Ignác halálának 10. évfordulója alkalmából és fia +Miklós lelki üdvéért HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Ambrusné sz. Magdolnáért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. + Terézia, +Julianna és+ Éva édesanyákért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Németh Lajosné halálának 8. évfordulójára, névnapjára, és Anyák Napjára OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia benne Unti Réka és Unti Bence keresztelése Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés János, felesége Dávid Anna, fiúk János, ill. elhunyt és élő családtagokért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Mester János +15. évf., a család elhunyt tagjaiért engesztelésül, az élőkért hálából OA
          Bodajk 16.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Staudingerné Lénárdt Erzsébet halálának 6. évfordulója alkalmából MT

Scroll Up