Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 23. vasárnap – 2023. szeptember 10.

„Mert ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.”

Mt 14,20

Jövő vasárnap az idei bodajki Mária-napi búcsú hétvégéjén sehol nem lesz lelkipásztori körzetünkben liturgia, csak a bodajki kegyhelyen, szeretettel várva híveinket a búcsúi szentmisékre. Szeretnénk felkérni lelkipásztori körzetünkből ministránsainkat a két főpásztori szentmisén az asszisztencia szolgálatára. Az asszisztencia-próba a mai vasárnap délután 4 órakor lesz, melyre szeretettel várjuk a ministránsokat, fiatalokat!

Hálával a Szentatya és Egyházmegyénk iránt hirdetjük, hogy Bodajki kegyhelyünk – Segítő Szűz Mária kegytemplomát a Szentatya Kis Bazilika (Basilica Minor) rangra emelte. E jeles kitüntetést jövő vasárnapi búcsúnk nagymiséjén az apostoli szentszék nagykövete Michael Wallace Banach nuncius úr fogja fogja kihirdetni. A kegyhelyünknek nyújtott pápai elismerés továbbra is arra buzdít bennünket, hogy az elkezdett úton tovább haladva Egyházmegyénk lelki központjában fogadjuk a hozzánk érkezőket és megteremtsük annak lehetőségét, hogy az ezeréves hagyománnyal bíró kegyhelyen az idei zarándokló szentek nyomába lépve mindenki kegyelmi közösségbe léphessen Isten Édesanyjával, a bodajki Szűzanyával.  E megtiszteltetés segítse közösségünket is, hogy még szorosabban érezzük a római egyház szeretetét és az ahhoz való tartozás kegyelmi ajándékát!

 

Bodajk

A jubiláns házasok megáldása a búcsút követő szombaton, szeptember 23-én este lesz kegytemplomunkban az esti 6 órai szentmise keretében.

Külön kérjük a kedves híveket, hogy búcsúnk szombat esti, éjszakai virrasztásában szíveskedjenek részt venni! Az éjfélig tartó részben vezetett szentórát végzünk, éjfélkor szentmise az elhunytjainkért, utána pedig csendes virrasztás lesz, az Oltáriszentség előtt.

A búcsú előtti rendrakás, takarítás csütörtökön délután 4 órától, (eső esetén pénteken délelőtt 9 órától) lesz. Tisztelettel kérnénk a testületi tagokat, illetve azokat, akik tudnak jönni, hogy segítsenek a búcsút előkészíteni! A búcsú utáni takarítás a búcsút követő hétfőn lesz, reggel 9 órától.

 

Fehérvárcsurgó

Szeptember 12-én, kedden délután imádságos megemlékezés lesz a 80 éve felállított Béke Királynője Mária-szoborhoz kapcsolódóan településünkön. 4 órától szentmisét imádkozunk, majd a liturgia után a szobornál lesz közös imádság, ünneplés, koszorúzás. Szeretettel várjuk a kedves híveket a megemlékezésre!

Kastélykápolnánk Szent Kereszt Felmagasztaltatása búcsúját idén október 1-ei vasárnapi tartjuk délután 3 órakor, amikor is csak ott lesz szentmise településünkön.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Szeptember

9. v

 

Templomainkban

„Veni Sancte”

16-17.

 

Bodajk

Mária-napi búcsú

23. szo.

18.00

Jubiláns Házasok megáldása

30. szo.

17.00

Isztimér

Szent Mihály-napi hálaadás

Október

1. v.

8.00

Söréd

Szent Mihály templombúcsú

15.00

Fehérvárcsurgó Kastélykápolna

Szent Kereszt búcsú

8. v.

10.00

Bodajk

Magyarok Nagyasszony búcsú – kálvária megáldás

 

 

Liturgikus elmélkedés

Nagy Szent Leó pápának „A boldogságok” című beszédéből (Sermo 95, 6-8: PL 54, 464-465), A keresztény bölcsesség

 

 Urunk így folytatta beszédét: Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele (Mt 5, 6). Szó sincs itt a test éhségéről, és ez a szomjúság nem földi italban keres enyhülést, ez az éhség isteni ajándékkal, az igazlelkűséggel akar eltelni, egyesülni akar Isten titkos terveivel, és így magával az Úrral kíván eltelni. Boldog tehát az az ember, akinek kívánatos étele és hőn óhajtott itala az igazság. Természetesen az ember nem is vágyódnék utána, ha édességét előzőleg már meg nem ízlelte volna. Amikor ugyanis meghallotta e prófétai buzdítást: ízleljétek és lássátok, mily édes az Úr (Zsolt 33, 9), akkor már ezekben a szavakban a mennyei édesség előízét is megtapasztalta. Ekkor valami tökéletesen tiszta gyönyörűség vágya izzott fel benne, minden földi dolgot semmiségnek tartó, epedő sóvárgással fordult az igazság étele és itala felé, és megértette, hogy mennyire igaz a főparancs: Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből (Mk 12, 30). Hiszen Istent szeretni nem más, mint az igazságot szeretni! … De vajon kinek tiszta a szíve? Annak, aki törekszik a már felsorolt erényekre. Azt a boldogságot pedig, amelyet Isten látása ígér, ugyan ki tudná most előre elgondolni, ki tudná szavakba foglalni? De mindenképpen eljön annak az ideje is, amikor átalakul az ember, hogy már nem tükörben és nem homályosan, hanem majd színről színre (vö. 1 Kor 13, 12) látjuk Istent, akit ember még nem láthatott úgy, amint van. Ezzel együtt pedig kimondhatatlan örömmel élvezi az ember ezt az örök látást, amit eddig még szem nem látott, fül nem hallott, és emberi szív föl nem fogott (vö. 1 Kor 2, 9).

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva, szerda: 8.30-11.30, 14.00-17.00, csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

A Kisbazilika rangról…

– fogalmi háttér –

A Szentségi és Istentiszteleti Kongregáció 1989. november 9-i Domus Ecclesiae de Titulo Basilicae Minoris című dokumentuma szerint a kisbazilika olyan templom, amely liturgikus és lelkipásztori szempontból különleges jelentőséggel bír. A cím adományozásával a pápa jelzi a szoros kapcsolatot az illető templom, valamint a római egyház és a pápa között. 

Vannak olyan szavak, amelyek több, egymással összefüggő jelentéssel rendelkeznek, és ez szokott zavarokat okozni… Ilyen a „bazilika” kifejezés is, amely kezdetben egy építészeti stílust; majd az azt követve épült templomot jelentett; később pedig a fontosabb templomok kitüntető címe lett – immár függetlenedve az építészeti formáktól. Kezdetben a szokásjog alapján nevezhettek valamit bazilikának – ilyen volt például a középkori fehérvári koronázó templom –, a 16. századtól már írásos pápai engedély kellett ahhoz, hogy egy templomot ilyen rangra emeljenek.

A 18. század elejétől szokás megkülönböztetni egymástól a nagy- és a kisbazilikákat. Nagybazilikának számít 5 ősi – egykor pátriárkai, ma pápai jogúnak nevezett – templom Rómában, köztük a lateráni Szent János bazilika, a pápa címtemploma; valamint Assisi két temploma is.  – Minden más csak kisbazilika, „basilica minor” lehet. E címmel mintegy 1400 templom rendelkezik a világon. Egyházmegyénkben a székesegyház 1938 óta kisbazilika; a rangot a területen ezenkívül csak a máriaremetei kegyhely érte el (1991), amely azonban 1993 óta az esztergom-budapesti érsekséghez tartozik.

A cím elnyerésének feltétele, hogy a pályázó templomnak az egyházmegyén belül a liturgikus és pasztorális élet aktív és kiemelkedő központjának kell lennie, különösen az Eucharisztia, a bűnbánat és a többi szentség kiszolgáltatása tekintetében. A szertartásoknak példaértékűnek, mások számára mintaadónak kell lenniük. Elég nagynak kell lennie, és a liturgikus normák szerinti elrendezésű szentéllyel kell rendelkeznie. Tekintéllyel, történeti jelentőséggel és művészi értékkel kell bírnia. Megfelelő létszámú papsággal kell rendelkeznie, akik a templom liturgikus és lelkipásztori gondozásával törődnek, különösen a misézéssel és a gyóntatással.

A címmel járó kötelezettségek közé tartozik, a szorgalmas igehirdetés, a liturgia gondos megszervezése és a hívek liturgikus nevelése, aktív istentiszteleti részvételük előmozdítása. A kisbazilikákban a pápához fűző szorosabb kötelék miatt minden évben különleges gonddal kell megülni Szent Péter és a pápa ünnepeit.

A ranggal járó kiváltságok közé tartozik, hogy a kisbazilikát felkereső hívek a szokásos feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek a bazilika felszentelésének évfordulóján, a bazilika búcsúnapján, Szent Péter és Pál apostolok ünnepén, a kisbazilika cím megadásának évfordulóján, és az évnek még két napján. A pápai jelvényeket, vagyis az egymást keresztező kulcsokat fel lehet tüntetni a zászlókon és felszerelési tárgyakon, illetve a bazilika címerében. A templom elöljárója hivatali ideje alatt a reverendája felett piros szegélyű, ugyanilyen gombbal és gomblyukkal ellátott fekete mozettát viselhet.

 

Mózessy Gergely

Évközi 23. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. szeptember 10-től szeptember 17-ig

 

Szombat 09.09      vasárnapi vigíliák

          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 09.10     ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP – zöld – „Veni Sancte”                  III. hét      Ho 226, fel. 259, ÉE 592, 596, 112, 180
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Hálából 66. házassági évfordulót ünneplő házaspárért és családjáért HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Söveges Aladár,+ Bolyki Nándor, +Kalló József, +Cselik László, +Molnár Károly atyák lelki üdvéért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise benne Gál Rozina keresztelése, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Kovács Lajos és felesége, Kovács Lajosné sz. Vass Katalin lelki üdvéért, +évf., ill. Vass Ilona lelki üdvéért +10. évf. MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
Hétfő 09.11          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 10.00 +Fister Ferencné sz. Czettli Erzsébet gyászmise, énekes temetés, harangozás MT
          Bakonykúti 16.00 +Mayer Nándor Mátyásné sz. Fiedler Irén Ilona énekes temetése, harangozás MT

          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Ivanics Sándor lelki üdvéért halálának évfordulójára OA
Kedd 09.12            Szűz Mária Szent Neve (E)
          Bodajk 12.00, 15.00 Harangozás +Rajos Ferenc temetésére
          Bodajk 15.00 +Rajos Ferenc énekes temetése MT

          Fehérvárcsurgó 16.00 Énekes mise utána a Béke Királynője szobornál ima, megemlékezés, int. MT
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +Ivanicsné Rézmann Mária édesanyáért OA
Szerda 09.13          Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János püspök és egyháztanító (E)          
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int.
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +idős Márk László halálának 21. évfordulója, és +felesége Horváth Ilona halálának 25. évfordulója alkalmából, fiukért +Lászlóért, +Mária és +József testvérekért MT; családért, gyógyulásért, megtérésért OA – c. Hajdu Ferenc helynök úr
Péntek 09.15         A Fájdalmas Szűzanya (E)          
          Bodajk 8.00 Énekes mise, int. MT
          Fehérvárcsurgó 15.15 Orgonás esküvő: Horváth Marcell Ádám – Balogh Blanka Kata esketése MT
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. +Édesanyáért és +családtagokért HG
Szombat 09.16          
          Csókakő 15.00 Orgonás ökumenikus esküvő: Zsigmond László – Bognár Lívia esketése MT

                              

BODAJKI MÁRIA-NAPI BÚCSÚ

 

                               SZOMBAT:

                                               17.00  BÚCSÚI MEGNYITÓ MT

                                               17.30  KERESZTÚT A KÁLVÁRIÁN OA

                                               19.00  SZENTMISE, MELYET BÁBEL BALÁZS KALOCSAI ÉRSEK CELEBRÁL

                                               21.00-tól SZENTSÉGIMÁDÁS

                                               24.00  SZENTMISE, MAJD ÉJSZAKAI VIRRASZTÁS

 

 

Vasárnap 09.17

                              

                               VASÁRNAP:

                                               06.00  SZENTMISE HG

                                               08.00  SZENTMISE Mojzer György atya

                                         10.30  ÜNNEPI SZENTMISE, MELYET ERDŐ PÉTER BÍBOROS PRÍMÁS, Michael Wallace Banach APOSTOLI NUNCIUS ÉS SPÁNYI ANTAL MEGYÉSPÜSPÖK ÚR CELEBRÁL

                                               15.00  KERESZTÚT A KÁLVÁRIÁN HG

                                               17.00  BÚCSÚI ZÁRÓ SZENTMISE MT