Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Urunk mennybemenetele – 2023. május 21.

„Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, ugyanígy jön el ismét.”

ApCsel 1,11

Rendkívüli örömmel adjuk tudtul híveinknek, hogy Ferenc pápa áprilisi magyarországi látogatásakor bodajki kegyhelyünk kérésére megáldotta az általunk vitt ezüstrózsát, melyet ünnepélyesen pünkösdhétfőn, Egyházmegyénk imanapján fogunk kihelyezni a Bodajki Szűzanya oltárára.

Május 29-én pünkösdhétfőn, Szűz Mária, az Egyház anyja ünnepén Püspök atya közös imádságra hív bennünket kegyhelyünkre a hivatásokért és a békéért. Az imanap délelőtt 10 órai püspöki szentmisével kezdődik a zarándokudvaron, mely végén ünnepélyes körmenetben vonulva helyezzük el Ferenc pápa által megáldott ezüstrózsát a kegytemplom főoltárán. Fél 1 órakor a csepeli „Sekrestye színpad” előadását hallgathatjuk Boldog Brenner Jánosról, majd a hivatásban élők tanúságtétele lesz 2 óráig, amikor a Lorettói litániával zárjuk az imanapot. Délután 4 órakor ünnepi orgonakoncertet tartunk Kővári Péter tihanyi zeneigazgató, orgonaművész előadásában. Szeretettel várunk mindenkit a közös imádságra, az Egyházmegyei Napra kegyhelyünkre!

A héten pénteken, bodajki plébánia hivatalunkban irodai szünetet tartunk.

 

Bodajk

Május hónapban – köszöntve a Szűzanyát -, a hétköznapi esti szentmisék után elimádkozzuk a Lorettói litániát.

Kérjük, idén is támogassák adójuk 1%-ával a Katolikus Egyházat technikai szám: 0011, illetve a Bodajki Segítő Kéz Szociális alapítványt, mely Karitász csoportunk alapítványa. Adószámunk: 18484690-1-07 Segítsen, hogy segíthessünk!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

 

Május

20. szo.

17.00

Bodajk

Elsőáldozási vizsga, próba, gyónás

 

17.00

Magyaralmás

Családos- gyerekmise

 

21. v.

9.30

Bodajk

Elsőáldozás

 

11.00

Zámoly

 

27. szo.

9.00

Csókakő

Elsőáldozási vizsga, próba, gyónás

 

28. v.

11.00

Csókakő

Elsőáldozás

 

29. h.

10.00

Bodajk

Egyházmegyei imanap

 

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspök beszédeiből

(Sermo de Ascensione Domini, Mai 98, 1-2: PLS 2, 494-495) Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből

 

A mi Urunk, Jézus Krisztus a mai napon felment a mennybe, szálljon fel vele a mi szívünk is. Halljuk, mit mond az Apostol: Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre (Kol 3, 1-2). Amint ugyanis ő felment a mennybe, és mégsem távozott el tőlünk, úgy mi is már ott vagyunk vele, jóllehet testünkben még nem ment végbe az, amire ígéretet kaptunk. Ő már felmagasztalódott az egek fölé, de mégis elszenvedi azt, ami nyomorúságot csak érzünk mi, itt a földön élő tagjai. Ennek bizonyságát nyújtotta, amikor a mennyből megszólalt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9, 4) Máskor meg azt mondta: Éhes voltam, és adtatok ennem (Mt 25, 35). Miért ne fáradoznánk mi is úgy itt a földön, hogy a hit, a remény és a szeretet által, amely minket hozzá köt, már vele ott nyugodhassunk a mennyben? Ő, amikor ott van, velünk is itt van. És mi, amikor itt vagyunk, vele ott is vagyunk. Ő itt van istenségével, hatalmával és szeretetével; mi pedig ott vagyunk, jóllehet istenségével nem rendelkezünk, mint ő, de az iránta való szeretetünkkel mégis ott lehetünk. Ő a mennyet el nem hagyta, amikor onnét leszállt hozzánk; de tőlünk sem távozott el, midőn ismét visszament a mennybe. Mert ő ott volt akkor is, amikor itt tartózkodott, amint ő maga is állítja szavával: Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia, aki a mennyben van (Jn 3, 13). A vele való egység miatt mondta ezt, mivel ő a mi Fejünk, és mi az ő teste vagyunk. Ez tehát nem más, mint ő, mert mi is ő vagyunk, amint ő ember Fia lett miattunk, mi pedig az Isten fiai lettünk őmiatta. Hiszen így mondja az Apostol: Ahogyan a test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is (1 Kor 12, 12). Nem azt mondja: így Krisztus, hanem azt, hogy: így Krisztus is. Krisztus tehát sok tag, de csak egy test. Leszállt a mennyből irgalma miatt, és nemcsak ő maga szállt fel a mennybe, hanem vele és benne mi is a kegyelem által, így nemcsak Krisztus szállt le, és nemcsak Krisztus szállt fel; éspedig nem azért, hogy a Fej méltósága elhalványuljon a testben, hanem azért, hogy a test egysége elválaszthatatlan legyen a Fejtől.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Húsvét 7. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. május 21-től május 28-ig

 

Szombat 05.20      vasárnapi vigília          
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 17.00 Családos- gyerekmise, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.21     URUNK MENNYBEMENETELE                          III. hét      Ho 95, ÉE 562, 96, 114, ÉE 564, 102
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. + ifj. Kovács János lelki üdvéért, valamint élő és elhunyt családtagokért MT
          Bodajk 9.30 Elsőáldozás – Énekes mise, int. +Görbicz József halálának évfordulója alkalmából és élő családtagokért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Szülőkért MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise benne Pető Zsófia keresztelése, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. elhunyt Juditért, halálának 21. évfordulóján OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, elsőáldozás int. Pro populo MT
          Bodajk 17.45 Litánia 18.00 Énekes mise, int. Hálából Szent Rita közbenjárásáért OA
Hétfő 05.22            Szent Rita szerzetesnő (e)          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 11.00 +Szigeti Imréné sz. Rendeki Julianna énekes temetése, harangozás OA
          Isztimér 15.00 +Stolmár István énekes temetése, harangozás MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Kovács Imre és +Kovács Andor lelki üdvéért MT
Kedd 05.23            Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú (e)          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért OA
Szerda 05.24          Szűz Mária, a keresztények segítsége (E)          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 05.26         Néri Szent Fülöp áldozópap (E)          
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int.
          Magyaralmás 19.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 05.27          
          Sárkeresztes 10.45 Back Noel keresztelése MT
          Bodajk 11.30 Kovács Polett, Kaposi Vince keresztelése MT
          Bodajk 13.00 Ivanics Dominik keresztelése OA
          Bodajk 14.00 Hollósi Ádám keresztelése OA
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 16.00 Orgonás esküvő: Nagy Zoltán – Ujlaky Margit esketése MT
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Wágner Tibor édesapáért HG
          Fehérvárcsurgó – Szent Kereszt felmagasztalása kastélykápolna 17.00 Orgonás esküvő: Konrád Csaba – Sullivan Rachael esketése OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise benne Lendvai Zsuzsanna keresztelése, int. +Tóth Zoltán halálának évfordulójára valamint élő családtagokért OA
          Magyaralmás 19.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.28     PÜNKÖSD – piros                                                  Ho 98, ÉE 567, Szek. 97, fel. 259, áld. 280, ÉE 570, vég. 205, 102

         Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Kovács János és felesége Pozsár Györgyi lelki üdvéért, élő és elhunyt családtagokért OA
          Söréd 8.00 Brichter Fanni keresztelése OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise benne Horák Helena, Sárosi Hanna, Frey Boróka, Brumbauer Zétény, Hibácskay Zénó Áron,   Hibácskay Zoé Luca, Deák Soma Zarán, Deák Netti Lilien keresztelése, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, elsőáldozás int. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Varga István, felesége +Kecskés Erzsébet és +vejükért, Jánosért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Ötvös Géza +évfordulójára élő és elhunyt családtagokért

Scroll Up