Történelmi értékű felszerelések

9 font sulyu ezüst szentsémutató 1748-ból, müemlék: két két kehely, mindkettő műemlék: egyik 1757-ből, másik 1779-ből. Mindezek müszaki leirása Kuthy István i.m. 50. és köv. oldalain található.
Ötvösmunkából kiemelkedik a kereszt-ereklyetartó és az ezüst thuribulum és navicula. A székesfehérvári Egyházmegyei Muzeum hat csinos ötvösmunkát őriz Bodajkról: fedeles barokk serleg ezüstből, hétágu koronás cimerrel, fogadalmi ajándék 1840-ből; - barokk mécses vörösrézból XVIII.sz.; rokokó mécses hármas lánccal XVIII.sz.; - empire mécses ónból XIX.sz.; ezüst mécses biedermeier stílusban, felsőmagyarországi mütermék J.G. mersterjeggyel XIX.sz.; - ujbarokk mécses ezüstözve, réz XIX.sz.
A paramentumok között csak háromnak van históraiai értéke: fehér selyem aranybrokát dalmatika virágcsokorral XVIII.sz. végéről; - miseöltöny XIX. század közepéről; mindkettőt az Egyházmegyei Muzeum őrzi. Ugyancsak ott van tárolva a fehér alapu casula gobelin himzéssel, virágok alatt a Madonna kéne a Kis Jézussal, alul a Lamberg grófok cimere (sárga alapon zöld leveles fehér orgona virágcsokor). A casulát drága ezüst paszománt szegélyezi. – Müemlék a templom három ciboriuma a XVII. és XVIII. századból. A legrégibb a XVII. századból, alacsony kupoláju, indás jellegü akanthus leveles müvü széles kosárral, a XVII. századbeli jellegre utal.

 

Plébánia

1.§.

Kapucinusok korában
 

1749-ben erigálta Biró Márton veszprémi püspök a bodajki plébániát. 1744-től 1949-ig a collectából éltek a Bodajkon müködő szerzetesek. Az alapitólevelet, melyet gróf Berényiné szül, Hochburg Anna Mária grófnő adott ki 1749. nov. 4-én, Biró Márton veszprémi püspök erősítette meg. Az erectio-okmány vármegye által hitelesített másolatát a fehérvári püspöki levéltár őrzi. Az alapítólevél négy kapucinus atya és egy szolgáló testvér javadalmazásául 50 pozsonyi mérő rozsot, 15 mérő tiszta buzát, 400 font marhahust, 200 font sót, 100 font vajat, 70 font gyertyát, 30 akó bort és 2 hizott sertést állapított meg.
Külön plébánia épülete Bodajknak nem volt. A lelkipásztorkodást végző atyák 1748-tól a renházban laktak. Alapítólevelet 1. fénymásolatban.
A kapucinus atyák eltávozásával 1789. január 1-ével a rendház lett a plébánia. A kolostor, illetve később plébánia épület – udvar, kert szérüvel együtt – 1250 öl volt, ebben benne foglaltatik a kert és udvar között fekvő kis halastó, amely vizét az u.n. szt. kutból kapta. A kert felét a helytartótanács átadáskor el akarta venni, nem akarta a plébániának juttatni, de Sélyei Nagy Ignác, első székesfehérvári püspök visszaváltotta 55 Frt értékben és a plébániának juttatta.
A kapucinusok távozását Bodajkról a rendi protokollum igy irja le: 1788. február 26-án megjelent a rendházban Széplaky János kir. kiküldött, a zsámbéki urodalom tisztje, és Hell Ferenc ker. esperes, csákvári plébános és felmutatták a királyilag jóváhagyott püspöki határozatot és a parancsot. A kolostor alapítói azonban ellene mondottak és igérték, hogy az ottmaradó négy szerzetesnek mindent megadnak továbbra is, amint azt megigérték és eddig is megadták. A felszólalás késleltette a kitelepités, de meg nem akadályozta. A felszólalás visszautasitásával május 22-én a királyi kiküldött a szerzetesházat feloszlatta.
Az 1818. évi Canonica Visitatio Punctája 16. oldalán ezt olvashatjuk: Occassione Sublatae Residentiae Capucineorum penes privatos elocata Ecclesiae debita documentorum valore incasata Fundo Publico tradita sunt: 7988 F1.
Az 1763. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv ezt az összefoglaló jelentést adja a kapucinusok bodajki müködéséről: A templom jól konzervált, tiszta és rendes. De csak a bodajki hivek befogadására alkalmas. Az ide özönlő bucsusok nagy számának befogadására nincs hely. A Segitő Szüz Mária oltára mellett két mellékoltár van: Nep. szt. János és Xavéri szt. Ferenc oltára, mindkettő konszekrált. Van egy negyedik is Szentháromság tiszteletére, ez portatilis faoltár. Van oltár az oratoriumban a Szeplőtelen Fogantatás tiszteletére, szintén faoltár. Mindegyik oltár szabályszerüen fel van szerelve, az öröklámpa állandóan ég, az öröklámpa olajára van alapítvány.
A bodajki plébánia leányegyházai a kapucinusok idején: Csurgó 1738-tól, mely félóra távolságra van és jó út köti Bodajkhoz; - Igarpuszta ¾ óra távolságra; - Szivakut-puszta ¼ óra távolságra; - Balinka község 1/2 óra távolságra 1791-ig; - Isztimér 1767-ig.

 

Világi papok korában
 


A kapucinus atyák távozása után egy plébános és két káplán látta el a hiveket. Az 1818. évi Cononica Visitatio Punctájára adott válaszában az Egyházmegyei Hatóság felpanaszolja, hogy ismételt kérésre sem kapott a második káplán részére kongruát.
Az első világi plébános Gaál Ferenc (nobilis ex Pázmánd) 1789. január 11-én foglalta el a plébániát.
Bodajk falunak a filiák nélkül következő volt ezen időben a lakossága: 1757-ben 77 kat. család, 31 kálvinista család, 7 luteránus család.
1816-ban 1079 kat., 450 kálvinista. (Puncta Can. Vis. 1818.)

 

Plébánosok a kapucinus atyák távozása után:
Gaál Xav. Ferenc 1788. jan. 11. – 1806. ápr. 17.
Papp Ferenc 1806. május 2. – 1824. aug. 7.
L. Pauer: Historia 414. oldal

Vatican
The Holy See

www.vatican.va

HIVATKOZÁSOK
BESZÁMOLÓK
NAPTÁR

Fejlesztési tervbemutató a 275 éves bodajki kegytemplomban

Nagyszabású fejlesztés indul el 500 milliós kormánytámogatással, a bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomban és környékén. A beruházást a látogatók 21. századi szintű kiszolgálásának igénye indokolta, hogy ezzel is segítsék a zarándokok lelki megújulását.

Beszámoló és képgaléria

PlebaniaAblak_logo_white_400px.png

A bodajki Kegyhely fejlesztése

Megújul a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely

Az ezeréves kegyhely múltjához méltó felújítási és átalakítási munkálatokról Mórocz Tamás, plébános tartott részletes beszámolót

sirhelykereso.png

Copyright © 2020 Bodajk 

Segítő Szűz Mária Plébánia

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

Cím:

8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Telefon:

Tel: (22) 410-039