Új temető

Bodajkon 1736-bankezdte el P. Wilibald a katolikus egyház építő és szervező munkáját.
Első alkotása az új temető megszerzése volt .A bodajki ősi törökhódoltságbeli temető a Nep.Szt.János szobor mai helyén, továbbá a Rendház területén volt, körülölelve a Szűzanya kápolnáját. Területe egy részéttemplom és rendház építésére vették igénybe, a másik része a mai Szt. János szobor előtti tér. Temetőnek ez a terület nem volt alkalmas,mert a környező dombokról vihar és a téli olvadás idején leömlő víz kimosta a sírokat. A kapucinus atyák buzdítására a száraz csontokat, melyek a temetőben szerte feküdtek, egyes családok útódai gyűjtötték össze és saját családi házuk területén temették újra el. Ezért gr. Berényi György földesúr 1736-ban lezáratta a temetőt és ugyanakkor új temetőhelyet jelölt ki a mezőváros nyugati felén a Balinkára vezető úton.
Úgy a régi, mint az új temetőben vegyesen temetkeztek a katolikusok és protestánsok, az útóbbiak 1811 májusáig. Ekkor a földesúrtól a protestánsok külön temetőhelyet kaptak a helység déli oldalán,az un.Collis Alba-n.A protestáns temető körül volt árkolva, de nem volt benne temetői kereszt. Volt azonban kicsi, kőböl épült kápolna-féle épület és abban a feltámadt Krisztus képe. A kép arra mutat,hogy Bodajkon akkor ág.ev. /lutrános/ gyülekezet volt.
Az új katolikus temetőt Biró Márton felsőörsi prépost, veszprémi püspöki helynök áldotta meg 1736.május 17-én.


Kálvária

P.Wilibald másik alkotása Bodajkon a Kálvária és a keresztút . Már a temetőkérdés megoldásával egyidejüleg felvetette ezt a tervet, 1736. év Szent Antal napján állították fel a hegy délnyugati csúcsán a három keresztet, melyek ma is ott állnak, Pesti iparosok műve. A keresztút és Kálvária leg lelkesebb mecénása és sűrgetője a földesúr,gróf Berényi György volt, Ő maga tárgyalt pl.a pesti kőfaragókkal és szobrászokkal a három kereszt ügyében, sajátjából adva nekik foglalót. A három nagy kereszt szállítással együtt 73Fz-ba került A kálvária és kápolna építésére gróf Berényi György 500 Ft kölcsönt vett fel „ad Eccllesias idabitum” „ Erestioni industria provanit Georgius Luber”1818.évi Visitatio Documenta melléklete 4. old.
A keresztekkel egyidőben elkészült a Kálvária kápolna. A Székesfehérvár város által ajándékozott, Várpalotán készítetett és a keresztek mellé állított Szűz Mária és Szent János és Mária Magdolna szobrot együtt áldotta meg 1736 november 26-án Bíró Márton veszprémi püspöki helynök.

Székesfehérvár város által ajándékozott szobrok felirata:

Has si scirecupis
Sacras Quis posuit aras
Consule non moestam Matrom 
Sed cerneJoannem.

A keresztuti állomások alapkövét ugyanezen év Szent Ferenc napján tették le. Az alapkövet Bodajk leendőházfőnöke, P.Archangelus áldotta meg. A keresztuti állomások jótevői voltak Lueber és Schuler család,Kauper György, Trompl János,Veimayer János és a bécsi Fischer nevű mészáros céh, valamint Monser Bertalan.
1736.május 18-án helyezték el a bűnbánó szt. Péter szobrát / műemlék/, a bécsi mészáros céh ajándékát, a hegy oldalában lévő kis barlangba, és július 30-án helyezték el a kereszteket körülvevő kőfalon P. György János buzgóságából a világháborúban eltűnt 13 kis angyalszobrot. 1749. júniusában felszentelték a megújított Kálváriát. 1848-ban pedig a régi stációkat megújítva kiegészítették a stációt. /692/ 1849plt./ A kereszuti állomásokat 1926-ban Puli György esperesplébános búzgolkodása folytán újjá építették. A megújított Kálváriát Dr Prohászka Ottokár megyéspüspök 1926. szeptember 8-án áldotta meg. A stációk betonból készültek. A kis kápolna alaku stációkba Bory Jenő szobrászművész öntöttvas domborművei kerültek. A stációk beton munkálatait Kővári Kálmán bodajki kőművesmester végezte. Az egyes stációk részben egyesek, részben közületek adakozásából épültek. Adakozók voltak: 

1. stációt Puli György bodajki esperesplébános,
2.stációt gróf Zichy Gyula kalocsai érsek és gr.Zichy János,
3. stációt gróf Zichy Aladár 
4. stációt Kisteleki István szfehérvári- belvárosi esp. péb. ,
5. stációt Dr Kisteleki Károly és neje Kaltenecker Ilona, 
6. stációt Székesfehérvári Női Kongregációk, 
7. stációt Dr Zavaros Aladár Székesfehérvár polgármestere,
8. stációt Székesfehérvár-Felsővárosi Plébánia Hívei,
9. stációt Székesfehérvár-belvárosi Plébánia Hívei, 
10. stációt Gr. Károlyi József és neje Wencheim Margit grófnő, 
11. stációt Csapody Ferenc nyug. jegyző, 
12. stációt Németh József és neje Sumits Rozália,
13. stációt Krécsy Dezső tanár,
14. stációt Hindelang Erzsébet postatiszt

A megújult Kálvária megáldásánál a szentbeszédet Horváth Rgelat Péter ferences atya székesfehérvári házfőnök, a falu szülötte mondotta. Egy-egy stáció újjáépítése 5000 koronába került.

Vatican
The Holy See

www.vatican.va

HIVATKOZÁSOK
BESZÁMOLÓK
NAPTÁR

Fejlesztési tervbemutató a 275 éves bodajki kegytemplomban

Nagyszabású fejlesztés indul el 500 milliós kormánytámogatással, a bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomban és környékén. A beruházást a látogatók 21. századi szintű kiszolgálásának igénye indokolta, hogy ezzel is segítsék a zarándokok lelki megújulását.

Beszámoló és képgaléria

PlebaniaAblak_logo_white_400px.png

A bodajki Kegyhely fejlesztése

Megújul a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely

Az ezeréves kegyhely múltjához méltó felújítási és átalakítási munkálatokról Mórocz Tamás, plébános tartott részletes beszámolót

sirhelykereso.png

Copyright © 2020 Bodajk 

Segítő Szűz Mária Plébánia

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

Cím:

8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Telefon:

Tel: (22) 410-039