Keresztség

KERESZTSÉGRE MINDEN ESETBEN A PLÉBÁNOS ATYÁNÁL JELENTKEZNI KELL, SZEMÉLYES TALÁLKOZÁST MEGBESZÉLVE A (22) 410-039 - ES TELEFONSZÁMON. MINDEN EGYÉB INFORMÁCIÓT ITT KAPHATNAK. 

Minden plébános a saját plébániájához tartozó hívőt részesítheti a keresztség szentségében. Egyéb esetben engedélyt kell kérni a lakóhely szerinti illetékes plébánostól. Illetékesség elsősorban a bejelentett állandó lakhelyt jelenti, de egyes esetekben az életvitel szerű tartózkodási hely lehet mérvadó.A keresztelés szertartása 20-25 perc, a szentmise keretében pedig szentmisével együtt 1 óra időtartamúFontos, hogy a gyermek legyen megfelelő öltözetben tekintettel az aktuális időjárásra, évszakra és arra, hogy templomaink hűvösebbek a kinti hőmérsékletnél. Nem kell aggódig amiatt, hogy a kisgyermek nyűgös sír, és ezzel zavarja a szertartást. A keresztelés őróla szól. Lehetőség van a szertartás alatt azokon a részeken, amikor nem történik a keresztelendőt érintő rész, a gyermeket kivinni a templomból, vagy hátra menni vele. Általában akkor történik a sírás, amikor a kicsi megérzi, hogy nem édesanyja kezei között van. Kérjük, hogy a gyermeket fehér ruhába öltöztessék a keresztség kiszolgáltatására, jelképezve lelke tisztaságát, amit a keresztségben nyer el. A keresztség szertatása kapcsán ajándékozunk a család számára egy keresztelési gyertyát, illetve egyes plébániánkon keresztelési ingecskét illetve imakönyvet. Lehetőség van mind a gyertya, mind a keresztelési ing esetében arra, hogy azt Önök hozzák. A keresztelés időpontja előtt legalább 5 perccel legyenek a templomban, az arra kijelölt helyen, általában a keresztkút előtt vagy azt körül ülve. Az első padba a szülők üljenek gyermekükkel, illetve a keresztszülő(k)Természetesen lehetőség van fotózásra is, kérve azonban azt, hogy a fotózás ne zavarja a szertartást. Sokan kérdezik a keresztelés anyagi vonzatát. Az egyház a keresztség szentségét ingyen szolgáltatja ki. Ha úgy gondolják, hogy a templomot (az Egyházközséget) támogatni kívánják, azt a templomban elhelyezett perselyeknél megtehetik. Az atyák nem fogadnak el semmiféle pénzt a keresztelésért!

A SZENTKERESZTSÉG

Az Úr Jézus ezt mondta: "Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen." (Jn 10,10) Majd feltámadása után ezt a parancsot adta apostolainak: „Menjetek, tegyétek tanítványaimmá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek!” (Mt 28,19).
A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor Isten életében részesülünk: a mennyei Atya gyermekei, Jézus testvérei leszünk a Szentlélekben, és az Egyház közösségében.
Minden szentségkiszolgáltatás hatékony: a látható szentségi jel valóságosan közvetíti Isten szeretetét, az ő életébe kapcsol bele.
Amikor egy felnőtt ember szívében felébred a vágy, hogy megkeresztelkedjen, az Egyház felkínálja a lehetőséget, hogy Jézus személyét és tanítását megismerje és azt a közösség segítségével életre tudja váltani. Mindez nem csupán ismeretet jelent, hanem a keresztény életmód elsajátítását, a keresztény közösség életébe való bekapcsolódást. A katekumenátus az Egyház ősi gyakorlata a hit megismerésére és megélésére.
Ugyanakkor ősi szokás az egyházban az is, hogy a keresztény szülők újszülött gyermekük számára kérik a keresztséget. Mivel a csecsemő még nem képes tudatosan hinni, remélni, szeretni, ezért ilyenkor a szülők keresztény hitére támaszkodva szolgáltatjuk ki a szentséget: ők vállalják, hogy saját hitüket átadják gyermeküknek, megismertetik velük az evangéliumot és személyes hitre segítik, hogy felnőve személyes döntést tudjon majd hozni Krisztus és az Egyház mellett. Ezért az Egyház akkor kereszteli meg a kisgyermekeket, ha ez a keresztény nevelés valóban biztosított.

A GYERMEKKERESZTSÉG
 

Mivel bukott természettel és az áteredő bűntől megszeplősítve születtek, a kisgyermekek is rászorulnak az új születésre a keresztségben, hogy kiszabaduljanak a sötétség hatalmából és átvitessenek Isten gyermekei szabadságának országába, ahová minden ember meghívást kap. A gyermekkeresztségben különösen is világosan látható az üdvösség kegyelmének teljes ingyenessége. Az Egyház és a szülők megtagadnák a gyermektől az Isten gyermekévé válás fölbecsülhetetlen kegyelmét, ha nem hamarosan a születés után gondoskodnának a keresztelésről.

A keresztény szülők ismerjék el, hogy ez a szokás megfelel feladatuknak, hogy az Isten által rájuk bízott életet támogassák.

Az Egyház ősi hagyománya, hogy kisgyermekeket keresztel. A 2. századtól erre kifejezett bizonyítékok vannak, de valószínű, hogy már az apostoli igehirdetés kezdetén, amikor egész "házak" megkeresztelkedtek, a gyermekeket is megkeresztelték.

A FELNŐTTKERESZTSÉG

A felnőttkeresztség az Egyház kezdetei óta ott a leggyakoribb, ahol az evangélium hirdetése újkeletű. Ilyenkor nagyon fontos szerepe van a katekumenátusnak (a keresztségre való előkészületnek), melynek mint a hitbe és a keresztény életbe való bevezetésnek elő kell készítenie az embert Isten ajándékának fogadására a keresztségben, a bérmálásban és az Eucharisztiában.

A katekumenátus azaz a katekumenok képzésének célja az, hogy lehetővé tegye számukra, hogy válaszolva az isteni kezdeményezésre, és valamilyen egyházi közösséggel egységben megérleljék megtérésüket és hitüket. Az "egész keresztény életet" átfogó oktatásról van tehát szó, "mellyel a tanítványok kapcsolatba kerülnek Krisztussal, a Mesterükkel. A katekumenokat tehát megfelelő módon be kell vezetni az üdvösség misztériumába; és az evangéliumi erkölcsök gyakorlásával és meghatározott időközökben egymást követő szertartásokkal vezessék be őket Isten népe hívő, liturgikus életébe és szeretetgyakorlataiba.”

A katekumenok "már kapcsolatban állnak az Egyházzal, már Krisztus házanépe, s nemritkán már a hit, a remény és a szeretet életét élik". 'Az Anyaszentegyház pedig már övéiként szereti őket és gondoskodik róluk."

LETÖLTHETŐ VÁLTOZAT

Vatican
The Holy See

www.vatican.va

HIVATKOZÁSOK
BESZÁMOLÓK
NAPTÁR

Fejlesztési tervbemutató a 275 éves bodajki kegytemplomban

Nagyszabású fejlesztés indul el 500 milliós kormánytámogatással, a bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomban és környékén. A beruházást a látogatók 21. századi szintű kiszolgálásának igénye indokolta, hogy ezzel is segítsék a zarándokok lelki megújulását.

Beszámoló és képgaléria

PlebaniaAblak_logo_white_400px.png

A bodajki Kegyhely fejlesztése

Megújul a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely

Az ezeréves kegyhely múltjához méltó felújítási és átalakítási munkálatokról Mórocz Tamás, plébános tartott részletes beszámolót

sirhelykereso.png

Copyright © 2020 Bodajk 

Segítő Szűz Mária Plébánia

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

Cím:

8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Telefon:

Tel: (22) 410-039