Lencsés Gábor

e-mail: gabor.lencses@gmail.com
tel: 06 70 559 18 31
 

 

Lencsés Gábor vagyok. Családommal Bodajkon élünk. Évek óta gitároktatással foglalkozom. 2019-ben felvételt nyertem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Katekéta- lelkipésztori munkatárs képzésére. 2020 szeptemberétől megbízatást kaptam a hitoktatásra. Jelenleg Kincsesbányán és Fehérvárcsurgón 1-8. osztályig, Bodajkon 5-8. osztályig tanítok hittant.

Bechtold Zsuzska

e-mail: zsuzskabechtold@gmail.com

tel: 06 30 552 66 06

 

Magyaralmáson élünk férjemmel, hat gyermekünk született, már többen saját családjukban élnek. Hitoktatással 4. gyermekünk születése után kezdtem foglalkozni. Jelenleg Bodajkon, Magyaralmáson, Iszkaszentgyörgyön, Zámolyon és Sárkeresztesen tanítok alsó tagozatban és óvodákban hittant. Vezetője vagyok Magyaralmáson a Tárt Kapuk Közösségének, és a Kiskamaszok Közösségének.

 

Gimnáziumi tanulmányaim után tanítói diplomát szereztem a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán 1990-ben. 1996-ban végeztem a Nagyboldogasszony oltalma alatt álló Székesfehérvári Egyházmegye Hitoktatóképzőjén. 2015-ben elvégeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem katolikus hit- és erkölcstanoktató szakát.

HITOKTATÓNAK LENNI VÁLASZ ISTEN AJÁNDÉKÁRA - HIVATÁS
 

1988-ban 18 évesen tértem meg, és utána vettem fel a keresztség szentségét. Ekkor olyan nagy örömmel árasztott el Jézus, hogy ezt a kegyelmet mindenkivel szerettem volna megosztani. A vágyat, hogy az örömhírt továbbadjam Jézus oltotta szívembe, és mind a mai napig a szívemben él. Innen ered hitoktatói hivatásom, és ezért nagyon hálás vagyok a Mennyei Atyának.

Szeretném a gyerekek szívét nyitogatni Isten ajándékára, a hitre. Hitoktatói hivatásom legfontosabb feladata, hogy úgy tanítsam a hittanosaimat, hogy közben megtapasztalják Isten szeretetét, és nyitottá váljanak az Ő közeledésére.

 

Bechtold Zsuzska

Hit- és erkölcstan oktató

Bokorné Sörédi Zsuzsanna

e-mail: ladysue@citromail.hu

tel: 06 70 551 13 08

 

Oktatási helyek: Csókakő Általános Iskola- (8 osztály), Csókakői Óvoda, Csákberényi Általános Iskola- (4 osztály), Csákberényi Óvoda, Bodajki Óvodák (2), Móri Gárdonyi Géza Általános és Szakiskola –(8 osztály)

A Zsámbéki Katolikus Főiskolán végeztem 1997-ben, tanító- hitoktató szakon. Tóth Tibor atya

kérésére kezdtem hittant tanítani 1995-ben. Nagyon szeretem a munkámat, sok örömet és nehézséget is megélek naponta. Látom a társadalom erkölcsi szintjét. Próbálom a gyerekek

viselkedését pozitív irányba befolyásolni. Megtanítani az alapvető erkölcsi szabályok, udvariassági szokások alkalmazását, ugyanis az alapvető viselkedési formák mindennapi használata kihat a társadalom fejlődésére, kultúrájára. Nagyon fontosnak tartom, hogy már gyerekkorban megtanulják ezeket a gyerekek. A tíz parancsolat is magába foglalja ezeket a normákat, betartásuk mindenkire vonatkozik.

Gyerekeket készítek fel a szentségek méltó vételére – elsőáldozás: évente, bérmálkozás két évente van egyházközségünkben. Látom, ahogy a gyerekek örömmel várják ezt a találkozást az Istennel.

A tanév során sok egyházi programon is részt veszünk, kis műsort adunk elő. Ezek adott ünnepekhez kapcsolódnak. A hittan órákon sok gitáros egyházi ifjúsági éneket is tanulunk, a gyerekek nagy örömére.

2017- ben kántori oklevelet szereztem, szülőfalumban, azóta kántorként is szolgálok.

Bácskainé Csizmadia Nóra

e-mail: csizmadianora1987@gmail.com

tel: 06 20 383 11 18

„Bizony mondom nektek, ha nem változtok meg,

s nem lesztek olyanok, mint a gyerekek,

nem mentek be a mennyek országába.” (Mt 18,3)

 

Bácskainé Csizmadia Nóra vagyok, 1987-ben születtem Székesfehérváron. 2014 óta boldog házasságban élek, két kisfiú édesanyjaként és harmadik gyermekünket várva.  2010 óta német nemzetiségi tanítóként dolgozom főállásban. A hittant már kisgyermek koromban nagyon megszerettem, így készültem nagy lelkesedéssel az elsőáldozásra, 18 évesen pedig a bérmálás szentségének felvételére. Évekig ministráltam szülőfalumban, Zámolyon, ahol jelenleg is élek. Ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy szeretnék közel maradni Jézushoz és a gyermekekhez. Már diákként is nyaranta a hittantáborok lelkes segítője voltam, és Sándor atya biztatására 2012-ben sikeres felvételt nyertem az Esztergomi Hittudományi Főiskolára. Azóta tevékenyen részt veszek a hitoktatói munkában, jelenleg a Zámolyi Általános Iskolában és a Mesevár Óvodában.

Fekete Ágnes

e-mail: agnes.albaregia@gmail.com

tel:  06 20 473 38 41

 

Hitoktatóként és kántorként szolgálok a bodajki Segítő Szűz Mária Plébánián.

A Ciszterci Szent István Gimnáziumban végzett tanulmányaim mellett 1999-ben a Székesfehérvári Egyházmegyei Kántorképzőn szereztem kántori oklevelet. Diplomáimat 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar-művészettörténet szakán, valamint 2019-ben a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola hittanár-nevelőtanár (Ma) szakán szereztem. 1995 óta Székesfehérváron, 2016 óta Bodajkon szolgálok kántorként. 2017 óta vagyok hitoktató, a 2017-18-as tanévtől a Bodajki Általános Iskola felső tagozatát tanítom. Egyházi szolgálataim mellett 2007 óta a fehérvárcsurgói Károlyi Kastélyban kulturális munkatársként, 2017-től kulturális menedzserként dolgozom.

Célom, hogy az egyházi zene által segítsek a híveknek a szent liturgia nagyobb átélésében, a hitoktatás pedig legyen olyan közeg, amely a gyerekeket közelebb viszi Istenhez.

Vatican
The Holy See

www.vatican.va

HIVATKOZÁSOK
BESZÁMOLÓK
NAPTÁR

Fejlesztési tervbemutató a 275 éves bodajki kegytemplomban

Nagyszabású fejlesztés indul el 500 milliós kormánytámogatással, a bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomban és környékén. A beruházást a látogatók 21. századi szintű kiszolgálásának igénye indokolta, hogy ezzel is segítsék a zarándokok lelki megújulását.

Beszámoló és képgaléria

PlebaniaAblak_logo_white_400px.png

A bodajki Kegyhely fejlesztése

Megújul a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely

Az ezeréves kegyhely múltjához méltó felújítási és átalakítási munkálatokról Mórocz Tamás, plébános tartott részletes beszámolót

sirhelykereso.png

Copyright © 2020 Bodajk 

Segítő Szűz Mária Plébánia

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

Cím:

8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Telefon:

Tel: (22) 410-039