Segítő Kéz Szociális alapítványunkkal konzorciumban nyert pályázatunk:

EFOP-1.3.7-17-2017-00037 - „Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!”

Projektmegvalósítás kezdete: 2018. február 01.

Projektmegvalósítás tervezett befejezési dátuma: 2021. január 31.

Elnyert támogatási összeg: 50.000.000.- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

Pályázók adatai:

Főpályázó neve: Bodajk Római Katolikus Plébánia

Postacím: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Székhely: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Adószám: 19821113-1-07

Aláírásra jogosult képviselője: Mórocz Tamás

 

Konzorciumi partner neve: "SEGÍTŐKÉZ" Szociális Alapítvány

Postacím: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Székhely: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Adószám: 18484690-1-07

Aláírásra jogosult képviselője: Dimovicsné Trádler Hajnalka

 

Projekt bemutatása:

Az EU-s támogatás segítségével, a Bodajk Római Katolikus Plébánia (mint konzorciumvezető) és a "SEGÍTŐKÉZ" Szociális Alapítvány (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A Katolikus Plébánia jelenleg is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében. A fenti szervezetek a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás), a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében. A hátránykompenzációs programokon résztvevő a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülhetnek azok a problémák, melyeket eddigi tapasztalataik alapján még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi (helyi) társadalomban élők és az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez.

A programokba bevont esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai - a virtuális térben megélt kapcsolatok helyett - valódi kapcsolatokat alakítanak ki majd egymással és a többségi (helyi) társadalomban élő társaikkal, a különböző élethelyzetben lévő emberekből felépülő új közösségek növelik az összetartást, csökkentik a meglévő előítéleteket egymással szemben. A Projekt keretében az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai a megtanult és elsajátított készségek, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző „kilátástalanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődhetnek. A projektmegvalósítás időszaka alatt rengeteg hasznos és pozitív minta kerül átadásra a hátrányos helyzetűek részére, melyeket a résztvevők a sajátjuknak éreznek majd, a jövőben átadhatják azokat a környezetük számára is. A Katolikus Egyház országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását, vagyis azok a hátránykompenzációs tevékenységeket, amelyek a Projekt keretében a hatékonynak bizonyultak a felmerülő összetett társadalmi problémák kezelésében a hasonló problémákkal küzdő településeken is használhatók lesznek.

 

 

Örömmel adunk honlapunkon tájékozást a 2017-ben sikeres pályázatunk aktuális állásáról. A pályázat jelenleg is tart, az alábbi megvalósuló eseményekkel.

 

Táborok

 

Hittan táborok 3 turnusban- turnusonként 35 gyermek részvételével
Fehérvárcsurgó – Kaszap Központ 
június, júliusi időpontokkal
 

Esélyegyenlőségi tábor – Názáret tábor - 12 gyermek részvételével
Bodajki Plébánia - július

 

Idősek napja – július végén az idősek köszöntése

Bodajki kegyhely – július vége


Szent István nap – közösségi program

Bodajki kegyhely – augusztus 19. este


Adventi, húsvéti ünnepségekhez kötődő karitatív csomagosztás

Bodajki kegyhely


Egészségnap (A Segítőkéz Szociális Alapítvány szervezésében) – szűrővizsgálatok, testi- lelki egészségmegőrzés, prevenció

Bodajki kegyhely – konzociumi partner valósítja meg, május végi szombat


Sport rendezvény – Foci kupa – tavasszal, vagy ősszel megrendezésre kerülő kerületi hittanos futball bajnokság

Magyaralmási sportpálya - május


Bodajki Búcsú közösségi esemény – szeptemberi Mária naphoz kötődő liturgikus esemény

Bodajki kegyhely - szeptember

 

Családos generációk közötti rendezvények

 

  • Apák napja

  • Családi Nap

  • Házas Est
     

 Fehérvárcsurgó – Kaszap Központ


Közösség fejlesztés

Bodajki Plébánia

Plébániai pályázatunk 2019-19-es eseményei

Búcsúi programok

Családos programok Apák Napja, Családi Nap, Házas Est

Csomagosztás (adventi, húsvéti)

Egészségnap a Segítőkéz Szociális Alapítvány szervezésében

Idősek napja

Koncertek

Közösségfejlesztés

Sportnap - focikupa

Szent István nap

Táborok

Vatican
The Holy See

www.vatican.va

HIVATKOZÁSOK
BESZÁMOLÓK
NAPTÁR

Fejlesztési tervbemutató a 275 éves bodajki kegytemplomban

Nagyszabású fejlesztés indul el 500 milliós kormánytámogatással, a bodajki Segítő Szűz Mária kegytemplomban és környékén. A beruházást a látogatók 21. századi szintű kiszolgálásának igénye indokolta, hogy ezzel is segítsék a zarándokok lelki megújulását.

Beszámoló és képgaléria

PlebaniaAblak_logo_white_400px.png

A bodajki Kegyhely fejlesztése

Megújul a bodajki Segítő Szűz Mária-kegyhely

Az ezeréves kegyhely múltjához méltó felújítási és átalakítási munkálatokról Mórocz Tamás, plébános tartott részletes beszámolót

sirhelykereso.png

Copyright © 2020 Bodajk 

Segítő Szűz Mária Plébánia

  • Facebook - White Circle
  • YouTube - White Circle

Cím:

8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Telefon:

Tel: (22) 410-039