Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Nagyböjt 5. vasárnap – 2023. március 26.

„Jézus így folytatta: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.’”

Jn 11,25

A mai vasárnap országos gyűjtés van templomainkban a Szentföld javára. Köszönjük perselyadományaikat!

Jövő vasárnap lesz virágvasárnap, vagyis az Úr szenvedésének vasárnapja. Templomainkban a liturgiák keretében barkát szentelünk, amit kérünk, hogy híveink hozzanak maguknak.

Jövő héten, virágvasárnap előtti szombaton, délután 3 órakor a bodajki zarándokudvaron családos keresztutat imádkozunk lelkipásztori körzetünk családjaival. Szeretettel várunk Mindenkit, gyülekezés, indulás a kegytemplom elől!

A héten kedden, március 28-án délelőtt fél 11 órakor kezdődő szentmisében ünnepeljük Püspök atyánk püspökké szentelésének 25. évfordulóját a székesfehérvári bazilikában. A szentmisére szeretettel hívjuk a kedves híveket, és egyben kérjük imádkozzanak Főpásztorunkért, jubileuma kapcsán különösen is, hálát adva szolgálatáért!

A Szentatya április 30-ai vasárnapi szentmiséjére a Kossuth térre 2 buszt szervezünk közös zarándoklat gyanánt. A buszokra még lehet jelentkezni a mai vasárnappal bezárólag. Pár információ az utazással kapcsolatban: Várhatóan reggel fél 6 körül fogunk indulni, hogy lehetőleg minél közelebb juthassunk a Kossuth téri oltárhoz. (Nem tudjuk garantálni a térre való biztos bejutást, de közösségben végzett szentmise élményét igen.) Várható hazaérkezés a kora délutáni órákban. Odafele minden településen csak egy helyen fog a busz megállni, (visszafelé több helyen is lesz lehetőség a leszállásra) pontos felszállási időt és helyet a későbbiekben fogunk közölni. Az utazás költéségt a buszon kell majd fizetni.

Szeretettel ajánljuk híveink figyelmébe, a Via Sacra utazási iroda őszi, november 6-13-ig tartó Szentföldi zarándoklatát, melynek lelki vezetője a plébános atya lesz. Az út, Jézus Urunk által látogatott szent helyeket hivatott felkeresni, gazdag lelki programokkal. Érdeklődni a plébános atyánál lehet. (Bodajkon a templomban pár Via Sacra utazási katalógus kihelyezésre került, melyből szintén tudakolózhatunk az útról.)

(A móri Szent Erzsébet Iskola kérésére a következőt hirdetjük: Az iskola tájékoztatja az érdeklődő szülőket, hogy a szeptemberben iskolába lépő leendő első osztályos gyermekek felvételét 2023. április 3-4-én (hétfőn és kedden) 8-17 óra között kérhetik az intézményben, Kovács Béla igazgatónál. A részletek az iskola honlapján és facebook oldalán olvashatóak.)

 

Bodajk

Nagyböjt péntekjein, negyed 6 órától keresztutat imádkozunk a zarándokudvaron. Szeretettel várunk Mindenkit!

 

Imádság Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve

 

Mennyei Atyánk, gondviselő Istenünk! Köszönjük, hogy Te kísértél minket történelmünk során.  Vétkeinket megvallva kérjük, hogy egyre jobban megismerjük Fiadat, Jézus Krisztust! Ő a mi biztos jövőnk. Azért jött, hogy életünk legyen békében és önzetlen szeretetben. Bizalommal kérjük, hogy Nagyasszonyunk, a Boldogságos Szűz Mária, valamint a magyar szentek és boldogok közbenjárására Szentatyánk, Ferenc pápa közelgő látogatása legyen kegyelem és erő forrása, hogy hitünkben növekedve egymással és a többi nemzettel békességben éljünk, reménnyel építsük földi hazánkat, és parancsaidat teljesítve eljussunk az örök hazába. Ámen.

 

Liturgikus elmélkedés

 

Ma van a Nagyböjt 5. vasárnapja (magyar népi nevén: Feketevasárnap) Még 14 nap van Húsvétig. Az Egyház zsolozsmája így mondja: „Ezek azok a napok, amelyeket meg kell ülnötök a maga idejében, a 14. napon lesz az Úr Pászkája, s a 15.-en ünneplitek a Magasságbeli Úr főünnepét.” A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a SZENVEDŐ KRISZTUS képe, megjelenik előttünk a Fájdalmak Férfia. Sírjunk miatta és vegyünk részt fájdalmaiban. Az eltakart keresztről: Az Egyház régi szokása, hogy e naptól fogva Nagypéntekig eltakarja a kereszteken a Megváltó alakját. Erre a szokásra többféle magyarázat van: Magyarországon a középkorban minden képet, szobrot és feszületet fekete lepellel takartak el, innét ered a „Feketevasárnap” elnevezés. A századok során aztán ez a lepel a nagyböjt általános színét vette magára, lila lett. A képeket, szobrokat eltakarjuk, amint virággal sem díszítjük a templomot, úgy ezekkel sem akarjuk ékesíteni az Isten házát, mert az egyre közeledő Nagyhéten csak a legfontosabbakra akarunk figyelni. Egyes korokban az ékkövekkel díszített keresztet is el akarták fedni, mint a Nagyhéttől idegen pompát. El akarták fedni a keresztet azért is, hogy ne váljék megszokottá. Nagypénteken majd a kinyilatkoztatás erejével jelenik meg előttünk a lepel alól lassanként előtűnő kereszt, rajta a megölt Istenfiával. Addig azonban, a szenvedés eme két hetében nem látjuk a keresztet, mégis ünnepeljük. A letakarásnak van egy másik, manapság elfeledett, azonban nagyon ősi és mélyen emberi oka, értelme. A szentet eltakarjuk, mert azt az emberi szem nem képes felfogni. Az ókori Kelet vallásaiban ugyanúgy megtaláljuk ezt a motívumot, mint az Ószövetségi Szent Sátornál, Mózes elfödött arcánál. A liturgiában ma is megmaradt a cibóriumra akasztott vélum, azaz kis selyem köpeny, a szentségi áldáskor használt vélum – a pap selyem stólája, és egyes helyeken a tabernákulum előtti fátyol használatában. A letakart kereszt jelzi, hogy alatta valami első látásra nem érthető, magán túlmutató jel, szentség van! Nagypénteken majd szentségként, kegyelemközvetítőként jelenik meg a Kereszt. Erről beszél a szentmisében a prefáció is: „a Kereszt kimondhatatlan ereje hirdeti Krisztus győzelmét a világ felett”. Ez a kimondhatatlanság, misztérium-jelleg jelenik meg a kereszt letakarásában.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

 

 

Nagyböjt 5. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében
2023. március 26-től április 2-ig

 

Szombat 03.25      vasárnapi vigíliák
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 16.00 Családos-gyerekmise, int. MT
          Balinka 16.30 Énekes mise, int. +Suszter Dzsenifer halálának 1. évfordulójára HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Elhunyt szülőkért, élő hozzátartozókért OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
          Bodajk 19.00 Csendes zarándokmise
Vasárnap 03.26   Nagyböjti 5. vasárnapja – feketevasárnap – gyűjtés a Szentföld javára   I. hét     Ho 60, ÉE 541, 543, 118, 63
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Balikó György és felesége Várnagy Rózsa, élő és elhunyt családtagokért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Elhunyt István és Hajnalka szülőkért +évf., élő és elhunyt családtagokért MT-gy. HJ
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Miklós Gyula lelki üdvéért HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr. GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés Gyula lelke üdvéért halálának 1. évfordulóján HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT-gy. HJ
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Zahola József +1. évf., szülei: Zahola József és Wachtler Erzsébet, Zahola és Wachtler család elhunyt tagjaiért MT-gy. HJ
Hétfő 03.27          
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG

          Fehérvárcsurgó 18.00 Keresztút
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Kedd 03.28          
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. családért, gyógyulásért, megtérésért OA
Szerda 03.29          
          Csákberény 11.00 +Végh Ferencé sz. Nemes Erzsébet énekes temetése, harangozás OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Ivanics Antal és +Ivanics Antalné sz. Schweighardt Anna MT
Péntek 03.31          
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 17.15 Keresztút, 18.00 Énekes mise, int. MT

          Csákberény 18.00 Keresztút
          Magyaralmás 17.30 Keresztút, 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 04.01      elsőszombat          
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 +Takács Lajosné sz. Kiss Valéria Ágnes énekes temetése, harangozás MT
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG

          Bodajk 15.00 Családos keresztút
          Bodajk 16.30 Imaóra FBÁ
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.02     Virágvasárnap – piros – barkaszentelés, passió                                    II. hét       Ho 77, ÉE 802, 543, 134, 82  
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Schweighardt József +10. évf., +szülők és testvérek lelki üdvéért HG
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int.

Scroll Up