Site Overlay

Közösségi pályázatunk – EFOP

Segítő Kéz Szociális alapítványunkkal konzorciumban nyert pályázatunk:
EFOP-1.3.7-17-2017-00037 – „Szent Fiadat, Boldogasszony, kérd e népért!”

Projektmegvalósítás kezdete: 2018. február 01.
Projektmegvalósítás tervezett befejezési dátuma: 2021. január 31.

Elnyert támogatási összeg: 50.000.000.- Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Pályázók adatai:

​Főpályázó neve: Bodajk Római Katolikus Plébánia

Postacím: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Székhely: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Adószám: 19821113-1-07

Aláírásra jogosult képviselője: Mórocz Tamás

Konzorciumi partner neve: „SEGÍTŐKÉZ” Szociális Alapítvány

Postacím: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Székhely: 8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Adószám: 18484690-1-07

Aláírásra jogosult képviselője: Dimovicsné Trádler Hajnalka

Projekt bemutatása:

​Az EU-s támogatás segítségével, a Bodajk Római Katolikus Plébánia (mint konzorciumvezető) és a „SEGÍTŐKÉZ” Szociális Alapítvány (mint konzorciumi partner) szervezetekből álló konzorcium által megvalósítani tervezett hátránykompenzációs tevékenységek szignifikánsan hozzájárulnak a társadalmi esélyegyenlőség fokozásához, valamint az előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépéshez. A Katolikus Plébánia jelenleg is fontos szerepet tölt be a helyi közösség életében. A fenti szervezetek a helyi esélyegyenlőségi célcsoportok megszólítása és közösségbe vonása (pl. fiatalok közösségbe vonása, idősgondozás), a szemléletformálás és a hátrányos helyzetű személyek integrációja terén széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkeznek. A két szervezet meghatározó szereppel bír a helyben lévő közösségek megtartó erejének erősítésében, a hátrányos helyzetű személyek befogadásában, a leszakadó rétegek támogatásában, a mélyszegénységben és a többségi (helyi) társadalomban élők közötti szociokulturális hátrányok mérséklésében. A hátránykompenzációs programokon résztvevő a többségi (helyi) társadalomban élők számára közelebb kerülhetnek azok a problémák, melyeket eddigi tapasztalataik alapján még nem ismertek, hozzájárulva ezzel a többségi (helyi) társadalomban élők és az egyes esélyegyenlőségi célcsoportok közötti szociokulturális hátrányok mérsékléséhez.

A programokba bevont esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai – a virtuális térben megélt kapcsolatok helyett – valódi kapcsolatokat alakítanak ki majd egymással és a többségi (helyi) társadalomban élő társaikkal, a különböző élethelyzetben lévő emberekből felépülő új közösségek növelik az összetartást, csökkentik a meglévő előítéleteket egymással szemben. A Projekt keretében az esélyegyenlőségi célcsoportok tagjai a megtanult és elsajátított készségek, valamint a közösség megtartó és inspiráló ereje által élhetőbbnek ítélik majd meg a helyzetüket, a hátrányos társadalmi csoportokra jellemző „kilátástalanság érzés” és a kedvezőtlen adottságok is mérséklődhetnek. A projektmegvalósítás időszaka alatt rengeteg hasznos és pozitív minta kerül átadásra a hátrányos helyzetűek részére, melyeket a résztvevők a sajátjuknak éreznek majd, a jövőben átadhatják azokat a környezetük számára is. A Katolikus Egyház országos szervezeti struktúrája önmagában lehetővé teszi a jó gyakorlatok országos (hálózatszerű) továbbadását, vagyis azok a hátránykompenzációs tevékenységeket, amelyek a Projekt keretében a hatékonynak bizonyultak a felmerülő összetett társadalmi problémák kezelésében a hasonló problémákkal küzdő településeken is használhatók lesznek.

Örömmel adunk honlapunkon tájékozást a 2017-ben sikeres pályázatunk aktuális állásáról. A pályázat jelenleg is tart, az alábbi megvalósuló eseményekkel.

Táborok

Hittan táborok 3 turnusban- turnusonként 35 gyermek részvételével
Fehérvárcsurgó – Kaszap Központ 
június, júliusi időpontokkal
 

Esélyegyenlőségi tábor – Názáret tábor – 12 gyermek részvételével
Bodajki Plébánia – július

Idősek napja – július végén az idősek köszöntése
Bodajki kegyhely – július vége


Szent István nap – közösségi program
Bodajki kegyhely – augusztus 19. este


Adventi, húsvéti ünnepségekhez kötődő karitatív csomagosztás
Bodajki kegyhely


Egészségnap (a Segítőkéz Szociális Alapítvány szervezésében) – szűrővizsgálatok, testi- lelki egészségmegőrzés, prevenció
Bodajki kegyhely – konzociumi partner valósítja meg, május végi szombat


Sport rendezvény – Foci kupa – tavasszal, vagy ősszel megrendezésre kerülő kerületi hittanos futball bajnokság
Magyaralmási sportpálya – május


Bodajki Búcsú közösségi esemény – szeptemberi Mária naphoz kötődő liturgikus esemény
Bodajki kegyhely – szeptember

Családos generációk közötti rendezvények
Apák napja, Családi Nap, Házas Est
Fehérvárcsurgó – Kaszap Központ


Közösség fejlesztés
Bodajki Plébánia

Plébániai pályázatunk 2019-20-es eseményei

Búcsúi programok

01

kép 1 / 6

Családos programok: Apák Napja, Családi Nap, Házas Est

01

kép 1 / 33

Csomagosztás (adventi, húsvéti)

01

kép 1 / 7

Idősek napja

01

kép 1 / 8

Koncertek

01

kép 1 / 14

Közösségfejlesztés

01

kép 1 / 3

Sportnap – focikupa

01

kép 1 / 9

Szent István nap

01

kép 1 / 12

Táborok

01

kép 1 / 17