Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Szentháromság vasárnap – 2022. június 12.

„A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal!” 2 Kor 13, 13 Jövő héten lesz Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Az idei évbenTovábbA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Szentháromság vasárnap – 2022. június 12.

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Urunk mennybemenetele – 2022. május 29.

„Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, ugyanígy jön el ismét.” ApCsel 1,11 Köszönjük híveinknek az Egyházmegye szentségimádási napján, Áldozócsütörtökön, aTovábbA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Urunk mennybemenetele – 2022. május 29.

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 6. vasárnapja – 2022. május 22.

„…Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” Jn 14,23 E hét csütörtökén, régies nevén „Áldozócsütörtökön” van Egyházmegyénk közös szentségimádási napja.TovábbA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 6. vasárnapja – 2022. május 22.

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 5. vasárnapja – 2022. május 15.

„Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” Jn 13,34 A múlt vasárnapi egyházmegyei gyűjtést a Bodajki kálvária felújítására továbbítottuk az Egyházmegye felé,TovábbA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 5. vasárnapja – 2022. május 15.

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 3. vasárnapja – 2022. május 1.

„…Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.”                 Jn 21, 17c A mai vasárnap külön is köszöntjük az édesanyákat! Isten éltesse azt a szent hivatást, melyet Isten szántTovábbA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 3. vasárnapja – 2022. május 1.

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 2. vasárnapja – 2022. április 24.

„Én Uram, én Istenem!” Jn 20, 28 Köszönjük a híveknek a képviselő-testületi választás kapcsán kinyilvánított vélemény-nyilvánítását, miszerint minden jelöltet elfogadtak a közösségek. Kérjük a világi elnököket, hogy a következő hetekbenTovábbA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvét 2. vasárnapja – 2022. április 24.

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvétvasárnap – 2022. április 17

Áldott húsvétot kívánunk, a feltámadt Krisztus kegyelmét kérve híveinkre! Köszöntsük egymást az őskeresztény korból való köszöntéssel: „Krisztus feltámadt, valóban feltámadt”! Húsvéthétfőn ünnepi liturgikus rendet tartunk. Most a húsvéti ünnepek alatt,TovábbA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Húsvétvasárnap – 2022. április 17

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Virágvasárnap – 2022. április 10.

„Hozsanna Dávid fiának! Áldott, aki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” Mt 21,9   A múlt vasárnapi perselyadományaikat a Szentföld javára továbbítottuk az Egyházmegye felé. Köszönjük adományaikat! Balinka: 10.700.-     TovábbA Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Virágvasárnap – 2022. április 10.

Scroll Up