Site Overlay

Nagyböjt 1. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2022. március 6-tól március 13-ig

Vasárnap 03.06          NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA lila                                I. hét        Ho 58, ÉE 530, 532, 143, 55 v. 51          

         Betegek szentségének kiszolgáltatása a szentmisékben, kivétel Isztimér, Csókakő, ott nagyböjt 2. vasárnapján lesz.
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Fáber Mátyás és Schweighardt Anna lelkük üdvéért HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Kovács József, felesége Irén és +családtagok lelki üdvéért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Németh István lelki üdvéért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Trampler György lelki üdvéért, a Trampler család élő és +tagjaiért OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Polyák Lajos halálának 20. évfordulóján, a Polyák és Bedi család élő és elhunyt tagjaiért HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 03.07            Köznap        
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Hálából kapott kegyelmekért MT
Kedd 03.08            Köznap         
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 03.09         Köznap          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 03.10    Köznap         
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 03.11         Köznap          
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Rácz János emlékére aki 2021.03.10-én hunyt el.
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 03.12      Köznap          
          Bodajk 10.00 +Bakonyi Rezsőné sz. Németh Anna énekes temetése MT
          Bodajk 10.00 Harangozás +Bakonyi Rezsőné temetésére
          Zámoly 10.00 Papp Kitti keresztelése – Tornyai Gábor atya
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Bakonyi Rezsőné sz. Németh Anna lelki üdvéért OA, +József édesapáért, élő és +családtagokért HJ
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 03.13          NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA – lila                              II. hét       Ho 59, ÉE 533, 535, 140, 70
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. Schweighardt Mártonért halálának évfordulója alkalmából HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise – szentkenet kiszolgáltatása., int. +Pánczél Józsefért temetése 03.01-én volt, és +szüleiért OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Sándor, Julianna és Imre lelki üdvéért, valamint +családtagokért MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr.GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise – szentkenet kiszolgáltatása, int. MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ-p. SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int.
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. A Szentatyáért pápává választásának 9. évfordulóján MT

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Nagyböjt 1. vasárnapja – 2022. március 6.

„Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami Isten szájából származik”

Mt 4,4

A katolikus iskolák javára folytatott gyűjtést továbbítottuk az Egyházmegye felé. Köszönjük adományaikat!

Március 7-től, az eddigi járványkezelés miatti egyházat érintő rendelkezések; beltéri maszk használat, perselyezési előírás, kézbe áldozási kötelezettség visszavonásra kerülnek. Kérjük továbbra is körültekintően, a mások és magunk egészségének védelme érdekében tegyünk meg minden általános higiéniás előírást!

Örömmel hirdetjük a kedves híveknek, hogy ez év május elsejéig, két hónapra a bodajki kegyhelyre érkeztek a magyar koronázási ékszerek (korona, jogar, országalma, kard) hiteles másolatai. Az ékszerek a kegyhelyen előzetes bejelentkezéssel megtekinthetők, illetve minden szombaton délután 5 órakor meghirdetett vezetést tartunk, melyre bárki jöhet bejelentkezés nélkül. Gyülekezés a kegytemplomban lesz. Szeretettel várunk Mindenkit!

Március 14-én, két hét múlva hétfőn, este fél 8 órától ünnepi zenei-koncertet tartunk a bodajki plébánia emeleti szalon termében Dr. Bednarik Anasztázia orgonaművész csembalójátékával. A koncert után megtekinthetőek a magyar koronázási ékszerek másolatai. A belépés díjtalan, adományokat a kegyhely fenntartására köszönettel fogadunk. Szeretettel várunk Mindenkit!

Kérjük, idén is támogassák adójuk 1%-ával a Katolikus Egyházat technikai szám: 0011, illetve a Bodajki Segítő Kéz Szociális alapítványt, mely Karitász csoportunk alapítványa! Adószámunk: 18484690-1-07

Nagyböjt péntekjein és nagyböjt hétköznapjain több helyen is imádkozunk keresztúti ájtatosságot templomainkban. Szeretettel várjuk híveinket!

 

Bodajk

A templombejáratnál a két ajtó közötti területen felcímkézett perselyben gyűjtünk a háború menekültjeinek pénzadományt. Az összegyűlt összegeket, személyesen juttatjuk el a szükséget szenvedők ellátására. Köszönjük adakozásukat!

Márciustól nagyböjt péntekjein, a fél 6 órakor kezdődő keresztút után a szentmisét a kálvária kápolnában imádkozzuk. Szeretettel várunk Mindenkit!

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Március

6. v.

 

Templomainkban

Betegek szentségének kiszolgáltatása

13. v.

17.00

Bodajk – Segítő Szűz Mária kegytemplom

Fatimai engesztelés

14. h.

7.00

 

Ifjúsági kirándulás /Rám-szakadék/

19.30

Bodajk plébánia – emeleti szalon

Csembaló koncert

 

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspöknek a zsoltárokról szóló fejtegetéseiből (Ps 60, 2-3: CCL 39. 766)

Krisztusban mi voltunk próbára téve, benne győztük le a gonosz lelket

 

Hallgasd meg, Istenem, esdeklésemet, figyelj imádságomra (Zsolt 60, 1). Ki mondja ezt? Mintha egy valaki mondaná. Nézd, vajon egy mondja: A föld széléről kiáltok hozzád, miközben szorong a szívem (Zsolt 60, 2). Mintha már nem egy mondaná; de azért mégis egy mondja, mert Krisztus egy, és mi mindnyájan az ő tagjai vagyunk. Valóban, ki az az egy ember, aki a föld határairól kiált? Nem kiálthat a föld határairól, hacsak nem az ő öröksége az, amelyről magának a Fiúnak mondta a Szentírás: Csak kérd, és örökségedül adom neked a népeket, tulajdonod lesz a föld minden határa (Zsolt 2, 8). Mindez tehát Krisztus birtoka, Krisztus öröksége, Krisztus teste, Krisztus egy Egyháza, ez az egység, amely mi vagyunk, ez kiált a föld széléről. Éspedig mit kiált? Amit fentebb mondtam: Hallgasd meg, Istenem, esdeklésemet, figyelj imádságomra; a föld széléről kiáltok hozzád. Ezt kiáltom hozzád a föld széléről, azaz mindenfelől. …aki szorongó szívvel kiált a föld széléről, az mégsem elhagyatott. Hiszen minket, azaz az ő titokzatos Testét akarta előre jelezni abban a testben, amelyben meghalt és feltámadt, és a mennybe ment, hogy titokzatos Testének tagjai rendületlenül bízzanak: ők is odajutnak, ahová a Fő már előrement. Tehát akkor is a hozzánk való hasonlósága mutatkozott meg, amikor azt akarta, hogy megkísértse a sátán. Az imént olvastuk az evangéliumban, hogy Jézus Krisztust a pusztában megkísértette a gonosz lélek. Egyszóval Krisztust kísértette meg az ördög. De Krisztusban tényleg te szenvedtél kísértést, mert Krisztus a te testedet vette magára, és az ő üdvösségét adta neked, a te halálodat vette magára, és neked az ő életét adta, a te gyalázatodat vette magára, és az ő megtiszteltetését adta neked. Tehát a tied volt az ő kísértése, és ő adta neked a győzelmet. Ha tehát benne volt a próbatételünk, akkor benne is győzzük le a gonosz lelket. Figyeled, hogy miért szenvedett kísértést Krisztus, de nem veszed észre, hogy miért győz? Lásd be, hogy te voltál próbára téve őbenne, és lásd be, hogy te is benne győzöl a gonosz ellen. Távol tarthatta volna magától a gonosz lelket, de ha nem szenved kísértést, nem nyújthatott volna neked tanítást a kísértés legyőzésére.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

 

Betegek kenetének szertartása

 

 

A KERESZTSÉGI HITVALLÁS MEGÚJÍTÁSA

A homília után a szentkenet szentségében részesülni kívánók megújítják a keresztségi fogadást.

 

Pap: Testvéreim! Mielőtt megkapnátok a betegek szentségét, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Most tehát tudatosan mondjatok ellent a gonosz léleknek, tegyetek hitvallást, és feleljetek együtt arra, amit az Anyaszentegyház nevében kérdezek tőletek:

 

Ellene mondotok-e a sátánnak? Mind: Ellene mondunk!

Pap: És minden cselekedetének? Mind: Ellene mondunk!

Pap: És minden csábításának? Mind: Ellene mondunk!

 

Pap: Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében? Mind: Hiszünk!

Pap: Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Mind: Hiszünk!

Pap: Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben? Mind: Hiszünk!

Pap: Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mind: Ámen.

 

KÉZRÁTÉTEL

Ezután a szent kenet kiszolgáltatásában részt vevő papok kiterjesztik kezüket a betegek feje fölé, de semmit sem mondanak.

 

Hálaadás a megáldott olaj felet

Pap: Testvéreim! Ez a megáldott olaj a Szentháromság egy Isten emberszerető jóságának a jele és eszköze. Illő tehát, hogy amikor most kezünkbe vesszük, Isten jóságát megköszönjük, és mondjuk: Áldott légy, Istenünk! Mind: Áldott légy, Istenünk!

Pap: Áldott légy, Istenünk, mindenható Atyánk, aki értünk és a mi üdvösségünkért Fiadat a világba küldted! Mind: Áldott légy, Istenünk!

Pap: Áldott légy, Istenünk, egyszülött Fiú, aki értünk emberré lettél, hogy erőtlenségeinket gyógyítsd! Mind: Áldott légy, Istenünk!

Pap: Áldott légy, Istenünk, vigasztaló Szentlélek, aki gyenge testünkbe a magad erejét öntöd! Mind: Áldott légy, Istenünk!

Pap: Urunk, Istenünk! Mélységes hittel megkenjük testvéreinket a szent olajjal. Nyerjenek szenvedésükben enyhülést és gyengeségükben erőt! Krisztus, a mi Urunk által. Mind: Ámen.

 

A MEGKENÉS SZERTARTÁSA

A szertartás vezetője és a segédkező papok a kijelölt helyen várják a két sorban eléjük járuló betegeket, vagy odamennek a betegekhez – a helyi adottságoknak megfelelően. A szent olajjal megkenik a betegek homlokát és mind a két kezét, miközben mondják:

 

E SZENT KENET ÁLTAL ÉS NAGY IRGALMASSÁGA SZERINT SEGÍTSEN MEG TÉGED AZ ÚR A SZENTLÉLEK KEGYELMÉVEL; † SZABADÍTSON MEG BŰNEIDTŐL, ÜDVÖZÍTSEN TÉGED, ÉS ERŐSÍTSEN MEG JÓSÁGOSAN! †

Beteg: Ámen.                                           

 

Gondoskodjunk a szentkenet letörléséről is, kézmosás után következik:

 

A Hívek Könyörgése

Pap: Testvéreim! Hitből fakadó imádsággal könyörögjünk Urunkhoz beteg és idős testvéreinkért!

 

  1. Hogy akiket a szentkenettel megkentünk Urunk, irgalmasan meglátogasd és megerősítsd! Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  2. Hogy beteg testvéreink szenvedéseit megenyhítsed! Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  3. Hogy azoknak, akik beteg testvéreink körül szolgálnak, erőt adj! Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  4. Hogy beteg testvéreinket a bűntől és minden kísértéstől megszabadítsad! Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!
  5. Hogy beteg testvéreinknek, akikre kezünket rátettük, az életet és az üdvösséget megadjad! Mind: Kérünk téged, hallgass meg minket!

Pap: Urunk, Jézus Krisztus! Te magadra vetted emberi természetünket, hogy az embereket megváltsad és gyöngeségeiket meggyógyítsad. Tekints jóságosan ezekre a testi-lelki gyógyulást váró beteg és idős testvéreinkre, akiket a te nevedben megkentünk a szent olajjal. Erősítsd őket kegyelmeddel, vigasztald segítségeddel, hogy általad megerősödve legyőzzenek minden bajt! Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Mind: Ámen.

Scroll Up