Site Overlay

Évközi 1. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2022. január 9-től január 16-ig

Vasárnap 01.09.            Urunk megkeresztelkedése (Ü) – fehér          I. hét                       Ho 45, ÉE 523, 519, 21, 23, 274
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. + Cselik László atyáért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Sütöri család élő és +tagjaiért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Emperger János halálának évfordulójára HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Laki Mihály László halálának 4. évfordulójára HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Hálából MT-SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA

          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
Hétfő 01.10          Köznap
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Kedd 01.11          Köznap
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 01.12          Köznap
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 01.13          Köznap – Fatimai imanap
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Péntek 01.14          Köznap
          Csákberény 14.00 +Szloboda Ákos csendes temetése MT
          Bodajk 15.00 +Bánhegyi Lászlóné temetése, harangozás OA
          Bodajk 16.00 Énekes mise, int. +Bánhegyi Lászlóné OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. +Nagymamáért és +hozzátartozókért HG
Szombat 01.15          Köznap
          Bodajk 11.00 +Keresztény István sz. Keresztény István énekes temetése MT
          Bodajk 11.00 Harangozás +Keresztény István temetésére
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Keresztény Istvánért, temetése a mai napon volt OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 01.16.             Évközi 2. vasárnap – zöld                                           II. hét                     Ho 220, ÉE 587, 596, 109, 152
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Testvérekért: Magdolnáért, Jánosért és Magdolna fiáért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Édesapáért, feleségért Máriáért és fiukért, Sándorért OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. +Jeszenszky Mihályért, Jeszenszky család élő és +tagjaiért MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Elő Lórántért és jövőbeli feleségéért MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr.GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Rajki és Szabó család élő és elhunyt tagjaiért OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ-p. SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Urunk megkeresztelkedése – 2022. január 9.

 „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

Márk 9,1-9

         A szokásos Fatimai engesztelő napot 13-án, a héten, csütörtökön tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, körmenet, 18.00-kor szentmise. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre! (A Fatimai engesztelés miatt e héten kivételesen a csütörtöki hétköznapi szentmisék elmaradnak Bodajk kivételével.)

A 2022-es évben (január 15-től) a stóladíjak Püspök úr rendelkezése alapján Egyházmegyénkben az alábbiakban változnak: A mondatott hétköznapi szentmise 2000.- Ft, az énekes vasárnapi szentmise 4000.-Ft lesz. Buzdítjuk a testvéreket, hogy mondassunk szentmisét, mint az Egyház kegyelmi kincstárának legteljesebb értékű áldozatát szeretteinkért; élőkért, és különösképpen elhunytjainkért.

Január folyamán lehetőséget biztosítunk híveinknek, hogy otthonaikat megszenteljük azoknak, akik azt kérik. Szép hagyománya Egyházunknak, hogy évről évre, nem csak az új otthonokra adja papjai által áldását, kérve így a jó Istent, szentelje meg mindennapjainkat, életünket. Jelentkezni lehet az atyáknál, időpont egyeztetés végett. Szeretettel visszük Istent áldását oda, ahová kérik.

Két hét múlva lesz az ökumenikus imahét. Mivel már tavalyi évben sem tudtuk rendesen megtartani az imahetet a járvány miatt, ezért úgy gondoltuk a társ-egyházak vezetőivel, hogy egy közös imaalkalmat tartunk a bodajki kegyhelyen, és egy közös alkalom lesz a településeken. Jövő héten hirdetjük az alkalmak rendjét.

 

Isztimér

E héttől nem lesznek keddenként este szentmisék templomunkban. Köszönjük azoknak az idős testvéreknek, akik idáig rendszeresen jöttek szentmisére, és kérjük a jó Istent, adjon sok erőt ahhoz, hogy sokáig tudjuk egy közösségben vasárnapokon dicsőíteni a mennyi Atyát templomunkban.

 

Közös programok

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

Január

13. cs.

17.00-19.00

Bodajk – Segítő Szűz Mária kegytemplom

Fatimai engesztelés

15. szo.

13.00

Bakonykúti

Ifjúsági Klub kirándulás

16-23.

 

 

Ökumenikus imahét

19. sze.

18.00

Bodajk – Segítő Szűz Mária kegytemplom

Közös ökumenikus imádság

 

 

Liturgikus elmélkedés

Krisztus megkeresztelkedése

Nazianzi Szent Gergely püspök szónoklataiból (Oratio 39 in sancta Lumina, 14-16. 20: PG 36, 350-351. 354. 358-359)

 

Fény hull Krisztusra, vele együtt mireánk is. Krisztus megkeresztelkedik, vele együtt vízbe ereszkedünk, hogy vele együtt mi is kiszálljunk belőle.

János keresztel, Jézus eléje járul. Talán azért, hogy megszentelje azt, aki őt megkereszteli. De kétségtelenül azért, hogy a régi Ádámot mindenestül a vízbe temesse. Mielőttünk, és éppen miérettünk megszenteli a Jordánt, hogy Lélek és víz által avasson kereszténnyé, amint maga is lélek és test volt.

A Keresztelő vonakodik, Jézus nem hagyja magát. „Nekem van szükségem a te keresztségedre” (Mt 3, 14), mondja akkor a mécses a Napnak, a szó az Igének, a jó barát a Vőlegénynek, asszonyok szülöttei közül a legnagyobb az egész teremtett világ Elsőszülöttének, az anyja méhében felujjongó annak, aki anyja szíve alatt imádásban részesült, az előfutár annak, aki eljött és újra el fog jönni. „Nekem van szükségem a te keresztségedre”, értsd hozzá: éppen teéretted. Biztosan tudja ugyanis, hogy majd a vértanúsága fogja őt megkeresztelni, és nem csupán a lábát mossák meg, mint Péternek.

Jézus azután feljön a vízből. Magával emeli a világot és látja, hogy megnyílik és kitárul az ég, amelyet Ádám maga és utódai előtt bezárt, amint a Paradicsomot is bezárta a tüzes kard.

Isten voltát tanúsítja közben a Szentlélek, amikor a hasonló a hasonlóra száll. Hang hallatszik az égből: onnan való volt ő is, akinek a tanúság szólt. És amikor testi módon láthatóvá válik a galamb, megdicsőíti a testet, mivelhogy az is Isten a megistenülés által. Századokkal előbb ugyancsak galamb jelezte a vízözön végét is.

Üljük meg tehát ma nagy tisztességgel Krisztus keresztségének ünnepét!

Legyetek tökéletesen tiszták, és tisztuljatok meg! Mert Isten egyáltalán semminek sem örül úgy, mint az ember megtérésének és üdvének, hiszen érte van minden beszéd és minden misztérium. A világ világosságaként legyetek éltető erő a többi ember számára, hogy tökéletes világoskodókként álljatok ama nagy világosság mellett, és öltözzetek magának a mennyei fényességnek a ragyogásába. Világosítson meg tisztán és ragyogóan a Szentháromság, akinek az egy Istenségéből kiáradó egy sugarát most még nem a maga teljességében vettétek a mi Urunk, Jézus Krisztusban, akinek legyen dicsőség és hatalom mindörökkön-örökké. Ámen.

 

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Scroll Up