Site Overlay

Karácsonyi idő liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2022. január 2-től január 9-ig

Vasárnap 01.02     KARÁCSONY UTÁNI II. VASÁRNAP                                                 ÉE 45, ÉE 517, 519, Ho 18, 29, 41       
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. MT, 12.00 Bernáth Péter keresztelése MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 17.45 Orgonás litánia, 18.00 Énekes mise, int. HJ

Hétfő 01.03         Jézus szent neve (e) 
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG

        (Isztimér Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. HG)
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 01.04       Köznap   
          Bodajk Idősek otthona 10.00 Csendes mise, int. MT

          Bodajk 15.00 +Bánhegyi Lászlóné sz. Takács Ilona csendes temetése OA
          Bodajk 15.00 Harangozás +Bánhegyi Lászlóné temetésére FBÁ
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 01.05        Köznap  
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 01.06          VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE (FÜ) – fehér                                  Ho 43, ÉE 523, 525, 18, 44 v. 41

        Csákberény 16.00 Igeliturgia Dr.GYV
        Csókakő 17.00 Igeliturgia SP
        Iszkaszentgyörgy 17.00 Énekes mise, int. HG
        Isztimér 17.00 Igeliturgia TZS
        Söréd 17.00 Énekes mise, int. OA
        Zámoly 17.00 Igeliturgia Dr.GYV
        Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HJ

        Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
        Magyaralmás 18.00 Igeliturgia SZM
Péntek 01.07          Köznap – elsőpéntek
          Balinka 8.00 Csendes mise, int. HJ
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. 18.45 Szentségimádás MT
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 01.08       Köznap  

          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért HJ
          (Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG)
          Kincsesbánya imaház 16.30 Énekes mise int. MT

          Bodajk 16.30 Imaóra KT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 01.09            Urunk megkeresztelkedése (Ü) – fehér           I. hét                       Ho 45, ÉE 523, 519, 21, 23, 274
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Emperger János halálának évfordulójára HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. MT-SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA

          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT

 

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Év végi hálaadás, Újév – Szűz Mária Isten Anyja 2021. december 31. – 2022. január 1.

 

Kezdetben volt az Ige.”

Jn 1,1

Áldott, kegyelmekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk híveinknek; Bízzuk, Újra, Életünket, Krisztusra!

Ezúton köszönjük meg, munkatársaink szeretetét, munkáját. Köszönjük az atyáknak, lelkipásztori munkatársaknak szolgálatát, köszönjük a hitoktatók, kántorok, sekrestyések, karitászvezetők, karitásztagok, templom takarítok, egyházi hozzájárulást szedők munkáját, és mindazoknak munkáját, akik bárminemű adománnyal, kétkezi munkával segítettek. Isten áldja meg szolgálatukat!

Szeretettel közöljük, a 2021-es év hitéleti adatait. Ez úton köszönjük híveink mindennemű anyagi és egyéb támogatását, mellyel bármilyen módon hozzájárultak plébániáink fenntartásához. Isten fizesse meg adakozásukat!

 

A 2022-es évben a stóladíjak nem változnak Egyházmegyénkben. (A mondatott hétköznapi szentmise 1500.- Ft, az énekes vasárnapi szentmise 3000.-Ft.) Buzdítjuk a testvéreket, hogy mondassunk szentmisét, mint az Egyház kegyelmi kincstárának legteljesebb értékű áldozatát szeretteinkért; élőkért, és különösképpen elhunytjainkért.

Öröm, hogy ebben az évben nem esett tovább a persely és egyéb bevételek összege. Kérjük híveinket, hogy továbbra is érezzünk felelősséget plébániáink anyagi támogatásában. Érezzünk gondot mindarra, mely lelki közösségünk javait jelentik, arra a közös örökségre, melyet fenntartani, gondozni, fejleszteni kötelességünk!

 

Karácsony 2. vasárnapja, 2022. január 2.

 

„Az Ige testté lett, és közöttünk élt.”

Jn 1,14

A héten, január 6-án, csütörtökön lesz Vízkereszt ünnepe, mely parancsolt ünnep, a szentmise hallgatás kötelező, a szentmisék keretében vizet szentelünk, melyből otthonaikba is vihetnek haza.

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspök beszédeiből(Sermo 194, 3-4: PL 38, 1016-1017)

Az Ige szemlélése fogja majd betölteni szívünket

 

Ki az az ember, aki a bölcsesség és tudomány Krisztusban elrejtett és teste szegényességével eltakart összes kincseit ismeri? Mert ő – noha gazdag volt – értetek szegénnyé lett, hogy szegénysége által meggazdagodjatok (vö. 2 Kor 8, 9). Midőn ugyanis halandóságba öltözött, és megszüntette a halált, szegénységben mutatta meg magát: de mérhetetlen gazdagságot ígért, és amit megszerzett, azt el nem veszíti. Milyen végtelen az ő édessége, melyet elrejt azok elől, akik félnek tőle, de beteljesít azokban, akik remélnek benne. Mert tudásunk csak töredékes, míg el nem jön a beteljesedés. Hogy ennek felfogására alkalmasak legyünk: ő, aki isteni mivoltában az Atyával egyenlő, a szolga alakjában hasonló lett hozzánk, Isten hasonlóságára alakít át minket: Isten egyszülött fia Emberfiává lett, hogy az emberek fiainak sokaságát Isten gyermekeivé tegye; és a szolga látható alakja által nevelt szolgákat gyermekké tökéletesíti az isteni mivolt meglátására. Most ugyanis Isten gyermekei vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Azt tudjuk, hogy ha megjelenik, hozzá leszünk hasonlók, mert látni fogjuk, amint van (1 Jn 3, 2). Mert mire valók a bölcsesség és tudomány ajándékai, ezek az isteni kincsek, ha nem arra, hogy nekünk elegendők legyenek? És mire az édesség e sokasága, ha nem azért, hogy betöltsön minket? Mutasd meg tehát nekünk az Atyát, és az elég lesz nekünk (Jn 14, 8). … Maga felé fordít bennünket, megmutatja nekünk arcát; és megmenekülünk, betelünk, és ez elég nekünk. Addig, amíg ez meg nem történik, amíg meg nem mutatja majd nekünk, ami elegendő nekünk, amíg nem isszuk őt, az élet forrását, és be nem telünk, miközben a hitben járva tőle távol zarándoklunk, míg éhezzük és szomjazzuk az igazságot, és Isten arcának szépsége után kimondhatatlan lobogással vágyakozunk, addig a szolga alakjában való megszületését áhítatos engedelmességgel ünnepeljük. Még nem vagyunk képesek szemlélni azt, aki az Atyától a hajnalcsillag előtt született, de keressük fel azt, akit a Szűz az éjszaka óráiban szült e világra. Még nem fogjuk fel, hogy neve fennmarad, amíg a nap ragyog (vö. Zsolt 71, 17), de felismerjük, hogy az égen vert sátort (Zsolt 18, 6). Amíg nem láthatjuk együtt az Egyetlen örökkévalót az Atyában, addig emlékezzünk meg a nászházból kilépő Vőlegényről (Zsolt 18, 6). Amíg nem vagyunk alkalmasak arra, hogy az Atya vendégei legyünk, addig ismerjük fel a mi Urunk, Jézus Krisztus jászolát.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu 

 

Alapítványi szentmisék

 

Bodajk

 • 8.         †Szülők (2024)
 • 25. †Sujánszky József hitvese †Újváry Karolina nagyszülőkért, gyermekeikért és unokáiért (2026)
 • 26. †Belegrai István neje Balikó Erzsébet szülők, fiuk †István, menyük †Anna, vejük †Mihály és élő családtagok (2027)
 • 9. †Stadler János és Csizmadia Mária szülőkét és ifj. Stadler Jánosért (2027)
 • 17. †Régi János, †Régi Jánosné sz. Haász Teréz, †Régi Béla, Régi és Haász szülők (2025)
 • 23. †Molnár Károly atyáért és élő és elhunyt testvérekért, családtagokért (2032)

 

Fehérvárcsurgó

 • 27. †Varga András és családjáért (2025)

 

Magyaralmás

 • 4. Élő és elhunyt hozzátartozókért (2024)
 • 24. †Erős Antal és felesége †Erzsébet és szüleikért (2025)
 • 7. Élő és elhunyt hozzátartozókért (2024)
 • 4. †Dudás Jenő és családtagokért (2025)

 

Zárójelben az utolsó év amikor elmondásra kerül a szándék.

 

 Templombúcsúk

 

Június

 • 12. 9.30 Iszkaszentgyörgyi Szentháromság búcsú (templomfelszentelés 1860)
 • 25. 15.00 Gúttamási Keresztelő Szent János búcsú (templomfelszentelés 1811)

 

Július

 •  26. 8.00 Isztiméri Szent Anna búcsú (templomfelszentelés 1753)

 

Augusztus

 • 7.  11.00 Csókakői Szent Donát búcsú (templomfelszentelés 1866)
 • 13. 15.00 Bakonykúti Nagyboldogasszony búcsú (templomfelszentelés 1795)
 • 14.  16.00 Zámolyi Szent Lőrinc búcsú (templomfelszentelés 1837)
 • 14. 11.00 Magyaralmási Nagyboldogasszony búcsú (templomfelszentelés 1788)

 

Szeptember

 • 10-11. Bodajki búcsú (templomfelszentelés 1742)

 

Október

 • 2.  8.00 Sörédi Szent Mihály búcsú (templomfelszentelés 1952)
 • 23. 8.00 Balinkai Szent Vendel búcsú (templomfelszentelés 1883)

 

November

 • 13.  9.30 Csákberényi Szent Márton búcsú (templomfelszentelés 1776)
 • 27. 11.00 Fehérvárcsurgói Alexandriai Szent Katalin búcsú (templomfelszentelés 1748)

 

Zárójelben a templom felszentelési éve

Scroll Up