Site Overlay

Karácsony nyolcadának liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2021. december 26-től 2022. január 2-ig

Vasárnap 12.26          A Szent Család: Jézus, Mária és József – Ü         Ho 32, ÉE 517, 519, 32, 18, 19 v. 16 
          Balinka 8.00 Igeliturgia FBÁ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Bruder Mártonné sz. Bonhart Teréz és +Bruder Mártonért OA
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr.GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Varga István, +Vessző János és élő családtagokért MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Hálából családunkért HJ
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Balinka – Mecsér misézőhely 15.00 Csendes mise, int. OA
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HJ
Hétfő 12.27          Karácsony nyolcadának 3. napja – Szent János apostol és evangélista – Ü
          Bodajk 18.00 Énekes mise , borszentelés, int. MT utána karácsonyi koncert
Kedd 12.28          Karácsony nyolcadának 4. napja – Aprószentek, vértanúk – Ü
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. MT
Szerda 12.29          Karácsony nyolcadának 5. napja
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Péntek 12.31          Karácsony nyolcadának 7. napja – Év végi hálaadás
          Isztimér 16.00 Igeliturgia TZS

          Söréd 16.00 Énekes mise, int. HG
          Csákberény 16.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Iszkaszentgyörgy 17.00 Igeliturgia TZS
          Csókakő 17.00 Igeliturgia SP
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 17.00 Igeliturgia Dr.GYV

          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT-OA-HJ
          Magyaralmás 18.00 Igeliturgia SZM
Szombat 01.01          SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA (FÜ)                                                 Ho 34 v. 35, ÉE 641, 519, 18, 41
          Balinka 8.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int.
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 17.45 Orgonás litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
Vasárnap 01.02     KARÁCSONY UTÁNI II. VASÁRNAP                                                 ÉE 45, ÉE 517, 519, Ho 18, 29, 41       
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia SZM
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. MT, 12.00 Bernáth Péter keresztelése MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 17.45 Orgonás litánia, 18.00 Énekes mise, int. HJ

 

 A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Szent Család vasárnapja, 2021. december 26.

„Jézus meg gyarapodott bölcsességben, korban, s kedvességben Isten és az emberek előtt.”

Lk 2,52

December 27, 28, 29-én csak Bodajkon lesz a lelkipásztori körzetben este 6 órakor szentmise.

December 27-én, hétfőn Bodajkon az esti 6 órai szentmisében Szent János apostolhoz kötődően ünnepélyes borszentelést végzünk. Szeretettel várjuk a bortermelőket, szőlősgazdákat, akik áldást kívánnak kapni munkájuk gyümölcsére. A szentmise után várhatóan 18.40-től rövid karácsonyi koncert lesz a székesfehérvári MusiColore énekegyüttes és Wasztl János orgonaművész közreműködésével. Szeretettel várunk Mindenkit!

Január 1-je, jövő szombat Szűz Mária Istenanyaságának ünnepe, a szentmisehallgatás kötelező, vasárnapi liturgikus rendet tartunk lelkipásztori körzetünkben, melyet megelőző este hálaadásra hívjuk híveinket templomainkba.

(Az évvégi statisztikát a következő heti hirdetéssel tudjuk közölni! Kérjük a perselypénzeket, a december 26-ai liturgiák után egybeszámolva a vasárnapig tartó időszakot, beküldeni szíveskedjenek! Bármilyen elmaradt elszámolást december 27-28-án hivatali időben tudunk kifizetni a bodajki plébánia hivatalban.)

 

Közös programok

 

Dátum Időpont Helyszín Esemény  
December
26. v.   Templomainkban Szent Család vasárnapja  
27. h. 18.00 Bodajk Szent János napi borszentelő és koncert (MusiColore)  
30. cs. 19.00 Bodajk Zarándokház Előszilveszter fiataloknak  

Liturgikus elmélkedés

Szent VI. Pál pápa szentbeszédeiből (1964. január 5-én Názáretben tartott buzdítás)

Názáret példája

 

A názáreti ház iskola, tudniillik az evangélium iskolája, amelyben elkezdjük megismerni Krisztus életét.

Mert ezen a helyen tanuljuk meg először is azt, hogyan szemléljük, hallgassuk, elmélkedjük át és ismerjük meg behatóan, hogy milyen mély és rejtett erő van Isten Fiának ebben a legegyszerűbb és legalázatosabb s legszebb kinyilatkoztatásában. De remélhetőleg megtanuljuk lassanként utánozni is.

Itt válik ugyanis számunkra világossá annak az útja-módja, hogy hogyan juthatunk el könnyen annak a felismerésére: kicsoda is Krisztus? Itt kiváltképp megértjük, milyen jól kell szemügyre vennünk mindent, ami az ő köztünk való lakozásával kapcsolatos, és annak mintegy keretét adja, tudniillik a helyszínt, a korviszonyokat, szokásokat, a beszédmódot, a szent szertartásokat, egyszóval mindent, amit Jézus felhasznált, hogy magát a világnak kinyilvánítsa. Itt minden beszél, mindennek jelentése van.

Itt, ebben az iskolában, valóban tisztán látjuk, miért kell megtartania a lelki fegyelmet, ha valaki az evangélium tanítását akarja követni és Krisztus tanítványa kíván lenni.

Ó, milyen szívesen óhajtanánk visszatérni saját gyermekkorunkhoz, és magunkat ismét rábízni erre az alázatos és egyszersmind fenséges názáreti iskolára! Milyen tüzes vággyal igyekeznénk magunkban újra felébreszteni a törekvést, hogy Mária mellett az igazi élettudományt megszerezzük és az isteni igazságokat belássuk!

De itt csak zarándoklaton tartózkodunk, és le kell mondanunk arról a vágyunkról, hogy ebben a házban folytassunk az evangélium megismerésére soha eléggé nem tökéletesíthető tanulást. De mégsem távozunk anélkül, hogy sietve, szinte futtában el ne mondjunk egynéhány rövid intelmet a názáreti otthonról.

Ez ugyanis a csendre tanít elsősorban. Bárcsak ismét kivirulna bennünk a csend nagyrabecsülése, vagyis ennek a csodálatos és nélkülözhetetlen lelki magatartásnak az értékelése, – miközben korunk forrongó és agyonhajszolt életében annyi jajkiáltás, annyi zaj és kiabálás zaklat minket. Ó, te názáreti csend! Taníts meg minket arra, hogy a jó gondolatokba merüljünk el, lelkünk belső dolgaira figyeljünk, hogy nagy készséggel fogadjuk be Isten titkos sugallatait és az igaz lelkű tanítók utasításait. Taníts meg minket arra, hogy mennyire szükséges és értékes az előkészület, a tanulás, az elmélyedés, a személyes és bensőséges életrend, az imádság, amelyet egyedül az Isten lát a rejtekben.

Itt értjük meg továbbá a családi élet lényegét. Minket valóban Názáret figyelmeztessen arra, hogy mi a család, mi annak a szeretetközössége, komoly és ragyogó szépsége, szent és sérthetetlen sajátossága. Mutassa meg, milyen szeretetteljes a családban a nevelés, amelyet semmi más nem helyettesíthet. Tanítson meg arra, hogy mi a család alapvető kötelezettsége a társadalmi rendben.

Végül itt ismerjük meg a munka fegyelmét. Ó, názáreti otthon, az ács Fiának háza, az emberi munka kemény, de megváltó törvényét itt szeretnénk leginkább megérteni és magasztalni! Itt helyreállítani a munka méltóságát úgy, hogy mindenki fel tudja azt fogni! E fedél alatt emlékeztetni arra, hogy maga a munka nem válhat öncélúvá, tehát szabadságát és kiválóságát nemcsak onnan veszi, hogy gazdasági tényezőnek tekintik, hanem azokból a mozzanatokból is, amelyek értékes cél felé irányítják. Végül e helyről szeretnénk az egész világ munkásainak üdvözletet küldeni, és megmutatni nekik a nagyszerű példaképet, az isteni Testvért, minden rájuk vonatkozó igazságos ügy Prófétáját, vagyis magát Krisztus Urunkat.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Scroll Up