Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései – Krisztus Király vasárnap, 2021. november 21.

„…’Az én országom nem ebből a világból való’”.
Jn 18,36b

A mai vasárnap van az országos gyűjtés templomainkban a helyi és a központi Karitász javára. Perselyadományaikkal a rászorulókat tudják támogatni. Előre is köszönjük adakozásukat!

Továbbra is hirdetjük, december 5-ei vasárnapig bezárólag, a templomainkban külön elhelyezett perselyekbe az adakozást, a rászoruló testvéreink karácsonyi csomagjaira!

Jövő vasárnappal elkezdődik az idei karácsonyi szent idő az adventtel. Jövő vasárnap hirdetjük a hétköznapi hajnali roráté szentmisék rendjét.

Fehérvárcsurgó

Jövő vasárnap püspök atya érkezik közösségünkbe, imádkozva az ünnepi vasárnapi szentmisét, mely után megáldja a felújított Kaszap Központot. Szeretettel hívjuk és várjuk a kedves híveket a közös ünneplésre!

 

Magyaralmás

Adventi koszorúkészítés lesz a gyerekeknek, családoknak november 26-án, jövő pénteken délután 5 órától, a plébánia udvarán. Szeretettel várjuk a gyerekeket, családokat!

 

Közös programok

 

Dátum

Időpont

Helyszín

Esemény

November

21. v.

 

Templomainkban

Országos Karitász gyűjtés

22. h.

19.00

Bodajk

Leendő elsőáldozók szüleivel találkozás

23. k.

 

Tihany

Hitoktatói kirándulás

26. p.

17.00

Magyaralmás

Adventi kézműves ház

16.30

Bodajk

Ifjúsági Klub

27. szo.

16.00

Családos gyerek-mise

28. v.

11.00

Fehérvárcsurgó

Püspöki szentmise – Kaszap Központ megáldása / templombúcsú

14.00

Balinka-Mecsér

Szentmise majd gyertyagyújtás HG

17.00

Balinka

Gyertyagyújtás HG

16.00

Bodajk

Városi gyertyagyújtás MT

17.00

Fehérvárcsurgó

Gyertyagyújtás-Betlehem megáldása OA

17.00

Csókakő

Gyertyagyújtás

December

5. v.

15.00

Iszkaszentgyörgy

Kisiszkai kereszt megáldása, gyertyagyújtás OA

16.00

Bodajk

Városi gyertyagyújtás-Szent Miklós érkezése MT

 

Liturgikus elmélkedés

Origenész áldozópapnak az „Imádság” című könyvecskéjéből (Cap. 25: PG 11, 495-499)
Jöjjön el a te országod!

 „Isten országa” Urunk és Üdvözítőnk mondása szerint „nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van vagy amott” (Lk 17, 21); hanem „az Isten országa bennünk van, mert közel van hozzánk az ige: ajkunkon és szívünkben” (vö. Róm 10, 8). Aki imádkozik azért, hogy jöjjön el Isten országa, az kétségtelenül helyesen teszi, ha azért imádkozik, hogy Isten országa benne megerősödjék, gyümölcsözzék és beteljesedjék. Hiszen a szentek mindegyikében Isten uralkodik, és minden szent engedelmeskedik Isten szellemi törvényeinek, aki szentjeiben lakik, mint jól kormányzott varosban. Az ilyen tökéletes lélekben ott van az Atya, és az ilyenben az Atyával együtt uralkodik Krisztus, eme szavai szerint: „Hozzá megyünk, és lakást veszünk nála” (Jn 14, 23). Isten bennünk levő országa akkor fog folytonos előrehaladásunk révén betetőzéséhez eljutni, amikor beteljesedik az, amiről az Apostol szól: Krisztus – miután minden alája van már vetve átadja „az uralmat Istennek, az Atyának, hogy Isten legyen minden mindenben (1 Kor 15, 28). Ezért hát olyan szerető, ragaszkodó lélekkel, mint amilyen az Igében volt, mondjuk csak szüntelenül mennyei Atyánknak: Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod!” (Mt 6, 9-10). Isten országáról meg kell azt értenünk, hogy amiként ott nincs „köze az igazságnak a gonoszsághoz, és nem fér össze a világosság a sötétséggel, és nem hozható össze Krisztus Beliállal” (2 Kor 6, 14-15), úgy Isten országa sem állhat fenn a bűn országával együtt. Ha tehát azt akarjuk, hogy Isten uralkodjék bennünk, akkor semmi módon se „uralkodjék a bűn a mi halandó testünkben” (Róm 6, 12), hanem sanyargassuk „tagjainkban azt, ami földies” (Kol 3, 5), és hozzunk gyümölcsöt a Szentlélekben, hogy bennünk, mint valami lelki Paradicsomban, maga Isten járjon-keljen, s kizárólag ő uralkodjék bennünk Fölkentjével, Krisztussal. Ö trónoljon bennünk annak a lelkierőnek dicsőségében, amelyet megkapni óhajtunk, s trónoljon addig, amíg bennünk levő valamennyi ellensége „lábainak zsámolyává nem lesz” (vö. Zsolt 109, 1); és meg nem szűnik bennünk az ő ellenségének minden uralma, hatalma és ereje. Már meg is valósulhat mindez mindegyikünkben, és „az utolsó ellenség, a halál is” (1 Kor 15, 26) megszűnhet, úgyhogy Krisztus bennünk mondhatja: „Halál, hol a te fullánkod? Halál, hol a te győzelmed?” (1 Kor 15, 55) Már most megvalósulhat, hogy „romlandó testünk” elnyerje a szentséget és „romolhatatlanságot”, és hogy a „halandó” levetve a halált az Atya „halhatatlanságába” (1 Kor 15, 53) öltözzék, hogy a bennünk lévő Isten uralkodása révén az újjászületés és feltámadás javainak már most is örvendjünk.

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30
Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu 

 

KENYÉR MEGÁLDÁS Szent Erzsébet ünnepéhez kötődően

Kedves Testvérek! Hívő magyar népünk mindenkor mélyen átérezte, hogy minden jó az Istentől származik, és mindenért neki tartozunk hálával. Isten egyik legnagyobb ajándéka a föld termése, a mindennapi kenyér, amelyért a legszentebb imádságban, a Miatyánkban naponta imádkozunk. Árpád-házi Szent Erzsébet egykoron sok szegényen segített, olykor egy darab kenyérrel is. Az ő tiszteletére külön kenyérfajtát is sütnek napjainkban is, az Erzsébet-kenyeret. Most Szent Erzsébetre emlékezve áldjuk meg ezeket a kenyereket és kérjük Istent ez a testi táplálék növelje bennünk a lelki javak iránt készséget.

 

Könyörögjünk. – Urunk, Jézus Krisztus, te vagy az angyalok eledele és az örök élet kenyere. Kérünk, áldd meg + ezeket az Erzsébet kenyereket, mint ahogyan a pusztában az öt árpakenyeret megáldottad. Add, hogy aki ezekből eszik, az testének erőt, lelkének üdvösséget nyerjen belőlük általad, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. – Ámen.

 

szenteltvízhintés

 

Könyörögjünk!

Hálát adunk neked Istenünk, ezekért az Erzsébet-kenyerekért, amelyeket az emberek javára termett a föld, és készítettek szorgos kezek. Kérünk, hogy amint ezeket a kenyereket is isteni gondviselésed hozta létre, ugyanúgy érleld meg szívünkben az igazság és a szeretet cselekedeteit. A mi Urunk, Jézus Krisztus által, aki nekünk mennyei kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk; és aki veled él és uralkodik a SzentlélekkeI egységben, Isten, mindörökkön-örökké. – Ámen.

 

Évközi 34. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2021 november 21-től november 28-ig


Vasárnap 11.21
          KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA  II. hét   Ho 283, ÉE 585, 598, 280/B, 159

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Miklós és Róbert édesapákért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Paczona család elhunyt tagjaiért MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács István és +neje Erzsébet HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Mayer Jenőért halálának évfordulójára MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr.GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Bognár Ágostonné sz. Krár Margit lelki üdvéért, temetése 11. 12-én volt MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Pácser Gyula, élő és +hozzátartozók OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ-p. SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Ambrus Antal lelki üdvéért halálának harmadik évfordulóján HG
          Fehérvárcsurgó 12.00 Bernáth Miklós Vendel keresztelése MT
          Bodajk 17.45 Orgonás litánia, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG
Hétfő 11.22          Szent Cecília, szűz és vértanú (E)
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Julianna és István szülők lelki üdvéért MT
Kedd 11.23          Szent I. Kelemen pápa és vértanú (e)
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +Katalinért HJ
Szerda 11.24          Dung Lac Szent András áldozópap és társai, vértanúk (E)
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. József, Attila, Tamás atyák születésnapjuk alkalmából hálából szolgálatukért OA
Csütörtök 11.25          Alexandriai Szent Katalin, szűz és vértanú (e)
          Magyaralmás 9.00 Harangozás +Tóth Imre temetésére
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 11.26          Köznap
          Magyaralmás 9.00 Harangozás +Tóth Imre temetésére
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Rozália +20. évf. alkalmából lelke üdvéért, valamint a család élő és +tagjaiért HJ
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. Oszoli család élő és +tagjaiért HG
Szombat 11.27          Köznap
          Magyaralmás 9.00 Harangozás +Tóth Imre temetésére
          Bodajk 11.00 Horák Helena és Sárosi Hanna keresztelése OA
          Bodajk 11.00 +Tóth Lászlóné sz. Csizmadia Teréz énekes temetése MT
          Bodajk 11.00 Harangozás +Tóth Lászlóné temetésére
          Bodajk 12.00 Énekes mise, int. +Tóth Lászlóné sz. Csizmadia Teréz lelki üdvéért MT
          Magyaralmás 13.00 +Tóth Imre sz. Tóth Imre csendes temetése Mészáros Barnabás atya
          Magyaralmás 14.00 Csendes mise, int. +Tóth Imréért Mészáros Barnabás atya
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI

          Bodajk 16.00 Énekes „gyerek-mise”, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Bognár Irénért és gyermekeiért OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.28                     ADVENT 1. VASÁRNAP – „C” év – viola                              I. hét        Ho 2, ÉE 501, 503, 126, 9
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. MT
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Szűz Anya tiszteletére hálából HJ
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Gajdacsik és Németh család élő és +tagjaiért HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Rendeki Ferenc és felesége +Svárda Katalin és +családtagokért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 9.30 Pongráncz Bence Zalán keresztelése MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Templombúcsú – Énekes mise, int. Kaszap Központ megáldása – Püspök úr (MT)
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ-p. SZM
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Balinka – Mecsér misézőhely 14.00 Cs. mise, int. +Bakonyvári Jánosné sz. Kadlecsik Anna lelki üdvéért, temetése 11. 09-én volt HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HJ

Scroll Up