Site Overlay

Évközi 33. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2021. november 14-től november 21-ig

 

Vasárnap 11.14          ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP – zöld    I. hét        Ho 220, 593, 600, 112, 293       
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Asumbrenner Józsefné lelki üdvéért HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Szülők és +gyermekeik OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Szülőkért, nagyszülőkért élő és +családtagokért MT
          Bodajk 9.30 Gerlinger Tibor, Gál Szófia keresztelése MT
          Csákberény 9.30 Szent Márton templombúcsú – Énekes mise, int. Pro populo OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Bittmann család élő és +tagjaiért HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Udvari Lajos lelki üdvéért, temetése 2021. 11. 13-án volt HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Rajki Dezsőné szül. Szabó Katalin lelki üdvéért + 20. évf. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Erzsébetért MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Nagy és Makovíczki család élő és elhunyt tagjainak lelki üdvéért OA
          Bodajk 17.45 Orgonás litánia, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
Hétfő 11.15          Nagy Szent Albert, püspök és egyháztanító (e)
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Nemes Ferenc születésének 100.évfordulójára és +Szuna Terézia +évf. MT
Kedd 11.16          Skóciai Szent Margit (e)
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Piller család +tagjaiért és élő Annáért HJ
Szerda 11.17          Nagy Szent Gertrúd, szűz (e)
          Zámoly 13.00 +Schmalkovics Józsefné sz. Prosszer Borbála csendes temetése OA
          Zámoly 13.00 Harangozás +Schmalkovics Józsefné temetésére
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Bognár családért OA
Csütörtök 11.18          Szent Péter- és Szent Pál bazilikák felszentelése (e)
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 11.19          Árpád-házi Szent Erzsébet – Ü
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 18.00 Karitász munkatársak köszöntése – Énekes mise, int. Karitász szolgálat sikeréért, munkatársakért OA
Szombat 11.20          Köznap
          Csókakő 10.00 Háhn Benedek Mihály keresztelése OA
          Bodajk 11.00 +Mihalicz Károly sz. Mihalicz Károly énekes temetése MT
          Csákberény 11.30 Gyócsi Anna, Gyócsi Anna keresztelése OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Orgonás litánia, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Hinora István lelki üdvéért halálának 5. évfordulóján OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.21          KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA                                          II. hét       Ho 283, ÉE 585, 598, 280/B, 159

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Miklós és Róbert édesapákért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács István és +neje Erzsébet HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Mayer Jenőért halálának évfordulójára MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr.GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Bognár Ágostonné sz. Krár Margit lelki üdvéért, temetése 11. 12-én volt MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Pácser Gyula, élő és +hozzátartozók OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 12.00 Bernáth Miklós Vendel keresztelése MT
          Bodajk 17.45 Orgonás litánia, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG

 

 A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései
Évközi 33. vasárnap, 2021. november 14.

 

 „Az ég és föld elmúlnak, de az én szavaim nem múlnak el.”

Mk 13,31

Jövő vasárnap lesz az országos gyűjtés templomainkban a helyi és a központi Karitász javára. Perselyadományaikkal a rászorulókat tudják támogatni. Előre is köszönjük!

November 19-én pénteken, Szent Erzsébet napján – szeretettel hívjuk és várjuk a magyaralmási templomba este 6 órakor kezdődő szentmisére lelkipásztori körzetünk Karitász szolgálatainak munkatársait. A szentmise után a járvány miatt idén nem lesz közös agapé.

Az idei évben a rászorulók karácsonyi élelmiszercsomagjára templomainkban egy külön erre a célra felcímzett perselybe gyűjtünk pénzadományokat december 5-ei vasárnapig bezárólag. Az összegyűlt pénzadományokból a Karitász munkatársak karácsonyig összeállítják a szeretetcsomagokat, melyeket advent folyamán megáldunk és kiosztunk a rászoruló testvéreink között. Kérjük híveink segítségét, mutatkozzék meg tevékeny szeretetünk mindazok felé, akik szükséget szenvednek! Köszönjük egyben előre is, a Karitász csoportok munkáját, szervezését!

 

Közös programok

 

Dátum Időpont Helyszín Esemény
November
14. v. 9.30 Csákberény Szent Márton búcsú
19. p. 18.00 Magyaralmás Karitász-mise
21. v.   Templomainkban Országos Karitász gyűjtés
22. h. 19.00 Bodajk Leendő elsőáldozók szüleivel találkozás
23. k.   Tihany Hitoktatói kirándulás
26. p. 16.00 Magyaralmás Adventi kézműves ház
16.30 Bodajk Ifjúsági Klub
27. szo. 16.00 Családos gyerek-mise
28. v. 11.00 Fehérvárcsurgó Püspöki szentmise – Kaszap Központ megáldása / templombúcsú
14.00 Balinka-Mecsér Szentmise majd gyertyagyújtás
16.00 Bodajk Városi gyertyagyújtás
17.00 Fehérvárcsurgó Gyertyagyújtás-Betlehem megáldása

 

 

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspöknek a zsoltárokról szóló fejtegetéseiből (Ps 95, 14. 15: CCL 39, 1351-1353)

Ne álljunk ellene az Úr első eljövetelének, hogy ne féljünk majd a másodiktól!

 

Ujjongjon az erdő minden fája az Úr előtt, mert eljön, jön, hogy ítélje a földet (Zsolt 95, 12). Az, aki egyszer már eljött, majd ismét eljön. Ezt így ígérte meg az evangéliumban: Majd akkor meg fogjátok látni az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin (Mt 26, 64). Mit jelent a majd akkor kifejezés? Nemde az Úr majd akkor jön el, amikor a föld minden népe jajgat? Először igehirdetői által jött el, és betöltötte az egész földkerekséget. Ne álljunk ellene az első eljövetelének, hogy ne féljünk majd a másodiktól! Mit kell tehát tennie egy keresztény embernek? Használnia kell ezt a világot, de nem szabad szolgálnia e világnak. … Akinek tiszta a lelkiismerete, az nyugodtan várja, hogy mikor jön el az Úr. Mert miféle Krisztus iránti szeretet az, amely retteg az ő eljövetelétől? Testvérek, nem szégyelljük magunkat? Szeretjük, és mégis attól félünk, hogy eljön? Valóban szeretjük őt? Vagy inkább a bűneinket szeretjük jobban? Jobb, ha magukat a bűneinket gyűlöljük, és őt szeretjük, aki azért jön majd el, hogy megtorolja a bűnöket. El fog jönni, akár akarjuk, akár nem; abból, hogy mindeddig még nem jött el, nem következik, hogy nem is fog eljönni. Eljön, amikor nem is sejted, és ha felkészülve talál, semmi károd nem lesz abból, hogy nem tudod eljövetele idejét. Ujjongjon az erdő minden fája. Először eljön, és azután megítéli a földet: örvendezve találja azokat, akik hittek az ő első eljövetelében, mert eljön. Igazságosan ítéli meg a földkerekséget, és a népeket az ő igazsága szerint (Zsolt 95, 13). Mit értsünk az alatt, hogy igazságosan és az ő igazsága szerint? Az ítéletkor maga köré gyűjti választottait, a többieket pedig elkülöníti tőlük: azokat ugyanis majd a jobbjára állítja, ezeket pedig a baljára. Nemde nagyon is igazságos és nagyon is az ő igazsága szerint van az, hogy ne is reméljenek irgalmat bírájuktól azok, akik nem akartak irgalmasságot gyakorolni, amíg el nem jön a bírájuk? Mindazokat pedig, akik örömmel gyakorolták az irgalmasságot, ő maga is irgalmasan fogja megítélni, így szól majd a jobbján állóknak: Gyertek, Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! És érdemül számítja be nekik irgalmas cselekedeteiket: Mert éhes voltam, és adtatok ennem, szomjas voltam, és adtatok innom, és így tovább (Mt 25, 34-46). Mit fog viszont beszámítani a balján állóknak? Hiszen ők maguk sem akartak irgalmasságot gyakorolni! Hová fognak kerülni? Távozzatok az örök tűzre! (Mt 25, 41) E szörnyű ítélet hallatára jajveszékelni fognak. De mit tanít egy másik zsoltár? Örök emlékezete marad az igaznak, vészt hozó hírtől nem kell félnie (Zsolt 111, 6-7). Hogyan szól ez a vészt hozó hír? Távozzatok az örök tűzre, amely a sátánnak és angyalainak készült (Mt 25, 41). Aki örül a kedvező ítéletnek, az nem fog félni a szörnyű ítélettől. Ez az az igazságos és ígérete szerinti ítélet. Vajon úgy gondolod, hogy mivel te igazságtalan vagy, majd az igazságszolgáltató nem lesz igazságos? Vagy mivel te hazug vagy, majd az igazság nem lesz igazmondó? Viszont ha te irgalomban akarsz részesülni, akkor légy te is irgalmas másokhoz, még mielőtt ő eljönne: bocsásd meg, amit ellened vétettek, adj abból, amiben bővelkedsz. Hiszen kiéből adsz, ha nem az övéből? Ha a magadéból adnál, az ajándékozás lenne, ámde ha az övéből adsz, az nem más, mint visszatérítés. Mid van ugyanis, amit nem kaptál? (1 Kor 4, 7) Íme, ezek az Istennek legkedvesebb áldozati adományok: irgalmasság, alázatosság, bűnbánat, békesség és szeretet. Mindezeket felajánljuk, és így bizakodva várjuk majd a bíró eljövetelét, aki igazságosan ítéli meg a földkerekséget, és a népeket az ő igazsága szerint (Zsolt 95, 13).

 

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30

Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu 

Scroll Up