Site Overlay

Évközi 32. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2021. november 7-től november 14-ig

Vasárnap 11.07          ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP – zöld IV. hét      Ho 232, 592, 599, 109, 299 v. 293           

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Molnár Károly atyáért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Schandl Ferencért és feleségéért +Angeli Ágnesért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Molnár József és +családtagok HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Fodor Sándorért, temetése 11. 06-án volt MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Ágnes édesanyáért és élő hozzátartozókért MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 17,45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HJ
Hétfő 11.08          Köznap
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG
Kedd 11.09          A lateráni bazilika felszentelése – Ü
          Balinka-Mecsér 14.00 +Bakonyvári Jánosné sz. Kadlecsik Anna énekes temetése HG
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HG
Szerda 11.10          Nagy Szent Leó, pápa és egyháztanító (E)
          Bodajk 18.00 Igeliturgia FBÁ
Csütörtök 11.11          Tours-i Szent Márton, püspök (E)
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 11.12          Szent Jozafát püspök és vértanú (E)
          Bodajk 10.00 Molnár Károly atya temetése, gyászmise, Püspök atya

          Csókakő 15.00 +Bognár Ágostonné sz. Krár Margit énekes temetése OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 11.13          Magyar szentek és boldogok (e)
          Bodajk 11.30 Rajos Milán Imre keresztelése OA
          Bakonykúti 13.00 +Ligeti Károly sz. Ligeti Károly csendes temetése MT
          Bakonykúti 14.00 Csendes mise, int. +Ligeti Károly lelki üdvéért MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 11.14          ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP – zöld                                                     I. hét        Ho 220, 593, 600, 112, 293       
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Asumbrenner Józsefné lelki üdvéért HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Szülők és +gyermekeik OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Szülőkért, nagyszülőkért élő és +családtagokért MT
          Bodajk 9.30 Gerlinger Tibor, Gál Szófia keresztelése MT
          Csákberény 9.30 Szent Márton templombúcsú – Énekes mise, int. Pro populo OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Bittmann család élő és +tagjaiért HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Rajki Dezsőné szül. Szabó Katalin lelki üdvéért + 20. évf. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Erzsébetért MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Orgonás litánia, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Pro populo MT

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Évközi 32. vasárnap, 2021. november 7.

„…’Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe.’”

Mk 12,43b

Az idén újra megrendezi Egyházmegyénk a Magyar Szent Család ünnepét november 13-án, jövő szombaton, melyre az Egyházmegye minden buzgó katolikus családját szeretettel hívja. A program püspöki szentmisével kezdődik a Szent Imre templomban (Barátok temploma) délelőtt 10 órakor. A szentmise végén Spányi Antal megyéspüspök úr a Magyar Szent Család oltalmába ajánlja a családokat. A szentmisét agapé követi, majd további színes programok várják a családokat. Szeretettel ajánljuk családjaink figyelmébe a jövő szombati ünneplést!

Püspök atya rendelkezése értelmében kérjük a szentmiséken és egyéb liturgikus alkalmakon a maszk használatát a templomokokban a mai vasárnaptól. Akik felső légúti betegség tüneteit észlelik magukon (orrfolyás, tüsszögés, köhögés) ne menjenek templomba és közösségbe. Ebben az esetben, mint minden betegség esetében, a vasárnapi szentmisén való részvétel számukra nem kötelező. Vigyázzunk egymásra, tegyünk meg mindent az oltakozással és a fertőzés átadás lehetőségének csökkentésével egymásért!

A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján (szombat) tartjuk Bodajkon: délután 17.00-tól elmélkedés, szentolvasó, litánia, körmenet, 18.00-kor szentmise. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Tisztelettel hirdetjük, hogy Molnár Károly atya, gyászmisével egybekötött püspöki temetése a bodajki kegytemplomban jövő héten pénteken, november 12-én, délelőtt 10 órakor lesz. Kegyhelyünk kérése, hogy egy száll virággal búcsúzzunk, a gyászoló család a koszorúmegváltást a kegyhelynek ajánlva kéri, hogy a templom perselyeibe helyezzék. R.I.P!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
November
12. p.16.30BodajkIfjúsági Klub
13. szo.10.00Székesfehérvár-Szent Imre templomMagyar Szent Család ünnepe
17.00BodajkFatimai engesztelés
14. v.9.30CsákberénySzent Márton búcsú
19. p.18.00MagyaralmásKaritász-mise
21. v. TemplomainkbanOrszágos Karitász gyűjtés
22. h.19.00BodajkLeendő elsőáldozók szüleivel találkozás
23. k. TihanyHitoktatói kirándulás
26. p.16.00MagyaralmásAdventi kézműves ház
16.30BodajkIfjúsági Klub
27. szo.16.00Családos gyerek-mise
28. v.11.00FehérvárcsurgóPüspöki szentmise – Kaszap Központ megáldása / templombúcsú
14.00Balinka-MecsérSzentmise majd gyertyagyújtás
16.00BodajkVárosi gyertyagyújtás
17.00FehérvárcsurgóGyertyagyújtás-Betlehem megáldása

Liturgikus elmélkedés

Kezdődik egy II. századi szerző szentbeszéde (Cap. 1, 1 – 2, 7: Funk 1, 145-149)

Krisztus az elveszetteket akarta megmenteni

    Testvéreim! Jézus Krisztust valóságos Istennek, élők és holtak bírájának kell tartanunk, és nem szabad üdvösségünket sem jelentéktelennek gondolnunk. Ha ugyanis nem tartjuk valóságos Istennek őt, akkor az se lesz valami nagy dolog, amit remélhetünk tőle. Akik jóváhagyják a róla szóló ilyen lealacsonyító beszédet, azok vétkeznek. Mi is vétkezünk, ha nem ismerjük fel, hogy honnan hívott meg minket, és azt, hogy ki és hova hívott meg, és hogy mennyi szenvedést vállalt értünk az Úr Jézus Krisztus. Mi mit adunk neki viszonzásul, avagy milyen gyümölcs méltó ahhoz, amit ő adott nekünk? Mennyi jámbor cselekedettel tartozunk neki? Hiszen ő adta nekünk a világosságot; mint Atya, fiainak nevezett, és megmentett minket, elveszendőket. Milyen dicséretet zengjünk ezért neki, vagy mivel viszonozzuk azokat a jótéteményeket, amelyeket tőle kaptunk? …

Zengj éneket, te, magtalan, aki nem szültél; hallasd örömöd szavát, s kiálts, te, aki nem vajúdtál. Mert az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van (Iz 54, 1). Zengj éneket, te, magtalan, aki nem szültél; ezzel azt akarja nekünk mondani, hogy az Egyház terméketlen volt, míg csak gyermekeket nem kapott Istentől. Kiálts, te, aki nem vajúdtál; ez pedig azt jelenti, hogy könyörgéseinket egyenesen Istenhez irányítsuk, és ne lankadjunk el (mint ahogy a vajúdó asszonyok ellankadnak). Az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van; ezek a jelentőségteljes szavak arra utalnak, hogy népünk elhagyottnak és Istentől is elvetettnek látszott, de most, hogy már élő hitre támadtunk, egyszerre többen lettünk, mint azok a népek, akik úgy gondolták: nekik saját istenük van. A Szentírás egy másik helyen így szól: Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket (Mt 9, 13). Ezzel azt mondja, hogy meg kell menteni az elveszetteket. Épp ez a nagyszerű és csodálatos: megerősíteni nem azt, ami áll, hanem azt, ami elbukik. Így Krisztus is az elveszetteket akarta megmenteni, sőt sokakat meg is mentett, amikor eljött, és meghívta az elveszett embereket, köztük minket is.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30
Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Scroll Up