Site Overlay

Évközi 30. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2021. október 24-től október 31-ig

Vasárnap 10.24          ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP – zöld                                                     II. hét       Ho 229, 590, 597, 144, 189  
          Balinka 8.00 Szent Vendel templombúcsú – Énekes mise, int. +Szülőkért, Vendelért, Erzsébetért és fiukért Vendelért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Söréd 8.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 10.30!!! Bérmálás – Énekes mise, int. Püspök úr, MT,OA
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr.GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Orgonás litánia, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG

Hétfő 10.25          Szent Mór, püspök (E)
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 10.26          Köznap
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 10.27          Köznap
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 10.28          Szent Simon és Szent Júdás Tádé, apostolok – Ü
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. +Varga András és családjáért HG
Péntek 10.29          Köznap
          Kincsesbánya – Idősek otthona (Platán) 10.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 10.30          Köznap
          Bodajk 11.00 +Jani István Tibor csendes temetése MT
          Bodajk 11.00 Harangozás +Jani István Tibor temetésére
          Bodajk 13.00 Énekes mise, int. Zarándokok szándékára MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Zámoly 15.30 Csendes esküvő: Oláh Zsolt – Kovács Anett esketése OA
          Bodajk 17.45 Orgonás litánia, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Máder László halálának 15. évfordulóján, elhunyt és élő családtagokért. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.31          ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP – zöld                                                     III. hét      Ho 230, 591, 598, 146, 150  
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Ilonáért és lányáért +Juditért OA
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Igeliturgia TZS
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Nagy Péter lelki üdvéért halálának második évfordulóján MT

          Balinka-Mecsér 15.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Orgonás litánia, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Évközi 30. vasárnap, 2021. október 24.

„Jézus így szólt hozzá: „Menj, a hited meggyógyított.”

Mk 10,52

A mai vasárnap lesz templomainkban a missziós gyűjtés, perselyadományaikat e céllal továbbítjuk az Egyházmegye felé, előre is köszönjük adakozásukat!

Imádságos szívvel köszönünk el Molnár Károly atyától, ki október 23-án megtért a Teremtőhöz. Több mint 20 évig szolgálta a bodajki kegyhelyet, és a környező települések híveit. Papi tevékenysége meghatározó volt sokak számára. Nyugdíjazása után is szolgált a hozzánk tartozó településeken, amiért külön is hálásak vagyunk neki. A jó Isten fogadja választottjai közé! Temetéséről később intézkednek. R.I.P!

Felhívjuk híveink figyelemét, hogy a Mindenszentek ünnepe november 1. (két hét múlva hétfő) parancsolt ünnep, a szentmise hallgatás kötelező. Kérjük híveinket a szentmiséken való részvételre. Mindenszentek ünnepén vasárnapi, azaz ünnepi liturgikus rendet tartunk, délután pedig a temetőkben imádkozunk az elhunytjainkért. A megemlékezés végén kérhetik híveink a sírhelyek megáldását. November 2-a kedd; Halottak napja.

Tisztelettel kérjük kedves híveinket, hogy közeledve Halottak napjához, gondoskodjunk elhunyt szeretteink sírhelyeinek rendbetételéről, illetve a lejárt sírhelyek megváltásáról. Egyben köszönjük mindazoknak, akik rendben tartják temetőinket, gondozzák a sírhelyeket, illetve gondnokként, vagy segítőként ellátják az egyházi temetőinkhez kapcsolódó feladatokat!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Október
24. v.8.00BalinkaSzent Vendel templombúcsú
10.30BodajkBérmálás
 TemplomainkbanMissziós gyűjtés
November
1. h.19.00BodajkHalotti matutínum
2. k.15.00Csókakő VárkápolnaSzentmise az elhunyt várbarátokért
12. p.16.30BodajkIfjúsági Klub
13. szo.10.00Székesfehérvár-Szent Imre templomMagyar Szent Család ünnepe
17.00BodajkFatimai engesztelés
14. v.9.30CsákberénySzent Márton búcsú
19. p.18.00MagyaralmásKaritász-mise
21. v. TemplomainkbanOrszágos Karitász gyűjtés
22. h.19.00BodajkLeendő elsőáldozók szüleivel találkozás
23. k. TihanyHitoktatói kirándulás
26. p.16.00MagyaralmásAdventi kézműves ház
16.30BodajkIfjúsági Klub
27. szo.16.00Családos gyerek-mise
28. v.11.00FehérvárcsurgóPüspöki szentmise – Kaszap Központ megáldása /templombúcsú
16.00BodajkVárosi gyertyagyújtás

Liturgikus elmélkedés

Szent I. Kelemen pápának a korintusiakhoz írt leveléből (Cap. 19, 2 – 20, 12: Funk 1, 87-89)

Jóságos Istenünk célszerűen alkotta meg a világot

Tekintsünk az egész világ Atyjára és Teremtőjére! Ragaszkodjunk erősen a békének tőle kapott kiváló és túláradó adományaihoz és jótéteményeihez! Elmélkedve gondolkodjunk róla, és lelki szemünkkel lássuk meg az ő hosszan tűrő jóakaratát! Nézzük, milyen jóságosnak mutatja magát minden teremtménye iránt! Az ég békében engedelmeskedik az ő akaratának, mert gondviselése kormányozza. A nappal és az éjszaka egymást nem akadályozva futják az általa előre meghatározott pályájukat. A Nap, a Hold és a csillagok kara az ő törvénye szerint hiba nélkül, teljes összhangban jár kijelölt útján. A föld az ő akarata szerint meghatározott időben megtermékenyül, hogy bőségesen ellássa táplálékkal az embereket, állatokat és mindazt, ami rajta él. Nem vonakodik, és nem változtat semmit sem azon, amit Isten elrendelt. Az örvények felkutathatatlan világa és a tenger mélységének ismeretlen tájai ugyanazokra a törvényekre hallgatnak. A végtelen tenger tömegét az ő rendelése dagasztja árrá, és az nem lépi át a neki kiszabott határokat, hanem az ő parancsa szerint viselkedik. Azt mondja ugyanis az Úr: Eddig jössz, és hullámaid önmagadban törnek meg (vö. Jób 38, 11). Az ember számára bejárhatatlan óceán és a rajta túl levő világok az Úr ugyanazon törvényeinek kormányzása alatt állnak. Békében követik egymást a tavasz, nyár, ősz és tél évszakai. A maguk sajátos idején még a szelek állomáshelyei is késedelem nélkül teljesítik feladatukat. Az élet és az egészség szolgálatában álló állandó források is szünet nélkül nyújtják vizüket az emberek életének fenntartására. Még a legkisebb állatok is békében és egyetértésben élnek közösségükben. Mindezeknek a nagy Alkotó és a mindenek Ura adta meg a békét és összhangot. Ő jót tesz mindennel, elsősorban pedig velünk, akik irgalmasságához menekülünk a mi Urunk, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és fölség mindörökké. Ámen.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30
Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Scroll Up