Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Évközi 27. vasárnap, 2021. október 3.

„…’Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás’”.
Jn 6,68b

Köszönjük azoknak a közösségeknek, akik a mai termény-betakarítási hálaadásra készültek, Legyen áldás nemcsak a templomba kitett terményeken, hanem minden munkánkon is, hogy így meglegyen a mindennapi kenyér minden család asztalán a Mennyei Atya jóvoltából!

Bodajk

A héten pénteken, Magyarok Nagyasszonya ünnepén, este 6 órakor lesz ünnepi szentmise a kegytemplomban, melyet mécsesgyújtás és imádság követ a zarándokudvaron lévő Patrona Hungariae szobornál.

Jövő vasárnap kegytemplomunkból közvetíti a Kossuth Rádió és a Magyar Katolikus Rádió a szentmisét. A közvetítés miatt a délelőtti szentmisét kivételesen 10 órakor kezdjük.

Magyaralmás

Pénteken szeretettel hívjuk a Karitász tagjait az este 6 órai szentmisére és előtte fél hattól a szentolvasó imádságra. Kéjük a Magyarok Nagyasszonya közbenjáró segítségét munkánk folytatásához. A mise után Karitász-gyűlést tartunk a plébánián.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Október
3. v TemplomiakbanTermény-betakarítási hálaadás
9.30BodajkKözös elsőáldozás
9. szo.16.00-19.00BodajkBérmálkozók felkészülése
10. v.10.00BodajkRádiós szentmise
13. sze.17.00BodajkFatimai engesztelés
24. v.8.00BalinkaSzent Vendel templombúcsú
10.00BodajkBérmálás

Liturgikus elmélkedés

Nagy Szent Gergely pápa „A Lelkipásztorkodás kézikönyve” című munkájából(Lib. 2, 4: PL 77, 30-31)

A lelkipásztor tudjon megfontoltan hallgatni és okosan beszélni!

    A lelkipásztor tudjon megfontoltan hallgatni és okosan beszélni; ne mondjon el olyasmit, amiről jobb lenne hallgatni, és ne hallgasson el semmit, amit hasznos lenne elmondani. Mert miként az óvatlan beszéd tévútra vezet, úgy a nem helyes hallgatás meghagyja a tévedésben azokat, akiket fel lehetett volna világosítani. Bizony megtörténik, hogy a meggondolatlan lelkipásztorok félnek elveszíteni a rájuk bízottak kegyét, ezért azután visszariadnak az őszinte beszédtől. Az Igazság azt mondja az ilyenekről, hogy ezek nem a pásztorok törődésével őrzik a nyájat, hanem csak béresek módjára szolgálnak; mert ha jön a farkas, elfutnak, azaz gyáván hallgatásba burkolóznak. Az Úr ezért feddi őket a próféta szavával: Néma kutyák mind, nem tudnak ugatni (Iz 56, 10). Máskor pedig így panaszkodik: Nem álltatok ellen, nem építettetek falat Izrael háza számára, hogy erősen tartsátok magatokat a harcban az Úr napján (Ez 13, 5). Ellenállni tehát annyit jelent, mint a nyáj védelmében nyíltan szót emelni a világ hatalmasai előtt. Az Úr napján a harcban erősen tartani magunkat annyi, mint az igaz ügy szeretetéből szembeszállni a gonosz elnyomókkal. A pásztor esetében a szükséges szót félelemből ki nem mondani mi más, mint csendben megfutamodni? Aki pedig a nyájáért helytáll, mintegy védőfalat húz az ellenség elé a választott nép háza védelmében. Ezért mondja Isten egy másik alkalommal a bűnös népnek: Amit prófétáid jövendöltek neked, az csalárdság volt, és balgaság. Sohasem tárták fel vétkedet, és így nem buzdítottak téged bűnbánatra (Siral 2, 14). Tudnunk kell, hogy a Szentírás néha a nép tanítóit nevezi prófétáknak: ezeknek ugyanis az a dolguk, hogy hirdessék a jelen világ mulandóságát, és közöljék a jövendőt. Isten szava tehát azzal vádolja őket, hogy csalárdságokat jövendöltek, mert nem merték a vétkeket ostorozni, sőt biztonságról fecsegve hazug módon hízelegtek a bűnösöknek. A vétkesek gonoszságát világért sem tárták fel, mert attól féltek, hogy támadás éri őket miatta. A lelkek zárainak kulcsa a korholó beszéd; a vádoló szó feltárja a bűnöket, néha olyan bűnöket is, amelyeknek már az elkövetőjük sincs tudatában. Ezért írja Pál apostol: Képes legyen józan tanítással buzdítani, de képes legyen az ellentmondókat meg is cáfolni (Tit 1, 9). Malakiás szavai is ide illenek: A pap ajkának kell a tudást őriznie, és az ő szájából várják a tanítást, mert a Seregek Urának követe (Mal 2, 7). Izajás által pedig így figyelmeztet az Úr: Kiálts, ne kíméld magad, emeld föl hangodat, mint a harsona! (Iz 58, 1) A hírnök tisztét vállalja ugyanis mindaz, aki a papságot vállalja. A bíró félelmetes érkezése előtt neki kell tehát mindenfelé járnia, és folyton kiáltania. Az igehirdetésben járatlan pap olyan, mint a néma hírnök. De akkor hogyan tud majd kiáltani? Itt a magyarázata annak, hogy a lelkek első pásztoraira a Szentlélek nyelvek alakjában szállt le, betöltötte őket, és mindjárt ékesszólókká is tette.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30
Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 27. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2021. október 3-tól október 10-ig


Vasárnap 10.03          ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP – zöld III. hét      Ho 225, 587, 594, 140, 150  
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Szeghy Tiborért, +szülőkért és testvérekért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia Dr.BP
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise – elsőáldozás, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Pintér Balázs lelki üdvéért halálának 4. évfordulóján MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Ábele Helga lelki üdvéért, temetése 2021. 08. 13-án volt HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Ferences diákok lelkigyakorlata Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Rózsafüzér társulat tagjaiért OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. A Jóisten szándékára HG
Hétfő 10.04          Assisi Szent Ferenc (E)
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 11.00 Harangozás +Egyed Lajosné temetésére
          Bodajk 15.00 +Kósa György sz. Kósa György énekes temetése OA
          Bodajk 15.00 Harangozás +Kósa György temetésére
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Kedd 10.05          Szent Faustina Kowalska, szűz (e)
          Iszkaszentgyörgy 11.00 Harangozás +Egyed Lajosné temetésére
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 10.06          Szent Brúnó, áldozópap (e)
          Iszkaszentgyörgy 16.00 +Egyed Lajosné sz. Viniczai Anna énekes temetése
          Iszkaszentgyörgy 16.00 Harangozás +Egyed Lajosné temetésére
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Csütörtök 10.07          Rózsafüzér Királynője (E)           Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 10.08          SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA (FÜ)
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA utána imádság a Mária-szobornál
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 10.09          Szent Dénes püspök és társai, vértanúk (e)
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Szülőkért és +Mária nővér lelki üdvéért, élő és +családtagokért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.10ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP– zöld                                                     IV. hét      Ho 226, 588, 595, 142, 181  
          Balinka 8.00 Igeliturgia FBÁ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Elhunyt édesapánk Szumzer Béla emlékére MT
          Isztimér 8.00 Stolmár Vince keresztelése MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Rózsafüzér társulat élő és +tagjaiért HJ
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Ozsváth Ferencnéért +11. évf. és +Ozsváth Ferencért halálának 7. évfordulóján HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Egyed Lajosné sz: Viniczai Anna, akinek temetése 2021.10.06-án volt. OA
          Bodajk 10.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Bognár Imre +25. évfordulójára és +Király Anna halálának 1.évfordulójára. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Laki Károly lelki üdvéért halálának 1. évfordulóján, élő családtagokért HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 17.45 Litánia HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HG

Scroll Up