Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

„Aki nincs ellenünk, az velünk van.„Mk 9,40

Jövő vasárnap lesz templomainkban a terménybetakarítás ünnepe, hálaadása, mely egyes helyeken a mai napig szép hagyományként él híveinkben. Szeretnénk, ha lelkipásztori körzetünkben is ezt az ünneplést megtartanánk, melyhez templomainkban megfelelő helyen (a miséző oltár előtt, vagy mellékoltárnál) egyes terményeket kiteszünk, díszítünk velük, és ezzel is megköszönjük a jó Istennek az idei termést, emberi munkák gyümölcsét. Az elkészített termények felett a szentmisékben rövid szertartást végzünk. Köszönjük mindazoknak, akik ezt elkészítik, és így szebbé teszik hálaadásunkat!

Jövő vasárnap lesz a bodajki kegytemplomban a lelkipásztori körzet közös elsőáldozása. Imádkozzunk gyermekeinkért, kik előszőr találkoznak a szentségi Jézussal a kenyér színében.

Magyaralmás

Október 1-től, a jövő péntektől az esti szentmisét és szombati szentségimádást 6 órától kezdjük.

Söréd

Október hónaptól templomunkban hétköznapokon csak elsőpéntekenként lesz délután 5 órakor szentmise.

Bodajk

A búcsút követő köszönő vacsora a segítők számára a mai vasárnap, 26-án este 7 órától lesz a plébánián. Tisztelettel kérnék ez alkalomra egy-egy tálca süteménnyel, pogácsával, innivalóval készüljünk!

Isztimér

A mai vasárnap délután 4 órakor a település tűzoltószertár melletti kőkeresztjét áldjuk meg, mely a Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázatából, illetve Dr. Schandl Károly képviselő úr adományából újult meg, majd a kisházi kápolnában hálaadó litánia, közös imádság lesz. Szeretettel várjuk a kedves híveket!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Szeptember
26. v.8.00SörédSzent Mihály templombúcsú
15.00FehérvárcsurgóKastélykápolna Szent Kereszt búcsúja
16.00IsztimérKereszt megáldás, litánia
16.00BodajkElsőáldozók felkészülése
Október
3. v TemplomiakbanTerménybetakarítási hálaadás
9.30BodajkKözös elsőáldozás

Liturgikus elmélkedés

Kezdődik Szent Polikárp püspök és vértanúnak a filippiekhez írt levele (Inscriptio; nn. 1, 1 – 2, 3: Funk 1, 267-269)

Kegyelemből van az üdvösségünk

    Polikárp és a vele levő presbiterek Isten Filippiben zarándokló egyházának: gyarapodjatok a mindenható Isten és Megváltónk, Jézus Krisztus által irgalomban és békében! Nagyon örültem miattatok Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, mert az igaz szeretet képviselőit barátsággal fogadtátok, és a bilincsbe verteket magatokhoz méltóan elkísértétek. Ilyen bilincsek illenek a szentekhez; ékességei mindazoknak, akiket Isten, a mi Urunk valóban kiválasztott. Örültem, hogy hitetek régtől fogva dicsért erős gyökere mindmáig él és gyümölcsöt hoz a mi Urunk, Jézus Krisztusban, aki bűneinkért egészen a halálig szenvedett. Isten azonban feloldotta a halál bilincseit, és feltámasztotta őt (ApCsel 2, 24), noha nem láttátok, mégis hisztek benne a megdicsőültek kimondhatatlan örömével (1 Pét 1, 8-9). Ezt sokan szeretnék elnyerni, tudva, hogy a kegyelemből van az üdvösségtek, nem tetteitekből (vö. Ef 2, 8), hanem Isten akaratából Jézus Krisztus által. Ezért hát derekatokat felövezve (1 Pét 1, 13) szolgáljatok Istennek félelemmel (vö. Zsolt 2, 11) és igazsággal. Hagyjátok el a hiú dicsekvést és a tömeg tévelygéseit. Higgyetek abban, aki a mi Urunkat, Jézus Krisztust a halálból feltámasztotta, megdicsőítette (1 Pét 1, 21), és jobbjára ültette; neki vannak alávetve az égiek és a földiek, őt imádja minden szellem, ő jön majd ítélni élőket és holtakat. Vérét Isten számon kéri mindazoktól, akik nem hisznek benne. Isten, aki őt feltámasztotta a halálból, minket is fel fog támasztani, ha megtesszük akaratát, parancsai szerint élünk, s szeretjük mindazt, amit ő szeretett, ha tartózkodunk minden igazságtalanságtól, csalástól, fösvénységtől, rágalmazástól, hamis tanúskodástól; ha nem fizetünk rosszért rosszal, szidalomért szidalommal (vö. 1 Pét 3, 9), ökölcsapásokért ököllel, szitokért gyalázkodással. Tartsuk eszünkben, amit az Úr mondott: Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak! Legyetek irgalmasok, és irgalmasságban részesültök! Amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak majd nektek is visszamérni (vö. Mt 7, 1; Lk 6, 36-38); és: Boldogok a szegények és akik üldözést szenvednek, mert övék a mennyek országa (vö. Mt 5, 3. 10).

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-17.00; kedd: zárva; szerda 8.30-11.30, 14.00-17.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-11.30
Tel: 06-22/410-039, 06-30/102-97-04 Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 26. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2021. szeptember 26-től október 3-ig


Vasárnap 09.26 ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP – zöld  II. hét       Ho 223, 593, 600, 136, 180  
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Kardos Róbert halálának 1. évfordulóján HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Pittner Károlyért OA

          Söréd – Szent Mihály templombúcsú 8.00 Énekes mise, int. +Plébánosokért és + Képviselő testületi tagokért MT – jubiláns házasok megáldása
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csákberény 9.30 Igeliturgia Dr.GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
Fehérvárcsurgó Kastélykápolna – Szent Kereszt búcsú 15.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Pintye Benedek keresztelése OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 12.00 Horváth Bence keresztelése HG
          Bodajk 12.30 Csendes mise, int. Kaposi Zsolt – Klock Orsolya esketése MT

          Balinka-Mecsér 15.00 Csendes mise, int. HG           Isztimér-Kisházi kápolna 16.00 Litánia, Keresztmegáldás MT
          Bodajk 17.45 Litánia, Énekes mise, int. Felajánlva Zsuzsáért
Hétfő 09.27          Páli Szent Vince, áldozópap (E)
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Kedd 09.28          Szent Vencel, vértanú (e)
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. MT
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. Hálából Jézus Szent Szíve tiszteletére HJ
Szerda 09.29          Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael, főangyalok – Ü
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Élő és +családtagokért MT
Csütörtök 09.30          Szent Jeromos, áldozópap és egyháztanító
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 10.01          A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent Teréz, szűz és egyháztanító (E) – elsőpéntek
          Balinka 8.00 Csendes mise, int. MT
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. +Preszter Gézáért és +hozzátartozókért. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. Élő és elhunyt hozzátartozókért HG
          Bodajk 18.45 Szentségimádás
Szombat 10.02          Szent Őrzőangyalok (E) – elsőszombat
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére, Rózsafűzér társulat élő és elhunyt tagjaiért HJ
          Sárkeresztes 10.30 Nagy Luca keresztelése OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Bodajk 16.30 Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Beró Mihály és +Pörgye Mihály lelki üdvéért, valamint élő és +családtagjaikért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 10.03ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP– zöld III. hét      Ho 225, 587, 594, 140, 150  
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Szeghy Tiborért, +szülőkért és testvérekért OA
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise – elsőáldozás, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Pintér Balázs lelki üdvéért halálának 4. évfordulóján MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +Ábele Helga lelki üdvéért, temetése 2021. 08. 13-án volt HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. A Jóisten szándékára HG

Scroll Up