Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Évközi 12. vasárnap, 2021. június 20.

„Miért féltek ennyire? Még mindig nincs bennetek hit?”

Mk 4, 40b,c

A héten lesz június 24-én, csütörtök délelőtt egyházmegyénk papszentelése a Prohászka emléktemplomban, amikor Püspök atya áldozópappá szenteli Szakács Péter diakónust és szerpappá szenteli Arany Ferenc és Ébner Vilmos akolitusokat. Szeretettel hívjuk a kedves híveket a szentelési ünnepségre, imádsággal kísérve a szentelendőket és a papi hivatásokat!

A múlt keddi nappal véget ért az idei iskolai hitoktatás is, mely kapcsán köszönetet mondunk hitoktatóinknak áldozatos munkájukért. A jó Isten áldása legyen mindazon a szolgálaton, melyet lelkipásztori körzetünkben gyermekeink, fiataljaink keresztény neveléséért tesznek!

Kérjük a templomi közösségeket, hogy a mai vasárnaptól a liturgiák végén szíveskedjenek a perselypénzt nemcsak bezacskózni, hanem az általunk kiadott perselyösszesítőn dokumentálva a helyszínen megszámolni. Egyben kérjük a közösségeket, hogy ahol a hétköznapokra bármilyen főünnepen perselyezést végeznek, azt is egybe számolják annak a hétnek a vasárnapi perselyadományával. Köszönjük híveinknek, hogyha kis mértékben is, de növekszik a csengős perselyadományok összege, amiért nagy köszönettel vagyunk a testvérek felé!

A Székesfehérvári Egyházmegye új látogatóközpontjának megnyitására szervezünk gyalogos zarándoklatot a bodajki kegyhelytől indulva Székesfehérvárra jövő szombaton, június 26-án. A zarándokúton Szent István nyomába járva juthatunk el egyházmegyénk, a Magyar Szent Család nyomában elnevezésű projektjének felépült látógatóközpontjához. Részletek a www.szenteknyomaban.hu internetes oldalon, vagy plébánia hivatalunkban kérhetőek. Indulás reggel 7 órakor a kegyhelyudvarból. Szeretettel hívjuk a kedves híveket a közös zarándoklatra!

Bodajk

Jövő pénteken az esti szentmise után 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk a testületi tagokat az ülésre.

Köszönjük Arany Ferenc tisztelendő testvérünk szentelési ajándékára összegyűlt adományokat! Ferenc testvérünk jövő héten szombaton este és vasárnap a délelőtti szentmisében fog ünnepélyesen, mint diakónus szolgálni, (prédikálni) amikor is köszöntjük majd őt közösségünk nevében is.

Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy hétköznapokon hétfőn, szerdán és pénteken este is orgonás szentmisék lesznek kegytemplomunkban. Aki ezekre a napokra kér szentmiseszándékot, azoktól kérjük az orgonás szentmise díját megfizetni.

Isztimér

Jövő szombaton, június 26-án lesz a gúttamási Keresztelő Szent János születése templombúcsú délután 3 órakor.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Június
24. cs.10.00Székesfehérvár – Prohászka templomDiakónus- és papszentelés
25. p.19.00BodajkKépviselőtestületi ülés
26. szo.7.00-18.00Bodajk-SzékesfehérvárZarándoklat a látógatóközpont megnyitására
15.00GúttamásiKeresztelő Szent János születése templombúcsú
27. v. Bodajk – Szent Imre ZarándokházHittantábor I.

Liturgikus elmélkedés

Faustinus Luciferanus áldozópapnak „A Szentháromság” című értekezéséből (Nn. 39-40: CCL 69, 340-341)

Krisztus: király és pap mindörökké

 Üdvözítőnk mint ember tényleg fölkent valóságos király és valóságos pap. Mindkettőt egyesíti magában, hogy egyik se hiányozzék Üdvözítőnkben. Halld tehát, hogy lett király, hiszen így van megírva: Engem tett meg királlyá Sionban, az ő szent hegyén (vö. Zsolt 2, 6). Halld meg azt is, amit papságáról tanúsít az Atya: Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint (Zsolt 109, 4). Az Ószövetségben Áron volt az első krizmával fölkent pap, de az Atya nem azt mondta: „Áron rendje szerint” lett pap, nehogy valaki is azt hihesse, hogy Üdvözítőnk papsága Áron papságának az utódlása. Áron papsága ugyanis átszállt az utódaira, Üdvözítőnk papsága azonban nem ilyen átörökölt papság, hiszen az ő papsága mindörökre megmarad, miként írva van: Pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint. … Amikor ugyanis kezébe vette, és kinyitotta Izajás könyvét, és abból ezt olvasta: Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem (Lk 4, 18), akkor rögtön azt mondta: most teljesedett be ez a jövendölés hallgatói füle hallatára. De Péter, az apostolok feje is, amikor kifejti, hogy Üdvözítőnk milyen krizmával lett fölkenve, akkor azt tanítja, hogy ez a krizma: a Szentlélek, azaz az Isten ereje. Amikor pedig az Apostolok Cselekedeteiben beszélt ahhoz a nagyon vallásos és irgalmat gyakorló századoshoz, akkor többek közt ezt mondta: Galileától kezdve a Jánostól hirdetett keresztség után a názáreti Jézust az Isten fölkente Szentlélekkel és hatalommal. S ő ahol csak járt, jót tett, csodákat vitt végbe, és meggyógyította az összes ördögtől megszállottat (ApCsel 10, 37-38).  Látjuk tehát: Péter is azt tanítja, hogy ez a Jézus, mint ember, a Szentlélekkel és hatalommal van fölkenve. Tehát maga Jézus valóban mint ember lett Fölkent, a Szentlélek kenete által lett király és pap mindörökké.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 06-22/410-039, Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 12. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2021. június 20-tól június 27-ig

Vasárnap 06.20          ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP – zöld – Te Deum                   IV. hét                     Ho 221, 588, 595, fel. 259, 112, 152  
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Fáber Rózáért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Hálából 84. születésnapját ünneplő édesanyáért, nagymamáért és dédmamáért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Takács család élő és elhunyt tagjaiért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Ifjú párért, Barbaráért és Péterért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Hálából házassági évforduló alkalmából HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Schweighardt Istvánért, halála 2. évfordulóján MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Süle Tibor felgyógyulásáért OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HJ – p. SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Herbainé Kuzma Erzsébetért és elhunyt Herbai György halálának 10. évfordulójára HG

Hétfő 06.21          Gonzága Szent Alajos, szerzetes (E)
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 16.00 +Fehér Sándor sz. Fehér Sándor csendes temetése MT
          Bodajk 16.00 Harangozás +Fehér Sándor temetésére
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
Kedd 06.22          Fischer Szent János püspök és Morus Szent Tamás, vértanúk (e)
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 06.23          Köznap
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
Csütörtök 06.24          KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (FÜ)
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Csendes mise, int. HG
Péntek 06.25          Köznap
          Iszkaszentgyörgy 10.00 +Balázsik Ferencné sz. Szerencse Mária énekes temetése MT
          Iszkaszentgyörgy 10.00 Harangozás +Balázsik Ferencné temetésére
          Magyaralmás 11.00 Orgonás esküvő: Bakos István – Tóth Renáta esketése SZM
          Csákberény 15.30 Orgonás esküvő: Belecz Péter – Gulyás Barbara esketése MT
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. +József és Katalin szülőkért és fiukért +Józsefért HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT utána képviselőtestületi ülés
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 06.26          Alexandriai Szent Cirill, püspök és egyháztanító (e)
          Csákberény 10.00 Pauer Anna keresztelése OA
          Bodajk 11.00 +Nikovics Ferencné sz. Markó Irén csendes temetése OA
          Bodajk 11.00 Harangozás +Nikovics Ferencné temetésére
          Bodajk 11.30 Hartdégen Benedek keresztelése MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia AF diakónus
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Máder László lelkéért, élő és elhunyt családtagokért. OA-p. AF diakónus
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.27          ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP – zöld                                       I. hét                        Ho 222, 589, 596, 114, 274  
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Marosán Lászlóért halálának 3. évfordulóján, szüleiért, testvéréért HJ-p. AF diakónus
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Kiss Jánosért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Kurcsi Dániel (Danika) +évf. MT-p. AF diakónus
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Sárvári Zsoltért halála 4. évfordulóján HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT-p. AF diakónus
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Márk László és +szülők lelki üdvéért MT

Scroll Up