Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Évközi 11. vasárnap, 2021. június 13.

„…Mikor tanítványaival magukra maradtak, mindent megmagyarázott nekik.”

Mk 4,34b

Kérjük híveinket, hogy akik megtehetik, támogassák egy-egy rászoruló gyermek idei táborozását. Egy borítékba betéve a támogatásra szánt összeget juttassák el az atyákon keresztül a bodajki plébánia hivatalba. Előre is köszönjük támogatásukat!

A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján (a mai vasárnap) tartjuk Bodajkon: délután 5 órától elmélkedés, szentolvasó, litánia, körmenet, 6 órakor szentmise, este fél 9 órakor szentóra. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Szeretettel hirdetjük, hogy június 18-19-20-án, „3Szentkút” elnevezéssel tematikus zarándoklatot szervez a bodajki kegyhelytől indulva a Mária Út Egyesület. Részletek a www.mariaut.hu oldalon olvashatóak.

Jövő vasárnap a liturgiákon adunk hálát az idei tanévért. Szeretettel várjuk a hittanosokat. Egyben hálásan köszönjük hitoktatóink ez évi áldozatos munkáját; gyermekeink, fitalajaink keresztény nevelését!

Bodajk

Szombat és vasárnap az esti szentmisék előtt háromnegyed 6 órától elimádkozzuk ünnepélyesen a lorettói litániát.

Arany Ferenc tisztelendő úr diakónusszentelésére készülve, neki szánt ajándékra gyűjtünk a jobb oldali mellékoltárnál kihelyezett adománygyűjtő dobozba. Előre is köszönjük adakozásukat!

Magyaralmás

A héten szerdán, június 16-án este 7 órakor képviselőtestületi ülést tartunk a plébánián. Szeretettel várjuk a testületi tagokat az ülésre!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Június
13. v.17.00Bodajk – kegytemplomFatimai engesztelés
16. sze.19.00MagyaralmásKépviselőtestületi ülés
24. cs.10.00Székesfehérvár – Prohászka templomDiakónus- és papszentelés
26. szo.15.00GúttamásiKeresztelő Szent János születése templombúcsú
27. v. Bodajk – Szent Imre ZarándokházHittantábor I.

Liturgikus elmélkedés

Szent Ciprián püspök és vértanúnak „Az Úr imádsága” című értekezéséből (Nn. 4-6: CSEL 3, 268-270)

Az imádság alázatos szívből fakadjon!

Amikor imádkozunk, szavunkban és könyörgésünkben egyesüljön a fegyelem a belső nyugalommal és a tisztelettudással. Jusson eszünkbe, hogy Isten színe előtt állunk. A ránk figyelő Isten tetszésére kell lennünk még testtartásunkkal és hanghordozásunkkal is. A tolakodó hangosan kiáltozik, a szerényhez viszont az illik, hogy csendben mondja imáját. Elvégre is, oktató szavával arra intett az Úr, hogy a rejtekben imádkozzunk, magányos helyen, magunkra maradva, a szobánkban. Ez felel meg leginkább a hitünknek. Hiszen tudnunk kell, hogy Isten mindenütt jelen van, mindenkit meghall és lát, és magasztos fölségével a legtitkosabb rejtekhelyeket is betölti, amint meg van írva: Tán csak a közelből vagyok Isten – mondja az Úr –, s nem vagyok a távolból is az? Elrejtőzhet-e valaki úgy a rejtekhelyen, hogy ne lássam meg őt? Vajon nem én töltöm-e be az eget és a földet? (Jer 23, 23-24) És ez is írva van: Az Úrnak mindenütt ott van a szeme, a rosszak és jók fölött egyaránt (Péld 15, 3). Amikor pedig a testvéreinkkel egy közösségbe gyűlünk, és Isten papjával együtt a szent áldozatot mutatjuk be, akkor se feledkezzünk meg a tisztelettudásról és a fegyelemről. Ne kiáltsuk világgá kéréseinket, ne használjunk szertelen szavakat. Azokat a könyörgéseket, amelyeket szerényen illik Isten elé tárni, nem szabad nyugtalan bőbeszédűséggel előadni; Isten ugyanis nem a szavakra, hanem a szívekre hallgat. Miért is kellene kiáltozással figyelmeztetni őt, aki még a gondolatokat is látja? Maga az Úr tesz bizonyságot arról, hogy ő a gondolatokat is látja, amikor így szól: Miért gondoltok magatokban rosszat? (Mt 9, 4) És másutt ezt olvassuk: Hadd tudja meg minden egyház, hogy én vagyok, aki a veséket és a szíveket vizsgálja (Jel 2, 23). Az alázatosságnak ehhez a szabályához igazodott gondosan Anna is, akiről a Királyok első könyvében olvasunk. Ő az Egyház előképe. Nem hangos könyörgéssel fordult Istenhez, hanem csendben, szerényen, szíve mélyén imádkozott. Feltűnést nem keltve mondta imáját, de sugárzó hittel; nem kiáltozva, de annál inkább szívből. Tudta, hogy így hallgatja meg őt az Úr. Valóban meg is kapta, amit kért, mert szívből kérte, így mondja róla a Szentírás is: Anna csöndben imádkozott, csak ajkai mozogtak, hangja nem hallatszott. És az Úr teljesítette kérését (1 Sám 1, 13). Ezt olvassuk a zsoltárban is: Szálljatok magatokba szívből, nyugovóra térve csendesüljetek! (Zsolt 4, 5) A Szentlélek Jeremiás által is ugyanezt tanítja és sürgeti: Mondjátok magatokban: egyedül téged illet az imádás, Urunk (vö. Bár 6, 5). Aki imádkozik, szeretett testvéreim, jó, ha azt is tudja, hogyan imádkozott egyszer a farizeus és a vámos a templomban. A vámos nem volt elbizakodott, fel sem emelte a szemét, a kezét pedig nem tárta szét kihívóan, csak a mellét verte, megvallva a szívében rejlő bűnöket, és az Isten irgalmáért és segítségéért könyörgött, míg a farizeus csak önmagának tetszelgett. Mivel a vámos így imádkozott, méltó lett arra, hogy megszentelődjék. Üdvössége reményét nem a saját ártatlanságába vetette: hiszen nincs is senki, aki ártatlan lenne. Ő bűneit megvallva alázatosan imádkozott, és Isten, aki megbocsát az alázatosaknak, meg is hallgatta imáját.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 06-22/410-039, Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 11. hét liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2021. június 13-tól június 20-ig


Vasárnap 06.13          ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP – zöld                                       III. hét                     Ho 220, 587, 594, 155, 154  
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. OA
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Hálából Ilona testvér 60. életévéért, születésnapja alkalmából HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Major Jánosért és felesége +Máriáért, valamint élő és elhunyt családtagokért HJ
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. +Végh József lelki üdvéért, halálának 34. évfordulóján MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. +Márta édesanya lelki üdvéért +3. évf. HG

          Sárkeresztes 16.00 Ribi Lőrinc keresztelése SZM
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés; szentolvasó, körmenet OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 20.30 Szentségimádás MT
Hétfő 06.14          Köznap
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Zámoly 15.00 Harangozás +Varga Béla temetésére
          Zámoly 16.00 +Varga Béla sz. Varga Béla énekes temetése MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int.
Kedd 06.15          Árpád-házi Boldog Jolán, szerzetesnő (E)
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 16.30 +Farkas Péter Józsefné sz. Nagy Ildikó csendes temetése MT
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 17.30 +Borjáti István Antalné sz. Schvanner Erzsébet csendes temetése MT
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Szerda 06.16          Köznap
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int.
Csütörtök 06.17          Köznap
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
Péntek 06.18          Köznap
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 06.19          Szent Romuald, apát (e)
          Bodajk 11.30 Lencsés Bence, Hajdú Dóra keresztelése OA
          Iszkaszentgyörgy 11.30 Szalai Áron keresztelése MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia Dr.BP
          Bodajk 17.00 Orgonás esküvő – Bogár Roland – Mészáros Adrienn esketése MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Kovács József és Mihály testvérekért + évf., élő és elhunyt családtagokért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 06.20          ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP – zöld – Te Deum                    IV. hét                     Ho 221, 588, 595, fel. 259, 112, 152  
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Fáber Rózáért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Hálából 84. születésnapját ünneplő édesanyáért, nagymamáért és dédmamáért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Pro populo OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Hálából házassági évforduló alkalmából HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. +Schweighardt Istvánért, halála 2. évfordulóján MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG – p. SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ

Scroll Up