Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Pünkösd, 2021. május 23.

„A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.”
Róm 5,5

Pünkösd ünnepével véget ér a húsvéti időszak, a mai liturgiák végén ünnepélyesen eloltjuk a húsvéti gyertyát, és a keresztelőkút mellé helyezzük. Holnaptól ismételten az Úrangyala imádságot imádkozzuk a megfelelő napszakokban.

Hirdetjük, hogy július hónapban két alsós és egy felsős hittanos tábort szervezünk gyermekeinknek, fiataljainknak, hitoktatóink segítségével. Jelentkezés és részletek a www.plebaniahivatal.hu oldalon találhatóak. Egyben kérjük híveinket, hogy akik megtehetik, támogassák egy-egy rászoruló gyermek idei táborozását. Egy borítékba betéve a támogatásra szánt összeget juttassák el az atyákon keresztül a bodajki plébánia hivatalba. Előre is köszönjük támogatásukat!

Bodajk

Kegyhelyünkön, május hónapban csütörtökök kivételével minden nap este háromnegyed 6 órától kezdődőenmájusi litániát imádkozunk. Szeretettel várjuk a híveket!

Pünkösdhétfő köszöntjük a Szűzanyát mint az Egyház anyját. Kegytemplomunkban délelőtt fél 10 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék. Az esti szentmise előtt a szokott májusi litániát imádkozzuk.

Magyaralmás

Pünkösdhétfőn este 6 órakor imádkozunk igeliturgiát templomunkban.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Május
30. v.16.00IszkaszentgyörgySzentháromság templombúcsú
31. h.19.00BodajkHitoktatói megbeszélés

Liturgikus elmélkedés

Szent Iréneusz püspök és vértanú „Az eretnekségek ellen” című értekezéséből
(Lib. 3, 17, 1-3: SCh 34, 302-306)

A Szentlélek elküldése

     Az Úr megadta az Istenben való újjászületés hatalmát tanítványainak, amikor így szólt hozzájuk: Menjetek, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében! Azt ígérte ugyanis már a próféták által, hogy a végső időkben majd kiárasztja magát szolgáira és szolgálóira, hogy prófétáljanak. Ezért leszállott az Isten Fiára, miután az az ember Fiává lett, és általa kedve telt abban, hogy az emberi nemben lakjék, az emberek között maradjon, és szállást vegyen Isten teremtményeiben, teljesítse bennük az Atya akaratát, és megújítsa őket az elöregedésből Krisztus újdonságára. Lukács írja, hogy a Szentlélek az Úr mennybemenetele után Pünkösdkor leszállt az apostolokra. Ő az, akinek hatalma van arra, hogy az összes népet elvezesse az életre, és megnyissa számukra az új szövetséget. Ezért minden nyelven egybehangzóan dicsőítették az Istent, mert a Szentlélek hozta egységre a különálló törzseket, és ő ajánlotta fel őket az Atyának, mint az összes nép zsengeáldozatát. Az Úr is megígérte már előre, hogy elküldi a Vigasztalót, aki bennünket előkészít Istennek. Amint ugyanis a száraz búzaliszt víz nélkül nem lehet egy tésztává és egy kenyérré, úgy mi sem lehetünk Krisztus Jézusban egyek a mennyből származó víz nélkül. S ahogy a száraz föld képtelen termést hozni, ha nem jut nedvességhez, úgy mi is, akik előzőleg száraz fák voltunk, soha nem teremhetnénk az élet gyümölcseit a magától jövő isteni eső nélkül. Testünk ugyanis a fürdő által nyeri el az egységet a romolhatatlansággal, lelkünk pedig a Lélek által. Isten Lelke leszállt az Úrra, a bölcsesség és az értelem Lelke, a tanács és az erősség Lelke, a tudás és a jámborság Lelke és Isten félelmének Lelke (vö. Iz 11, 2), akit azután az Úr továbbadott Egyházának, amikor elküldte a Vigasztalót az egész földre, ahová az Úr szava szerint a sátán, mint a villám, bukott le az égből (Lk 10, 18). Éppen ezért van szükségünk az Isten harmatára, hogy meg ne égjünk, és terméketlenné ne váljunk, s ahol vádlónk van, legyen ott a Védelmezőnk is. Hiszen az Úr a Szentlélekre bízta emberét, aki rablók kezébe esett, akin ő maga megkönyörült, és bekötözte sebeit, aztán két királyi dénárt adott, hogy a Szentlélek által az Atya és a Fiú képét és belénk írt jelét magunkba fogadva gyümölcsöztessük a ránk bízott dénárokat, és megsokszorozva számoljuk le az Úrnak.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00;csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 06-22/410-039, Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Évközi 8. hét liturgikus rendjea Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében 2021. május 23-tól, május 30-ig

Vasárnap 05.23     Pünkösd – piros  IV. hét     Ho 98, ÉE 567, Szek. 97, 280, ÉE 570, 205

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Bruder Mártonné, Tózsafüzértársulati tagért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Kórházban fekvő Tibor gyógyulásáért OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Söveges Aladár +Bolyki Nándor +Rombai Ferenc +Kalló József +Sörédi Imre +Cselik László atyákért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Tóth Zoltán + évf. és élő családtagokért; Visegrádi család élő és elhunyt tagjaiért OA
          Bodajk 9.30 Torma Rebeka, Görbicz Józsefné keresztelése OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kovács Sándor, lánya +Erzsébet, +nagyszülők OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Kálmán Milán keresztelése Dr.GYV
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából Szent Rita közbenjárásáért MT
Hétfő 05.24          A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja (E)
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Édesanyák lelki üdvéért HG
Kedd 05.25          Tiszteletreméltó Szent Béda, áldozópap és egyháztanító (e)
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 16.00 +Szabó Miklósné sz. Sábicz Mária énekes temetése OA
          Bodajk 16.00 Harangozás +Szabó Miklósné temetésére
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. MT
Szerda 05.26          Néri Szent Fülöp, áldozópap (E)
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. OA
Csütörtök 05.27          A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök Főpap – Ü
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
Péntek 05.28          Köznap
          Bodajk 14.30 +Pigler József sz. Pigler József csendes temetése
          Bodajk 14.30 Harangozás +Pigler József temetésére
          Bodajk 16.00 +Rajos József sz. Rajos József énekes temetése
          Bodajk 16.00 Harangozás +Rajos József temetésére
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 05.29          Szent VI. Pál, pápa (e)
          Isztimér 10.00 Obuch Dorina keresztelése OA
          Csákberény 15.00 Virág Ajsa keresztelése OA
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.30          SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA– fehér                   II. hét      Ho 105 v. 232, ÉE 572, 116, ÉE 574, 274
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Winkler Károlyné sz. Ulrich Annáért, temetése 02. 01-én volt, +Winkler Károlyért és +nagyszülőkért. HJ
          Isztimér 8.00 Igeliturgia TZS
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. +Nyerges János és felesége +Farkas Erzsébet lelki üdvéért HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Takács Ambrusné Magdolna lelke üdvéért OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Igeliturgia SZM
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Házasságkötésük 14. évfordulóján hálából OA

        Balinka-Mecsér 15.00 Csendes mise, int. HG                                                                              

          Iszkaszentgyörgy – Szentháromság templombúcsú16.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Magyaralmás 16.30 Szendrei Johanna, Surányi Zente keresztelése SZM
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Hálából édesanya és édesapa gyógyulásáért HG

Scroll Up