Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Urunk Mennybemenetele, 2021. május 16.

„Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, ugyanígy jön el ismét.”

ApCsel 1,11

Köszönjük híveinknek az egyházmegye szentségimádási napján, áldozócsütörtökön, a szentórákon való részvételüket, a közös imádságot.

Május 19-én, a héten szerdán, este 7 órára várjuk a templomfelújítási nyertes pályázat települési intézőit, (plébániák világi elnökeit, illetve azokat, akik segíteni fogják a pályázatok lebonyolítását) bodajki plébániánkra, amikor is a közös műszaki ellenőr és pályázatírónk ad majd tájékoztatást a lebonyolításról, illetve lehetőség lesz a kérdéseket megbeszélni. Az ülést a járványügyi szabályok betartása mellett a kegytemplomban tartjuk majd. Szeretettel várjuk a meghívottakat!

Május 22-én, jövő szombaton, a csíksomlyói búcsú napján, bodajki kegyhelyünkön ünnepi szentmisét imádkozunk délután 4 órakor. Mivel idén sem lehet szervezetten menni a csíksomlyói búcsúba, ezért kegyhelyünkön imádságban egyesülve kívánunk imádkozni hazánkért, nemzetünkért.

A héten bejelentésre került, hogy júniustól lehet idén is táborokat szervezni. Ennek megfelelően hirdetjük, hogy július hónapban két alsós és egy felsős hittanos tábort szervezünk gyermekeinknek, fiataljainknak, hitoktatóink segítségével. Jelentkezés és részletek a www.plebaniahivatal.hu oldalon találhatóak. Egyben kérjük híveinket, hogy akik megtehetik, támogassák egy-egy rászoruló gyermek idei táborozását. Egy borítékba betéve a támogatásra szánt összeget juttassák el az atyákon keresztül a bodajki plébánia hivatalba. Előre is köszönjük támogatásukat!

Bodajk

Kegyhelyünkön, május hónapban csütörtökök kivételével minden nap este háromnegyed 6 órától kezdődően májusi litániát imádkozunk. Szeretettel várjuk a híveket!

Magyaralmás

A héten a kedd reggeli igeliturgia és a szombati szentségimádás elmarad.

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Május
19. sze.19.00BodajkPályázati megbeszélés
22. szo.16.00Bodajk kegytemplomÜnnepi szentmise hazánkért
30. v.16.00IszkaszentgyörgySzentháromság templombúcsú
31. h.19.00BodajkHitoktatói megbeszélés

Liturgikus elmélkedés

Szent Ágoston püspök beszédeiből

(Sermo de Ascensione Domini, Mai 98, 1-2: PLS 2, 494-495) Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből

A mi Urunk, Jézus Krisztus a mai napon felment a mennybe, szálljon fel vele a mi szívünk is.

Halljuk, mit mond az Apostol: Ha Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami ott fönn van, arra legyen gondotok, ne a földiekre (Kol 3, 1-2). Amint ugyanis ő felment a mennybe, és mégsem távozott el tőlünk, úgy mi is már ott vagyunk vele, jóllehet testünkben még nem ment végbe az, amire ígéretet kaptunk.

Ő már felmagasztalódott az egek fölé, de mégis elszenvedi azt, ami nyomorúságot csak érzünk mi, itt a földön élő tagjai. Ennek bizonyságát nyújtotta, amikor a mennyből megszólalt: Saul, Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9, 4) Máskor meg azt mondta: Éhes voltam, és adtatok ennem (Mt 25, 35).

Miért ne fáradoznánk mi is úgy itt a földön, hogy a hit, a remény és a szeretet által, amely minket hozzá köt, már vele ott nyugodhassunk a mennyben? Ő, amikor ott van, velünk is itt van. És mi, amikor itt vagyunk, vele ott is vagyunk. Ő itt van istenségével, hatalmával és szeretetével; mi pedig ott vagyunk, jóllehet istenségével nem rendelkezünk, mint ő, de az iránta való szeretetünkkel mégis ott lehetünk.

Ő a mennyet el nem hagyta, amikor onnét leszállt hozzánk; de tőlünk sem távozott el, midőn ismét visszament a mennybe. Mert ő ott volt akkor is, amikor itt tartózkodott, amint ő maga is állítja szavával: Senki sem ment föl a mennybe, csak aki alászállt a mennyből: az Emberfia, aki a mennyben van (Jn 3, 13).

A vele való egység miatt mondta ezt, mivel ő a mi Fejünk, és mi az ő teste vagyunk. Ez tehát nem más, mint ő, mert mi is ő vagyunk, amint ő ember Fia lett miattunk, mi pedig az Isten fiai lettünk őmiatta.

Hiszen így mondja az Apostol: Ahogyan a test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test, így Krisztus is (1 Kor 12, 12). Nem azt mondja: így Krisztus, hanem azt, hogy: így Krisztus is. Krisztus tehát sok tag, de csak egy test.

Leszállt a mennyből irgalma miatt, és nemcsak ő maga szállt fel a mennybe, hanem vele és benne mi is a kegyelem által, így nemcsak Krisztus szállt le, és nemcsak Krisztus szállt fel; éspedig nem azért, hogy a Fej méltósága elhalványuljon a testben, hanem azért, hogy a test egysége elválaszthatatlan legyen a Fejtől.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00

Tel: 06-22/410-039, Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Húsvét 7. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2021. május 16-tól, május 23-ig

Vasárnap 05.16          URUNK MENNYBEMENETELE – fehér  III. hét     Ho 95, ÉE 562, 96, 114, ÉE 564, 102

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Wágner Tibor lelke üdvéért OA
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. Szűzanya tiszteletére hálából HG
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +ifj. Kovács Jánosért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Hálából felgyógyulásért OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés Imréért, neje +Gángó Erzsébetért, élő és +hozzátartozókért HJ
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Makovi István és felesége +Zámbó Zsófia lelki üdvéért OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. +Ferenc lelke üdvéért halálának 15. évfordulóján MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HJ
Hétfő 05.17          Boldog Scheffler János, püspök és vértanú (e)
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Csókakő 15.00 Harangozás +Végh Tiborné temetésére
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HJ
Kedd 05.18          Szent I. János, pápa és vértanú (e)
          Csókakő 15.00 Harangozás +Végh Tiborné temetésére
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Erzsébet lelki üdvéért MT
Szerda 05.19          Köznap
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Csókakő 15.00 Harangozás +Végh Tiborné temetésére
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Csendes mise, int. OA
Csütörtök 05.20          Sienai Szent Bernardin, áldozópap (e)
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Csókakő 15.00 Harangozás +Végh Tiborné temetésére
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
Péntek 05.21          Magallán Szent Kristóf, áldozópap és társai, vértanúk (e)
          Magyaralmás 14.00 Harangozás +Pap Györgyné temetésére
          Csókakő 16.00 +Végh Tiborné sz. Szabó Anna énekes temetése MT
          Csókakő 16.00 Harangozás +Végh Tiborné temetésére
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. +Szülőkért, Egyed Lajosért és Egyed Lajosnéért HG
Szombat 05.22          Casciai Szent Rita, szerzetesnő (e)
          Bodajk 10.00 +Horváth Zoltán csendes temetése MT
          Bodajk 10.00 Harangozás +Horváth Zoltán temetésére
          Iszkaszentgyörgy 11.00 Rácskai Marcell keresztelése OA
          Bodajk 14.00 Sulák Dominik keresztelése MT
          Magyaralmás 14.00 +Pap Györgyné sz. Skultéti Mária énekes temetése – Mészáros Barnabás atya
          Magyaralmás 14.00 Harangozás +Pap Györgyné temetésére
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Magyaralmás 15.00 Énekes gyászmise, int. +Pap Györgyné sz. Skultéti Mária – Mészáros Barnabás atya
          Bodajk 16.00 Énekes mise, int. Nemzetünkért MT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Görbicz József +évf. és élő családtagokért OA-p.Dr.GYV
Vasárnap 05.23     Pünkösd – piros                                                                    IV. hét     Ho 98, ÉE 567, Szek. 97, 280, ÉE 570, 205

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. +Bruder Mártonné, rózsafüzértársulati tagért MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Söveges Aladár +Bolyki Nándor +Rombai Ferenc +Kalló József +Sörédi Imre +Cselik László atyákért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Tóth Zoltán halála évfordulója alkalmából és élő családtagokért OA
          Bodajk 9.30 Torma Rebeka, Görbicz Józsefné keresztelése OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Kálmán Milán keresztelése Dr.GYV
          Zámoly 11.00 Igeliturgia Dr.GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából Szent Rita közbenjárásáért OA

Scroll Up