Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Húsvét 6. vasárnapja, 2021. május 9.

„Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.”

Jn 15,11

E hét csütörtökén, régies nevén „áldozócsütörtökön” van egyházmegyénk közös szentségimádási napja. Püspök úr kérésére egyházmegyénkben délután 5 órától közösen imádkozunk a Szentségi Jézus előtt. Kérnénk híveinket is, hogy csatlakozzunk a közös imádsághoz! Mivel ez a nap a fatimai engesztelés napja a bodajki kegyhelyen, ezért külön is hívjuk erre az imaalkalomra a kedves híveket.

A szokásos Fatimai engesztelő napot a hónap 13. napján (csütörtökön) tartjuk Bodajkon: délután 5 órától elmélkedés, szentolvasó, litánia, körmenet, 6 órakor szentmise, este fél 9 órakor szentóra. Buzdítjuk a híveket a közös imádkozásra; az engesztelő napon való részvételre!

Május 22-én, két hét múlva szombaton, a csíksomlyói búcsú napján, bodajki kegyhelyünkön ünnepi szentmisét imádkozunk délután 4 órakor. Mivel idén sem lehet szervezetten menni a csíksomlyói búcsúba, ezért kegyhelyünkön imádságban egyesülve kívánunk imádkozni hazánkért, nemzetünkért.

Május 19-én, két hét múlva szerdán, este 7 órára várjuk a templomfelújítási nyertes pályázat települési intézőit, (plébániák világi elnökeit, illetve azokat, akik segíteni fogják a pályázatok lebonyolítását) bodajki plébániánkra, amikor is a közös műszaki ellenőr és pályázatírónk ad majd tájékoztatást a lebonyolításról, illetve lehetőség lesz a kérdéseket megbeszélni. Az ülést a járványügyi szabályok betartása mellett a kegytemplomban tartjuk majd. Szeretettel várjuk a meghívottakat!

Bodajk

Kegyhelyünkön, május hónapban csütörtökök kivételével minden nap este háromnegyed 6 órától kezdődően májusi litániát imádkozunk. Szeretettel várjuk a híveket!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Május
13. cs.17.00-19.00TemplomainkbanAz egyházmegye közös szentségimádási napja
17.00-20.30Bodajk kegytemplomFatimai engesztelés
19. sze.19.00BodajkPályázati megbeszélés
22. szo.16.00Bodajk kegytemplomÜnnepi szentmise hazánkért
30. v.16.00IszkaszentgyörgySzentháromság templombúcsú

Liturgikus elmélkedés

Szent Maximus torinói püspök beszédeiből

(Sermo 53, 1-2. 4: CCL 23, 214-216) Krisztus a mi húsvéti világosságunk

Akik már megkapták a Szentlélek lefoglaló zálogát, és a feltámadás reményének a birtokosai, azok a jövendő feltámadást már jelenvalónak tartják, és azt hangoztatják, hogy ezentúl nem tekintenek senkit emberi szempontból. Mindnyájan lelkiek vagyunk ugyanis, és mentesek a testi romlandóságtól. Mert amikor felragyogott felettünk Isten egyszülött Fia, hasonlóvá lettünk a mindent éltető Igéhez. Amint a bűn uralma idején a halál kötelékei tartottak fogva minket, úgy vetettük el most a romlandóságot azóta, hogy közbelépett a megigazulást szerző Krisztus. Ezért senki sem él már testben, azaz testi gyengeségben, amit pedig méltán és joggal tekintünk úgy, mint romlandóságot. Ezért mondja Szent Pál: Ha Krisztust azelőtt emberileg ismertük is, most már nem úgy ismerjük (2 Kor 5, 16). Mintha ezt akarná mondani: Az Ige testté lett, és közöttünk élt (Jn 1, 14), és mindannyiunk életéért elvállalta a testi halált. És ha mi így, testi valóságában ismertük is meg őt, ezután már nem így ismerjük. Mert ha meg is tartotta emberi testét, azt, amely harmadik napon feltámadt, és az Atyánál van az égben, mindazonáltal meg kell értenünk, hogy Krisztus testfölöttivé is lett: ő ugyanis egyszer meghalt, de többé meg nem hal, a halál nem lesz többé úrrá rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve azonban Istennek él (vö. Róm 6, 9-10). Ha tehát ilyen valaki az, aki életünk előtt mint zászlóvivő áll, akkor úgy kell nyomába törekednünk, hogy szinte már ne is testben élőknek, hanem már testfölöttieknek bizonyuljunk. Igaza van tehát Szent Pálnak, aki ezt írja: Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg (2 Kor 5, 17). Megigazultunk ugyanis a hit által Krisztusban, és eltűnt az átok ereje. Hiszen ő miértünk támadt fel, eltiporva a halál hatalmát; így megismertük az igaz és tökéletes Istent – akit lélekben és igazságban imádunk – a Fiú közvetítésével, aki mennyei jótéteményeket eszközöl ki az Atyától a világ számára. Ezért mondja igen bölcsen Szent Pál: Ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk (2 Kor 5, 18). Mert egészen bizonyos, hogy az Atya akaratából valósult meg a megtestesülés misztériuma és az ebből következő megújulás. Hiszen Krisztus által nyertük el azt a lehetőséget is, hogy az Atyához járulhatunk. Az ő tanítása szerint ugyanis senki sem mehet az Atyához másként, mint őáltala. Tehát ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki minket a kiengesztelődés szolgálatával megbízott (2 Kor 5, 18).

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00

Tel: 06-22/410-039, Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Húsvét 6. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2021. május 9-től, május 16-ig

Vasárnap 05.09 – Húsvét 6. vasárnapja – fehér II. hét Ho 90, ÉE 552, 116, ÉE 555, 205
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +János és Erzsébet szülőkért, gyermekeikért és vejükért HG
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HJ-p. Dr.GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Izing család élő és elhunyt tagjaiért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HJ-p. Dr.GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. +id. Bokor Elemérért és családjáért MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Lázinger család élő és +tagjaiért OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HJ-p. Dr.GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából a Jóisten szándékára HG
Hétfő 05.10          Avilai Szent János, áldozópap és egyháztanító (e)
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 15.00 +Molnár Lászlóné sz. Bálint Éva énekes temetése OA
          Bodajk 15.00 Harangozás +Molnár Lászlóné temetésére
          Bodajk 16.00 Énekes gyászmise, int. +Molnár Lászlóné sz. Bálint Éva OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +József és Mária szülőkért és +nagyszülőkért MT
Kedd 05.11          Salkaházi Sára, szűz és vértanú (e)
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Ignác +8. évf., fia Miklós +2. évf., lelkük üdvéért és a család élő és +tagjaiért HJ
Szerda 05.12          Szent Néreusz és Szent Achilleusz, vértanúk (e)
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Magyaralmás 11.00 +Rontó Jánosné sz. Klujber Éva énekes temetése OA
          Magyaralmás 11.00 Harangozás +Rontó Jánosné temetésére
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Mária édesanya és +János édesapa lelke üdvéért OA
Csütörtök 05.13          A Fatimai Boldogságos Szűz Mária (e) – Az egyházmegye közös szentségimádási napja
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 17.00 Fatimai engesztelés-szentségimádás, int. OA
          Csókakő 16.30 Szentségimádás, 17.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG utána szentségimádás

          Magyaralmás 17.00 Szentségimádás SZM
          Bodajk 20.30 Szentségimádás MT
Péntek 05.14          Köznap
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 05.15          Köznap
          Bodajk 9.30 Ivanics Benedek keresztelése OA
          Bodajk 12.30 Énekes mise, int. Ivanics Sándor és Nemes Terézia 50. házassági évfordulója alkalmából MT
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Igeliturgia SP
          Bakonykúti 15.00 Igeliturgia TZS
          Gúttamási 15.00 Énekes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia Dr.BP
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 05.16          URUNK MENNYBEMENETELE – fehér III. hét     Ho 95, ÉE 562, 96, 114, ÉE 564, 102

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Wágner Tibor lelke üdvéért OA
          Isztimér 8.00 Igeliturgia SZM
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +ifj. Kovács Jánosért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés Imréért, neje +Gángó Erzsébetért, élő és +hozzátartozókért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Makovi István és felesége +Zámbó Zsófia lelki üdvéért OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. HJ

Scroll Up