Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései

Húsvét 5. vasárnapja, 2021. május 2.

Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek is, és teljes legyen az örömötök.

Jn 15,11

A mai vasárnap külön is köszöntjük az édesanyákat! Isten éltesse azt a szent hivatást, melyet Isten szánt nekik, hogy továbbadva az életet és a hitet, mintájává és példájává legyenek az Isten anyai szeretetének.

Égi Édesanyánkat pedig köszöntsük a következő imával:

Legkegyesebb Szűzanya, Mária! Sohasem hallotta még senki, hogy te gyámoltalanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy szószólásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, szüzek szent Szüze! Hozzád jövök, Anyám, és mint szegény bűnös sóhajtozva lábadhoz borulok. Ne vesd meg szavaimat, örök Igének szent Anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen.

Szent Bernát imája

Május hónapban szeretnénk kérő-hálaadó imádság gyanánt minél több közösségben a májusi litánia szép hagyományát visszavezetni. Kérjük híveinket, a templomi előimádkozókat, hogy a vasárnapi, illetve a hétköznapi szentmisékhez kapcsolódóan imádkozzák el (ha lehet énekelve) a májusi litániát a következő hónapban. (Lehet meghirdetve a szentmisék előtt, vagy után, vagy más hétköznapi napon is.)

Elsőpénteken, e hét péntekén a bodajki kegytemplomban délután 5 órától gitáros szentórát tartunk fiataljaink vezetésével. Szeretettel várunk Mindenkit!

Örömmel adunk hírt, hogy a 2020. decemberében beadott 7 templomfelújítási pályázatunkról (Csókakő templomkülső, Söréd templomkülső, Csákebrény templom kiegészítő munkálatok, Zámoly templom előtti tér, Magyaralmás templomkülső, Iszkaszentgyörgy templom kiegészítő munkálatok, Isztimér-Gúttamási templom kiegészítő munkálatok) pozitív elbírálást kaptunk. Nagy öröm, hogy ezeknek a pályázatoknak is köszönhetően lelkipásztori körzetünk templomaiban jelentős állagmegóvást, szépítést tudunk évről évre véghez vinni. A pályázatok megvalósítása majd csak a támogatási szerződések megkötése után indulhat, előre is kérjük a közösségek segítségét a pályázatok sikeres lebonyolítása érdekében.

Bodajk

Kegyhelyünkön, május hónapban csütörtökök kivételével minden nap este háromnegyed 6 órától kezdődően májusi litániát imádkozunk. Szeretettel várjuk a híveket!

A mai vasárnap, május 2-án, este 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a kegytemplomban. Kérjük a testületi tagok szíves megjelentését az ülésen!

Közös programok

DátumIdőpontHelyszínEsemény
Május
7. p.17.00Bodajk kegytemplomGitáros szentóra
8. szo.16.00Közös jegyesoktatás
13. cs.17.00-19.00TemplomainkbanAz egyházmegye közös szentségimádási napja
25. cs.17.00-20.30Bodajk kegytemplomFatimai engesztelés

Liturgikus elmélkedés

Szent Maximus torinói püspök beszédeiből (Sermo 53, 1-2. 4: CCL 23, 214-216)

Krisztus a mi húsvéti világosságunk

Krisztus feltámadása megnyitja a holtak birodalmát, az Egyház most megkeresztelt gyermekei megújítják a földet, a Szentlélek kinyitja a mennyországot; a holtak megnyílt birodalma pedig visszaadja a holtakat, a megújult föld életet ad a feltámadtaknak, és a megnyílt menny befogadja az oda felmenőket. Ekkor megy a paradicsomba a gonosztevő, a feltámadt szentek pedig bemennek a szent városba, a holtak visszatérnek az élőkhöz. Krisztus feltámadásával így minden teremtmény mintegy meggazdagodva felmagasztosul. Az alvilág visszaadja foglyait a mennynek, a föld a mennybe küldi azokat, akiket eltemetett, a menny bemutatja az Úrnak az odaérkezőket, így szenvedése egyetlen tettével Üdvözítőnk felemel a mélyből, feltámaszt a földből, lakást ad a mennyben. Krisztus feltámadása ugyanis élet a holtak számára, megbocsátás a bűnösöknek, megdicsőülés a szenteknek. Ezért szólít fel a szent próféta minden teremtményt Krisztus feltámadásának ünneplésére, amikor arra buzdít, hogy ezen a napon, amelyet az Úr alkotott, örvendeznünk kell. Krisztus világossága olyan nappal, amelynek nincs éjszakája, sem vége. Hogy pedig maga Krisztus ez a nappal, erről így tanít az Apostol: Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel (Róm 13, 12). Így mondja: Múlóban az éjszaka, s nem azt, hogy: következik, így érthető ugyanis, hogy Krisztus világosságának eljövetelével messze fut a sátán sötétsége, s nem következik már rá a bűnök éjszakája; ez a véget nem érő fény elűzi az ősi homályt, és gátat vet a bűnök eláradásának. Maga a Fiú az a nappal, akire istensége fényét titokzatosan ráárasztja az Atya. Ő tehát az igazi nap, aki Salamon ajkával így beszél: Én el nem múló fényt gyújtottam az égen (Sir 24, 6 Vulg.). Amint tehát az égi napot egyáltalán nem követi éjszaka, úgy a Krisztustól kapott életszentséget sem követi a bűn sötétsége. Az égi nap ugyanis szakadatlanul fénylik, világít és tündöklik, és semmiféle sötétség sem homályosíthatja el, ugyanígy Krisztus világossága is szüntelen sugárzik, ragyog és tündöklik, de a vétkek semmiféle sötét homálya ki nem olthatja. Ezért mondja Szent János evangélista: A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel (Jn 1, 5). Örvendezzünk tehát, testvérek, mindnyájan a mai szent ünnepen! Senki se vonja ki magát bűnei miatt e közös örömből; senkit se akadályozzon semmilyen bűnteher abban, hogy a többiekkel együtt ünnepeljen! Mert akármilyen nagy bűnös valaki, ezen a napon nem szabad kételkednie bűnei bocsánata felől, hiszen nem kicsi a mi biztatásunk: Ha a gonosztevő paradicsomot érdemelt, miért ne érdemelne bocsánatot a hívő keresztény?

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.

Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00

Tel: 06-22/410-039, Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com

Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Húsvét 5. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2021. május 2-től, május 9-ig

Vasárnap 05.02 Húsvét 5. vasárnapja – fehér I. hét           Ho 85, ÉE 552, 554, 114, 205

          Balinka 8.00 Igeliturgia FBÁ
          Isztimér 8.00 Énekes mise int. HJ
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Makovi család +tagjaiért HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Fűrész György +neje Katalin és +családtagok OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Gacsályi Géza lelki üdvéért halálának második évfordulója MT- gy. HJ
          Csákberény 9.30 Blaumann Benett keresztelése OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Németh Lajosné sz. Lóderer Gizella +6. évf. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Édesapánkért HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Kecskés János, felesége Dávid Anna, fiuk Jánosért, élő és +hozzátartozókért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Polgár Antalné sz. Kovács Erzsébetért, temetése 04. 01-én volt MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. Tünde kismama és családja egészségéért OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Élő és +családtagokért MT, 19.00 képviselőtestületi ülés

Hétfő 05.03          Szent Fülöp és Szent Jakab, apostolok – Ü
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 8.00 Harangozás +Tóth Julianna temetésére
          Székesfehérvár-fecskeparti temető 14.00 +Tóth Julianna sz. Tóth Julianna énekes temetése MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Irma édesanyáért, szülők és testvérek lelki üdvéért MT

Kedd 05.04          Szent Flórián, vértanú (e)
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Fehérvárcsurgó 16.00 +Gellén Imréné sz. Lakatos Katalin csendes temetése OA
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Katalin lelke üdvéért HJ

Szerda 05.05          Köznap
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 17.45, Litánia 18.00 Énekes mise, int. +Terézia, Julianna és Éva édesanyákért OA

Csütörtök 05.06          Köznap
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG

Péntek 05.07          Boldog Gizella, királyné (e) – Elsőpéntek
          Balinka 8.00 Csendes mise, int. MT
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. +Kupeczky Zoltán lelki üdvéért HG
          Bodajk 17.00 Szentségimádás, 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. +Szülők lelki üdvéért és élő családtagokért HJ
          Magyaralmás 17.45 Litánia SZM, 18.00 Énekes mise, int. +Lajosért, +szülőkért és +nagyszülőkért. HG

Szombat 05.08          Köznap
          Iszkaszentgyörgy 14.00 Mihálkovits Dániel keresztelése OA
          Csókakő – Idősek otthona misézőhely 15.00 Csendes mise, int. HG
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI

          Bodajk – Közös jegyesoktatás 16.00-20.30
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Jegyeskért MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás

Vasárnap 05.09          Húsvét 6. vasárnapja – fehér                                                        II. hét          Ho 90, ÉE 552, 116, ÉE 555, 205
          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +János és Erzsébet szülőkért, gyermekeikért és vejükért HG
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. OA
          Sárkeresztes 8.00 Igeliturgia SZM
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. HJ-p. GYV
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. Izing család élő és elhunyt tagjaiért MT
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HJ-p. GYV
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. HG
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. HJ-p. GYV
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Hálából a Jóisten szándékára HG

Scroll Up