Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Húsvét 4. vasárnapja, 2021. április 25.

„Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért.”

Jn 10,11

Ma van a hivatások – Jó Pásztor vasárnapja. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, különösen is kispapjainkért; Arany Ferenc V. éves papnövendékért, kinek idén lesz a diakónus szentelése, illetve Szalai Tamás II. éves papnövendékért ki szociális évét tölti Bodajkon. Egyben ma van a közös imádság az idei jó termésért is. Ahol van lehetőség a szentmisékben megszentelt búzát vigyük haza otthonainkba.

Továbbra is kérjük híveinket, hogy lelkiismeretük szavát meghallgatva, kérjék a koronavírus elleni oltást mások és önmaguk védelme érdekében, és kérjük egyben azt is híveinktől, hogy lehetőségeik szerint támogassák plébániáinkat a csengős perselyadomány-adáson keresztül is!

Jövő vasárnap lesz anyák napja, és egyben május hónap kezdete, melyben égi Édesanyánkat is köszöntjük. Szeretnénk kérő-hálaadó imádság gyanánt minél több közösségben a májusi litánia szép hagyományát visszavezetni. Kérjük híveinket, a templomi előimádkozókat, hogy a vasárnapi, illetve a hétköznapi szentmisékhez kapcsolódóan imádkozzák el (ha lehet énekelve) a májusi litániát a következő hónapban. (Lehet meghirdetve a szentmisék előtt, vagy után, vagy más hétköznapi napon is.) Legyen ez könyörgés és hálaadás ebben a nehéz időszakban, melyről remélhetjük, hogy már nem tart sokáig.

Bodajk

Kegyhelyünkön, május hónapban csütörtökök kivételével minden nap este háromnegyed 6 órától kezdődően májusi litániát imádkozunk. Az első litániát május 1-én jövő szombaton az esti 6 órai szentmise előtt háromnegyed 6-kor imádkozzuk. Szeretettel várjuk a híveket!

Jövő vasárnap, május 2-án, este 7 órától képviselőtestületi ülést tartunk a kegytemplomban. Kérjük a testületi tagok szíves megjelentését az ülésen!

Liturgikus elmélkedés

Nagy Szent Gergely pápának az evangéliumokról mondott szentbeszédeiből (Hom. 14, 3-6: PL 76, 1129-1130)

Krisztus a jó Pásztor

Én vagyok a jó Pásztor. Ismerem juhaimat, azaz szeretem, és enyéim is ismernek engem (Jn 10, 14). Ezzel nyíltan megmondta: akik szeretnek, azok megfogadják szavamat. Hiszen egyáltalán nem ismeri az igazságot az, aki nem szereti.

Eddig arról hallottatok, szeretett testvéreim, hogy melyek a mi hivatásunk veszélyei. Most azonban azt fontoljátok meg az Úr szavai alapján, milyen veszélyekkel jár a ti hivatástok. Kérdezzétek csak meg magatokat: az ő juhai vagytok? Vajon ismeritek őt? Vajon tudtok az igazság fényéről? De hangsúlyozom: nemcsak a hit, hanem a szeretet által is ismeritek? Kérdem: ismeritek-e a hitet, nemcsak egyszerűen úgy, hogy elfogadjátok, hanem úgy is, hogy azt tettekre váltjátok? Mert a fent idézett szavak János evangélista tolmácsolásában így hangzanak: Aki azt állítja, hogy ismeri az Istent, de parancsait nem tartja meg, az hazudik (1 Jn 2, 4).

Ezért így folytatja azonnal az Úr: mint ahogy az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát. Életemet adom juhaimért (Jn 10, 15). Ezzel világosan megmondta: abban nyilvánul meg az, hogy én ismerem az Atyát és engem ismer az Atya, hogy életemet adom a juhaimért, vagyis azt, hogy én mennyire szeretem az Atyát, azzal a szeretettel mutatom meg, amely engem a juhaimért meghalni késztet.

Azután ismét a juhokról szólva így folytatja: Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem. Én örök életet adok nekik (Jn 10, 27). Kevéssel előbb ezt mondta róluk: Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál (Jn 10, 9). Belép az ember a hit által; kilép, amikor a hitből a szemlélődésre jut el, a hitbeli ismeretből a látásra, és így talál táplálékra az örök lakomán.

Juhai tehát megtalálják a legelőt, mert aki Jézust egyszerű szívvel követi, az örökké zöldellő rétek dús füvéhez jut. A jó Pásztor juhainak legelője pedig nem más, mint a mindig viruló paradicsomkert lelki boldogsága. A választottak dús legelője ugyanis Istennek színről színre látott arca, amelynek véget nem érő és teljesen zavartalan szemléletében éltető táplálékkal töltekezik a lelkük.

Szeretett testvéreim, iparkodjunk megtalálni ezt a dús legelőt, hogy abban mi is részesedjünk a menny lakóinak örömére. Már maga az ott vigadozók boldogsága is hívogat minket. Buzduljunk neki, testvérek, éledjen bennünk újjá, tüzesedjék át a hitünk, és gyulladjanak fel vágyaink a mennyeiek szeretetére; aki így szeret, az már az ég felé menetel.

Azokat, akik az égi haza örömét keresik, ne tartóztassa fel semmiféle akadály: hiszen ha egyszer valaki egy kitűzött cél felé tart, akkor e törekvéstől az út nehézségei már nem tántoríthatják el. De csábító kellemességek se térítsenek el bennünket, hiszen igazán oktalan az a vándor, aki egyszerre elfelejti, hogy hová is készült, mihelyt útján egy szép virágos rétet megpillant.

Húsvét 4. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2021. április 25-től, május 2-ig

Vasárnap 04.25 – Húsvét 4. vasárnapja Jó Pásztor vasárnapja– fehér IV. hét Ho 90, ÉE 551, 554, 144, 205 

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Leitner József és neje Schweighardt Etelka halála évfordulóján HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Wéninger család élő és + tagjaiért OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Balikó György, felesége Várnagy Rózsa és +családtagokért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA – gy. HJ
          Bodajk 9.30 Németh Botond keresztelése OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Kecskés Jánosért, feleségéért +Dávid Annáért és fiukért +Jánosért, élő és +hozzátartozókért HJ
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia VGYT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Margit halálának évfordulójára HG
Hétfő 04.26 – Köznap
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 15.00 +Kovács Mihályné sz. Kerger Anna énekes temetése OA
          Bodajk 15.00 Harangozás +Kovács Mihályné temetésére
          Bodajk 16.00 Énekes gyászmise, int. +Kovács Mihályné sz. Kerger Anna OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Kedd 04.27 – Köznap
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 16.00 +Neubauer Józsefné sz. Kolonics Márta énekes temetése MT
          Bodajk 16.00 Harangozás +Neubauer Józsefné temetésére
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Énekes gyászmise, int. +Neubauer Józsefné sz. Kolonics Márta MT
Szerda 04.28 – Chanel Szent Péter, áldozópap és vértanú (e)
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +Piller Katalinért és élő Annáért OA
Csütörtök 04.29 – Sienai Szent Katalin, szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje – Ü
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
Péntek 04.30 – Szent V. Piusz, pápa (e)
          Csókakő 14.00 +Vasuta Zsolt énekes temetése MT
          Csókakő 14.00 Harangozás +Vasuta Zsolt temetésére
          Csókakő 15.00 Énekes gyászmise, int. +Vasuta Zsolt MT
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. Kovács család elhunyt tagjaiért HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 05.01 – Szent József, a munkás (e) – elsőszombat
          Bodajk 8.00 Csendes mise, int. Szűzanya tiszteletére, ill. Rózsafüzér társulat élő és elhunyt tagjaiért HJ
          Bakonykúti 15.00 Énekes mise, int. HG
          Gúttamási 15.00 Igeliturgia TZS
          Bodajk 16.30 Imaóra KT
          Kincsesbánya imaház 16.30 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás

Vasárnap 05.02          Húsvét 5. vasárnapja –fehér – I. hét           Ho 85, ÉE 552, 554, 114, 205

          Balinka 8.00 Igeliturgia FBÁ
          Isztimér 8.00 Énekes mise int. HJ
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Makovi család +tagjaiért HG
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Fűrész György +neje Katalin és +családtagok OA
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. pro populo MT- gy. HJ
          Csákberény 9.30 Blaumann Benett keresztelése OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Németh Lajosné sz. Lóderer Gizella +6. évf. OA
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. Édesapánkért HJ
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. Kecskés János, felesége Dávid Anna, fiuk Jánosért, élő és +hozzátartozókért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. +Polgár Antalné sz. Kovács Erzsébetért, temetése 04. 01-én volt MT
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 17.45 Litánia, 18.00 Énekes mise, int. Élő és +családtagokért MT, 19.00 képviselőtestületi ülés

Scroll Up