Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Húsvét 3. vasárnapja, 2021. április 18.

„Ti tanúi vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.”

Lk 24,48-49

Lelkipásztori körzetünkben a mai vasárnappal visszaáll a liturgikus rend. Kérjük híveinket, hogy templomi közösségeinkbe érkezve fokozottan tartsák be a járványügyi előírásokat, és kellő védettség mellet jöjjenek csak a szentmisékre! Kérjük a közösségeket, hogy minden héten fertőtlenítsék le a templomi tereket! Minden liturgia végén továbbra is kérjük, hogy közösen imádkozzuk el a járvány megszűnéséért a „Most segíts meg” kezdetű Mária-imát. (A fíliákon is a szokott rend szerint lesznek a jövő héttől a liturgiák.)

Imádságos lélekkel kell lennünk ebben a nehéz időszakban, egy közösségként kérni a mennyei Atyát, hogy gyógyítson meg testi-lelki bajainkból, adjon élő hitet, lelki erőt, reménységet, hogy Őáltala, Ővele és Őbenne új emberek lehessünk! Testünk védelme és gyógyulása mellett legalább annyira fontos a lelki töltekezés, az Úr oltáráldozatából való részesedés, melyben találkozunk tápláló szeretetével, és értünk adott életének bűneinkért való áldozatával. Az igazi vademecum, önmaga ajándéka, hogy Életünk legyen és Őbenne legyen! Az igazi élet, melyre most mindennél nagyobb szükségünk lehet, megélni mindazt a szépet és jót, mely az Élet igazi ajándéka, létünk értelme, Isten szeretete másokban, mások szeretete Istenben.

Kérjük híveinket, hogy lelkiismeretük szavát meghallgatva, kérjék a koronavírus elleni oltást mások és önmaguk védelme érdekében!

Kérjük egyben azt is híveinktől, hogy lehetőségeik szerint támogassák plébániáinkat a csengős perselyadomány-adáson keresztül is!

Jövő vasárnap lesz a hivatások vasárnapja, Jó Pásztor vasárnap és egyben Szent Márkhoz kötődően imádság a jó termésért. Ahol van lehetőség, a jövő vasárnap hozzunk idei zsenge búzát a templomokba és azt megszentelve könyörgünk Istenhez az idei termésért.

Húsvét 3. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében

2021. április 18-tól, április 25-ig

Vasárnap 04.18  Húsvét 3. vasárnapja  III. hét     Ho 88 ÉE 550, 553, 142, 86, 205

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +István és Róza szülőkért és leányukért Rózáért HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. HG
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Miklós család élő és + tagjaiért OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. +Rendeki István felesége +Kovács Irén és elhunyt családtagokért MT
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. HG
          Csókakő 11.00 Igeliturgia SP
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. +Simon Tiborért halálának 6. évfordulóján, édesapjáért és nagyszülőkért HG
          Magyaralmás 11.00 Énekes mise, int. OA
          Zámoly 11.00 Énekes mise, int. MT
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ
Hétfő 04.19          Köznap
          Magyaralmás 7.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. MT
Kedd 04.20          Köznap
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk – Idősek otthona (Lila Akác) 10.00 Csendes mise, int. HJ
          Isztimér 17.00 Csendes mise, int. OA
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. MT
Szerda 04.21          Szent Anzelm, püspök és egyháztanító (e)
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. HJ
Csütörtök 04.22          Köznap
          Magyaralmás 7.00 Igeliturgia SZM
          Csókakő 17.00 Csendes mise, int. HG
          Fehérvárcsurgó 18.00 Énekes mise, int. HG
Péntek 04.23          Szent Adalbert, püspök és vértanú (E)
          Söréd 17.00 Csendes mise, int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. OA
          Magyaralmás 18.00 Énekes mise, int. HG
Szombat 04.24          Szent György, vértanú (e)
          Kincsesbánya imaház 16.30 Igeliturgia MI
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Ötvös Géza édesapáért +évf. és családjának élő tagjaiért, +Szekszárdi Mihályért +2. évf. MT
          Magyaralmás 18.00 Szentségimádás
Vasárnap 04.25        Húsvét 4. vasárnapja Jó Pásztor vasárnapja– fehér                  IV. hét      Ho 90, ÉE 551, 554, 144, 205 

          Balinka 8.00 Énekes mise, int. +Leitner József és neje Schweighardt Etelka halála évfordulóján HJ
          Isztimér 8.00 Énekes mise, int. MT
          Sárkeresztes 8.00 Énekes mise, int. Wéninger család élő és + tagjaiért OA
          Söréd 8.00 Énekes mise, int. Balikó György, felesége Várnagy Rózsa és +családtagokért HG
          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. OA
          Bodajk 9.30 Németh Botond keresztelése OA
          Csákberény 9.30 Énekes mise, int. HG
          Iszkaszentgyörgy 9.30 Énekes mise, int. Pro populo MT
          Csókakő 11.00 Énekes mise, int. OA
          Fehérvárcsurgó 11.00 Énekes mise, int. MT
          Magyaralmás 11.00 Igeliturgia SZM
          Zámoly 11.00 Igeliturgia
          Mecsér 15.00 Csendes mise int. HG
          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. +Margit halálának évfordulójára HJ

Liturgikus elmélkedés

Szent Jusztínusz vértanúnak a keresztények érdekében írt Első védőiratából

(Cap. 66-67: PG 6, 427-431) Az Eukarisztia megünneplése

Az Eukarisztia vétele senki másnak nincs megengedve, csak annak, aki hiszi, hogy igaz az, amit tanítunk, és azután a bűnbocsánat és az újjászületés fürdőjében már megkeresztelkedett, és úgy él, ahogy azt Krisztus meghagyta. Mert az Eukarisztiát nem közönséges kenyérként, sem közönséges italként vesszük magunkhoz, hanem úgy, mint az Isten Igéje által megtestesült Jézus Krisztusnak, a mi Üdvözítőnknek a mi üdvösségünkért felvett testét és vérét. Éppígy erről a táplálékról – amelyben az ő szavait tartalmazó imával hálát adunk, és amelyből testünk és vérünk az átváltozás értelmében táplálkozik – azt a tanítást kaptuk, hogy ez ugyanannak a megtestesült Jézusnak a teste és vére. Mert az apostolok is az ő irataikban, amelyeket evangéliumoknak nevezünk, azt tanítják, hogy Jézus így hagyta meg nekik: hogy tudniillik, kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott, ezeket mondotta: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez az én testem; hasonlóképpen kezébe vette a kelyhet, hálát adott, és ezeket mondotta: Ez az én vérem, és hogy mindezt egyedül csak rájuk bízta. Ettől az időtől kezdve magunk között mi is folyton megújítjuk az ő emlékezetét, és mi, akik ezt végezzük, befogadjuk mindazokat, akik ezt kívánják; és mindenkor egységben vagyunk. Mindenért, amit magunkhoz veszünk, áldjuk a mindenség Teremtőjét Fia, Jézus Krisztus és a Szentlélek által. Vasárnap a városokból és a falvakból mindnyájan egy helyre összejövünk, és az apostolok buzdításait vagy a próféták írásait olvassuk, amennyire az idő engedi. Amikor pedig a lektor elvégezte az olvasást, az elöljáró int és buzdít a hallott fontos dolgok követésére. Ezután mindnyájan felállunk, és közösen imádkozunk; majd – mint említettük – imádkozás után kenyeret és bort és vizet hoznak; és az elöljáró – amennyire erejéből telik – imádságot és hálaadást mond, s a nép ráfeleli: Ámen. Majd azokat, amikkel hálaadást mondtunk, szétosztják, és a jelenlevők mindegyike magához veszi, a távollevőknek pedig diakónusok viszik el. Azok, akik tehetősek, és szándékukban áll – ki-ki a maga mértéke szerint –, adakoznak, és a gyűjtés eredményét az elöljárónak átadják, és ő osztja szét az árváknak és özvegyeknek, a betegeknek és azoknak, akik valami miatt arra rászorulnak, a börtönben sínylődőknek, valamint az ott tartózkodó jövevényeknek; egyszóval minden rászorulónak gondját viseli. Vasárnap ugyanis mindnyájan egybegyűlünk, azért, mert ez a hétnek első napja, amikor Isten a sötétséget megszüntette, és az anyagvilágot megteremtette; de azért is, mert Jézus Krisztus, a mi Megváltónk ezen a napon támadt fel a halálból. A szombat előtti napon keresztre feszítették őt, s harmadnap, azaz vasárnap, apostolai és tanítványai előtt megjelent, és megtanította őket arra, amiket nektek is megfontolás végett továbbadtunk.

Scroll Up