Site Overlay

A Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetének hirdetései Nagyböjt 5. vasárnap, 2021. március 21.

„Aki nekem szolgál, az engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.”

Jn 12,26b

Felelősséget érezve a ránkbízottakért, a hozzánk tartozó 16 településen szüneteltetjük a liturgiák nyilvános megtartását. Kegyhelyünk zarándokudvarán a fél 10 órai vasárnapi szentmisébe tudnak bekapcsolódni a kedves hívek, akik mindenképpen szeretnének az Úr áldozatával találkozni. (A püspöki kar kérésére egyházmegyénkben is érvényben van a vasárnapi szentmise kötelezettség alóli teljes felmentés!) Ha jó idő van, a vasárnapi szentmisét kint imádkozzuk, rossz idő esetén a kegytemplomban végzett szentmisébe az udvaron, kihangosítás által lehet bekapcsolódni, illetve áldoztatni is fogunk az udvaron. Online pedig a szombat esti 6 órai és a vasárnap fél 10 órai szentmisét is közvetítjük. Hétköznapokon csütörtök kivételével a kegytemplomban este 6 órakor szentmisét imádkozunk, melyek egyelőre nyilvánosan látogathatók.

Kegyhelyünk is minden nap reggel fél 9-től, este 7 óráig nyitva áll az imádkozók számára.

Reméljük, hogy húsvét környékén, tekintettel az átoltottság mértékére, újra megnyithatunk azok számára, akik már valamilyen formában védettek a vírussal szemben.

Nagyböjt 5. hetének liturgikus rendje a Vértesi esperesi kerület I. lelkipásztori körzetében2021. március 21-től, március 28-ig

Vasárnap 03.21     Nagyböjt 5. vasárnapja – fekete vasárnap                                         I. hét       Ho 60, ÉE 541, 543, 118, 63

          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +Ivanics nagyszülőkért OA online is közvetítve – jó idő esetén zarándokudvaron tartva bekapcsolódási lehetőséggel

Hétfő 03.22          Köznap
          Isztimér 16.00 +Bruder Mártonné sz. Bonhardt Terézia énekes temetése MT
          Isztimér 16.00 Harangozás +Bruder Mártonné temetésére
          Isztimér 17.00 Énekes gyászmise, int. +Bruder Mártonné sz. Bonhardt Terézia

          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Balassa Béla halálának első éves évfordulója OA
Kedd 03.23          Köznap

          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +Sándor édesapáért és élő gyermekeiért HJ
Szerda 03.24         Köznap

          Bodajk 18.00 Csendes mise, int. +Ivanics Sándor, neje +Kadelcsik Julianna +évf. MT
Csütörtök 03.25        URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY)
        Bodajk 17.00 Harangozás +Márk László temetésére

Péntek 03.26

          Bodajk 18.00 Énekes mise, int. HJ
Szombat 03.27          Köznap

          Bodajk 15.00 +Márk László énekes temetése MT
          Bodajk 15.00 Harangozás +Márk László temetésére

          (Bodajk 18.00 Énekes mise, int. Pro populo OA – online közvetítve)

Vasárnap 03.28     Virágvasárnap – piros – barkaszentelés, passió                                II. hét      Ho 77, ÉE 802, 543, 134, 82   

          Bodajk 9.30 Énekes mise, int. +István és Hajnalka szülőkért haláluk 14. évfordulóján MT online is közvetítve – jó idő esetén zarándokudvaron tartva bekapcsolódási lehetőséggel

Liturgikus elmélkedés

Ma van a Nagyböjt 5. vasárnapja (magyar népi nevén: Feketevasárnap) Még 14 nap van Húsvétig. Az Egyház zsolozsmája így mondja: „Ezek azok a napok, amelyeket meg kell ülnötök a maga idejében, a 14. napon lesz az Úr Pászkája, s a 15.-en ünneplitek a Magasságbeli Úr főünnepét.” A liturgiában egyre erősebben rajzolódik ki a SZENVEDŐ KRISZTUS képe, megjelenik előttünk a Fájdalmak Férfia. Sírjunk miatta és vegyünk részt fájdalmaiban. Az eltakart keresztről: Az Egyház régi szokása, hogy e naptól fogva Nagypéntekig eltakarja a kereszteken a Megváltó alakját. Erre a szokásra többféle magyarázat van: Magyarországon a középkorban minden képet, szobrot és feszületet fekete lepellel takartak el, innét ered a „Feketevasárnap” elnevezés. A századok során aztán ez a lepel a nagyböjt általános színét vette magára, lila lett. A képeket, szobrokat eltakarjuk, amint virággal sem díszítjük a templomot, úgy ezekkel sem akarjuk ékesíteni az Isten házát, mert az egyre közeledő Nagyhéten csak a legfontosabbakra akarunk figyelni. Egyes korokban az ékkövekkel díszített keresztet is el akarták fedni, mint a Nagyhéttől idegen pompát. El akarták fedni a keresztet azért is, hogy ne váljék megszokottá. Nagypénteken majd a kinyilatkoztatás erejével jelenik meg előttünk a lepel alól lassanként előtűnő kereszt, rajta a megölt Istenfiával. Addig azonban, a szenvedés eme két hetében nem látjuk a keresztet, mégis ünnepeljük. A letakarásnak van egy másik, manapság elfeledett, azonban nagyon ősi és mélyen emberi oka, értelme. A szentet eltakarjuk, mert azt az emberi szem nem képes felfogni. Az ókori Kelet vallásaiban ugyanúgy megtaláljuk ezt a motívumot, mint az Ószövetségi Szent Sátornál, Mózes elfödött arcánál. A liturgiában ma is megmaradt a cibóriumra akasztott vélum, azaz kis selyem köpeny, a szentségi áldáskor használt vélum – a pap selyem stólája, és egyes helyeken a tabernákulum előtti fátyol használatában. A letakart kereszt jelzi, hogy alatta valami első látásra nem érthető, magán túlmutató jel, szentség van! Nagypénteken majd szentségként, kegyelemközvetítőként jelenik meg a Kereszt. Erről beszél a szentmisében a prefáció is: „a Kereszt kimondhatatlan ereje hirdeti Krisztus győzelmét a világ felett”. Ez a kimondhatatlanság, misztérium-jelleg jelenik meg a kereszt letakarásában.

Irodai szolgálat: Bodajki Római Katolikus Plébánia Hivatal, H-8053 Bodajk, Szent István tér 1.
Hétfő: 14.00-16.00; kedd, szerda 8.30-12.00, 14.00-16.00; csütörtök: zárva; péntek: 8.30-12.00
Tel: 06-22/410-039, Web: www.bodajkikegyhely.hu, E-mail: bodajkikegyhely@gmail.com
Elektronikus ügyintézés – PlébániaAblak: www.plebaniahivatal.hu

Scroll Up